داستان نویس اصول‌گرا به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان سلامٌ علیکم؛ در عنوان این وبلاگ، «اصول‌گرا» در معنای سیاسی آن نیست؛ اصول‌گرایی در ادبیات داستانی یک مکتب ادبی است که بنده خود آن را تعریف کرده‌ام؛ اساساً مکتب‌های ادبی معروف (رئال، سوررئال و ...) مکاتب ادبی بومی نیستند که تفاصیل تخصصی‌اش بماند. بنده از نظر سیاسی ولایی هستم و هر چند جبهه‌ای که با نام اصول‌گرایی شناخته می‌شود تا حدود زیادی منطبق با مشی ولایی است؛ اما بنده به جز امام خامنه‌ای روی هیچ اسمی تعصب ندارم. هر شخص تا هر زمان که در خط ولایت فقیه باشد، مورد تأیید بنده است و هر وقت از مسیر ولایت خارج شود، مورد تأیید نیست، حتی اگر آن شخص پدرم باشد! از آن‌جا که پیش از این در وبلاگ‌های متعددی حاضر بودم، این وبلاگ به ادبیات داستانی اختصاص داشت و عرض شده بود: «تلاش می‌کنم در مورد اتفاقات داستانی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ... اطلاع رسانی کنم»؛ اما اکنون که بنا به محدودیت وقت، فقط همین یک وبلاگ - با سلام و صلوات - به روز می‌شود، شاهد یادداشت‌هایی با موضوعات مختلف - و از جمله سیاسی - نیز خواهید بود. چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی دارید، دست شما را به گرمی می‌فشارم. با احترام فراوان. http://peirang.mihanblog.com 2018-05-24T11:45:36+01:00 text/html 2018-05-22T12:43:04+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم مهدی خازنی آسمانی شد http://peirang.mihanblog.com/post/465 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive">مهدی خازنی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#336600"> تا آن<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>جا که یادم می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>آید بچۀ تهران بود. ۱۸ -۱۷ ساله بود. موها و ریش<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های طلایی با چشمان آبی و خیلی زیبا. وقتی ورزش یا فعالیتی می کرد، به شوخی با مشت<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها به سینه می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کوبید و می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گفت: «ترکش هم به این سینه اثر نمی کنه»!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">مقر سر پل ذهاب که بودیم شب<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها و سحرهای سردی داشت. آب رودخانه هم ۲۴ ساعته سرد بود و حتی عصرها زیر نور خورشید به سختی می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شد تنی به آب زد. فکر می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردیم اگر کسی صبح موقع وضو گرفتن پایش سربخورد و به رودخانه بیفتد شدیداً مریض می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شود. یک روز موقع اذان صبح بود که دیدم مهدی از رودخانه آمد بیرون، با چپیه سر و بدنش را خشک کرد و پرید توی چادر پای چراغ علاءالدین. می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>لرزید. گفتم :«تیمم می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردی!» با دست اشاره کرد که بروم. دندان<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>هایش از سرما قفل کرده بود. هر که می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>رسید یک چیزی می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گفت: واجب نبود، رفتنت به رودخانه اشکال شرعی داشت، تیمم می کردی و ... .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">رفتیم صبحگاه برگشتیم و نشستیم سر سفره صبحانه. هنوز انتقادها ادامه داشت. مهدی جواب هیچ کس را نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>داد، اما بچه ها ول<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کن نبودند. ناگهان زد زیر گریه. درست یادم نیست چه گفت؛ جملاتی شبیه این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>که بابا ولم کنید، چکارم دارید؟ حالا که رفتم توی آب و می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>بینید سالم<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span>ام! همه سکوت کردند و قضیه تمام شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#336600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#336600"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">همۀ این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها مربوط می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شود به سال&nbsp;۶۲</span><font color="#336600" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">. عملیات والفجر </span><span style="font-size: 16px;">۴</span><span style="font-size: 12pt;">. لشکر </span><span style="font-size: 16px;">۱۷</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;علی بن ابی طالب، گردان سیدالشهداء، گروهان یک، دسته یک. در خط الرأس ارتفاعات کانی مانگا یک سنگر سنگی بود. یکی داد زد: «امدادگر! سنگر سنگی را زدند.»</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">دویدم و خودم را به سنگر رساندم. یک گلوله خمپاره ۱۲۰ خورده بود لب سنگر و هر&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۴</span>&nbsp;نفر نیروی داخل آن شهید شده بودند. تقی مولایی در حال قنوت بود. مهدی خازنی با همان چهرۀ زیبا و لبخندی به لب به من نگاه می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کرد. یک ترکشِ درشت قفسۀ سینه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>اش را شکافته بود. باور نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردم دوستانم شهید شده<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>اند. چند لحظه مات و مبهوت مهدی جان را نگاه کردم. حتی نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>توانستم اشک بریزم. نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>توانستم آن<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها را مرده فرض کنم. وجودشان را حس می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردم. در دل به شوخی گفتم: «مهدی جان! دیدی ترکش این سینه را هم شکافت»؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">مهدی زل زده بود به من و می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>خندید؛ زنده تر از همیشه! نتوانستم نگاهش را تحمل کنم، از سنگر زدم بیرون و یک دل سیر گریه کردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-21T10:28:08+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم این صحنه ها را هرگز فراموش نمی کنم ! http://peirang.mihanblog.com/post/461 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">عملیات ایذایی «عاشورای دو» بود. لشکر&nbsp;۱۷ علی بن ابی طالب(ع) به تنهایی و با استعداد دو گردان وارد عمل شده بود. گردان امام سجاد (ع) زودتر با دشمن درگیر شد. یکی از اولین نیروهایی که به بالای تپه رسید، بر اثر تلۀ انفجاری فوگاز (مواد آتش زا) بیشتر نقاط بدنش آتش گرفت و در همان حال به سمت پایین تپه شروع به دویدن کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">رزمندۀ مظلوم فریادهای دل<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>خراشی می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>زد. گاهی «یا زهرا» می گفت، گاهی «یا حسین» و گاهی مهدی فاطمه (عج) را صدا می زد. در میان این ذکرها یکی دو بار هم فریاد زد:«نامردها سوختم»!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">چون عملیات ایذایی (به قصد ضربه زدن به دشمن) بود، صبح می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>بایست تپه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های فتح شده را رها می کردیم و به خطوط پدافندی قبلی بازمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گشتیم. در مسیر بازگشت پیکر مطهر شهیدی را دیدم که کولۀ موشک<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های آر.پی.جی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ای که بر پشت داشت آتش گرفته بود، و نیمی از بدنش سوخته بود و از گوشت و استخوان کمرش، هنوز دود بلند می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">صحنۀ دیگر این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>که به هنگام بازگشت نیروهای عملیات کننده، نیروهای عراقی پیکر یکی از شهدا را که لباس فرم سپاه پاسداران پوشیده بود به آتش کشیدند و پیکر این شهید مطهر در عملیات<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های بعدی به عقب منتقل شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">در هنگام بازگشت یک گلوله خمپاره&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۸۱</span>&nbsp;در نزدیکی من فرود آمد و به جز یکی دو ترکش ریز، موج آن نیز نصیبم شد و به شدت گیج شدم و سردرد وحشتناکی گرفتم. از این رو مسیر بازگشت را اشتباه کردم و با دستی که محکم روی سر گذاشته بودم تا از درد آن بکاهم (حواسم نبود که روی سرم کلاه کاسک است) با سرعت به وسط میدان مین دویدم. وقتی به خود آمدم دیدم که دور تا دورم پر از مین است. دشمن هم به روی تپه رسیده بود و تیراندازی را شروع کرده بود. در همان حال که با سرعت می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>دویدم، فقط زیر پایم را نگاه می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردم. در همین حال یکی از نیروهای گردان امام سجاد (ع) را دیدم که روی مین رفته بود و پایش از بالای زانو قطع شده بود. بند پوتین پای دیگر خود را بیرون آورده بود، بالاتر از محل قطع شده گره زده بود و دو طرف بند پوتین را با فشار می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کشید و دیگر توان نداشت. مرا که دید گفت: «بیا من را ببر عقب.» من هم جثۀ کوچکی داشتم و توان جا به جایی او را نداشتم ، و هم موج گرفتگی و ضعف شدید و تشنگی بیش از حد موقعیت خودم را به خطر انداخته بود و در هر حال با سختی و تلو تلو خوردن راه خودم را می رفتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">به او گفتم که کمک خواهم آورد و او سری تکان داد. پشت میدان مین به بچه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها رسیدم. یکی از پیک<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های گردان امام سجاد(ع) با کلاش تیراندازی هوایی می کرد و بچه ها را تشویق می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کرد که مهمات را با خود به عقب ببرند تا به دست دشمن نیفتد. وقتی ماجرا را گفتم، به من گفتند تو برو عقب نیروهای تعاون لشکر این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>جا هستند. البته ظاهرا فرصتی نبود و عراقی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها منطقه را زیر آتش گرفته بودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">بعدها شنیدم که آن مجروح به شهادت رسیده است. یعنی عراقی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها به جای این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>که او را به اسارت بگیرند و به پشت جبهه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شان حمل کنند، به او تیر خلاص زده بودند.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-16T06:56:30+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم الیس الصبح بقریب http://peirang.mihanblog.com/post/459 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:olive"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«با یاد دختر شهید مظلوم فلسطینی»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">اطلسی‌ها دیگر تو را نخواهند دید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">مگر در خواب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">دیروز خواهرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">عطر نفست را به یاس‌های باغچه بخشیدی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:green"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:green"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">و شب بوها مست شدند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">و غروب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">دردت را با آسمان نجوا کردی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">و سحر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">اینک</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">نامه‌ات را از افق می‌خوانم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">که: صبح نزدیک است!</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:green"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-08T11:50:09+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم مردم امواج قلب شما را دریافت می‌کنند http://peirang.mihanblog.com/post/457 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8325782826/amvaj_e_qalbi.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پیام‌های قلب شما بدون این‌که خودتان بخواهید منتشر می‌شوند و دیگران دریافت می‌کنند. کسانی که «سالم»تر باشند، این پیام‌ها را دقیق‌تر و کامل‌تر خواهند گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شما وقتی در اندیشه‌ها و نیت‌های خود مشکلی دارید، دوست دارید که دیگران متوجه بدجنسی شما نشوند، در صورتی که این امر از دست شما خارج است و امواج قلب شما بدون اجازه از شما، راه خود را درپیش می‌گیرند. گاهی شما در مورد خودتان، دقایق طولانی با دیگران مکالمه و یا مکاتبه می‌کنید تا ایشان را نسبت به خود یا نسبت به یکی از رفتارهایتان مطمئن سازید، حتی ممکن است بسیار منطقی و قانع کننده هم بحث کنید، و مهم‌تر از آن، حتی ممکن است طرف مقابل در ظاهر قبول کند، اما با توجه به همین امواج قلبی، و بنا به آنچه از قلب شما دریافته است، بی‌آن‌که اغلب بداند چرا، توضیحات شما را قبول نداشته باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسیاری از دوستی‌ها و دشمنی‌ها در اجتماع، بدون لابی‌گری و صحبت‌های رودررو شکل می‌گیرد و این امواج قلب‌هاست که افراد را در کنار هم و یا در مقابل هم قرار می‌دهد. با این حساب، در محیط‌های اداری، مسکونی، فامیلی، آموزشی، کارگاهی، سیاسی، مجازی؛ و خلاصه در هر نهاد اجتماعی که بیش از چند نفر عضو دارد، هر گاه دیدید که یک نفر تنها مانده، و یا هر وقت مشاهده کردید که چند نفر در اقلیت قرار دارند، لزوماً به این معنی نیست که مشکل از آن‌هاست؛ این وضعیت فقط نشان می‌دهد که افراد دارای قلب‌های مشابه با ایشان، در آن نهاد اجتماعی کمتر هستند. به همین صورت، در یک اجتماع که افراد بددل فراوانی در آن وجود دارد، پاک‌دلان تنها می‌شوند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شما خودتان بهتر می‌دانید چه‌کاره‌اید! اگر بر اساس آموزه‌های الهی زندگی می‌کنید و کارهایتان خداپسندانه و خالصانه است و دیگران در برابرتان موضع می‌گیرند، از تنها شدن نگران نباشید؛ اما اگر خودتان می‌دانید که – به اصطلاح - جنس‌تان خرده شیشه دارد، از زیادی دوستان و همراهان‌تان خرسند نباشید، چون آن‌ها هم به بدی شما هستند و داشتن یاران بدکردار و حرکت در مسیر شیطان خوش‌حالی ندارد!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;color:#000099"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">اگر تمایل دارید که مردم شما را خوب و شایسته ببینند، نیازی به توضیح و مذاکره و رفتارهای نمایشی نیست، در واقع این نوع رفتارها کمکی نمی‌کند، چون برای «خوب» بودن و «خوب» دیده شدن فقط یک راه وجود دارد: خوب بودن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">موفق باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-06T19:19:10+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم دولت روحانی پلاستیکی‌تر از همیشه! http://peirang.mihanblog.com/post/456 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289190434/kolah_e_goshad_2.jpg" alt="" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اخیراً جواد ظریف و حسن روحانی سخنانی به زبان رانده‌اند که نشان می‌دهد از همیشه ضعیف‌تر و بی‌بخارتر هستند!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابتدا جواد ظریف می‌گوید که </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">حتی اگر امریکا از برجام خارج نشود، اما مثل دو سال گذشته به تعهداتش عمل نکند، برای ما قابل قبول نیست</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">!&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">می‌دانید معنی این حرف چیست؟&nbsp;</span><span style="color: rgb(4, 127, 124); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">دولت روحانی احتمال داده که امریکا از برجام خارج خواهد شد، به همین دلیل ظریف دارد زمینه‌سازی می‌کند که وقتی امریکا از برجام خارج شد، بگویند هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و امریکا در دو سال گذشته هم به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است! و سپس با همین فرمان مسیر ذلت بار خود را ادامه دهند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نه ظریف، نه روحانی و نه هیچ مقام دیگری از دولت، یک عمل قاطع در برابر خروج احتمالی امریکا از برجام اعلام نمی‌کنند؛ دولتی‌ها قیافۀ پسر شجاع می‌گیرند، ولی موهوم و بی‌خطر صحبت می‌کنند و در برابر زورگویی‌های امریکا، از کوچک‌ترین تهدیدات دیپلماتیک نیز استفاده نمی‌کنند. مثلاً ظریف می‌گوید: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">اگر آمریکا بخواهد همچنان توافقنامه را نقض کند یا این که کلاً از توافقنامه خارج شود،</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از حق خود برای واکنش</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">،</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> آن طور که خودمان تشخیص می‌دهیم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">، استفاده خواهیم کرد</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آیا شما از این سخنان کمترین قاطعیتی برداشت می‌کنید؟ وقتی امریکایی‌ها این جملات به ظاهر قاطع را می‌خوانند، لبخندی خواهند زد و خیال‌شان راحت خواهد شد که بنا نیست اتفاقی بیفتد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روحانی نیز در سبزوار گفته است: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">اگر امریکا از برجام خارج شود، به‌زودی خواهد دید که پشیمانی تاریخی در انتظارش خواهد بود</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">»! معنی سخن روحانی این است که </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ما هیچ کاری نخواهیم کرد و وعده می‌دهد که امریکا به صورت خودجوش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">(!)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> در آیندۀ نزدیک پشیمان خواهد شد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روحانی سپس در نیشابور گفته است: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">مسیر پیشرفت برای کشور را ادامه خواهیم داد، منطق ما روشن است، می‌خواهیم مردم در رنج نباشند و در رفاه باشند</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">» و این مهر تأییدی است بر سخن قبلی‌اش، مبنی بر این‌که با خروج امریکا از برجام، دولت روحانی عکس العملی نشان نخواهد داد و همچنان رویۀ بزدلانۀ خود را ادامه خواهد داد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در یکی دو سال گذشته که دست چدنی امریکا از زیر دستکش مخملی بیرون آمده، و وقتی امریکا زیر میز می‌زند، دولت می‌گوید که امریکا فقط یک کشور است و ما با 6 کشور مذاکره کرده‌ایم و اروپا پای کار است؛ صرف نظر از این‌که امریکا و اروپا در یک تیم هستند و هماهنگ عمل می‌کنند، و صرف نظر از این‌که دولت روحانی این حقیقت را نمی‌بیند، یا وانمود می‌کند که نمی‌بیند؛ یکی نیست از حسن روحانی بپرسد:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> آقای پرزیدنت! شما بنا بود با کدخدا مذاکره کنی تا همۀ مشکلات حل شود، پس چی شد؟</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> آیا وقت آن نرسیده که به اشتباه خود اعتراف کنید و به آغوش ولایت و مردم بازگردید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">متأسفانه – در خوش‌بینانه‌ترین فرض - برجام کلاه گشادی بود که بر سر دولت روحانی رفته است و تا دولت نخواهد به این حقیقت اذعان کند، هرگز نمی‌تواند قدمی برای بهبود وضعیت کشور بردارد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-03T17:33:39+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم گم شدۀ آقای نانوا http://peirang.mihanblog.com/post/455 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:olive">یک نانوای لواشی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:olive">گفت:</span><span style="color: green; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">یک جانباز شیمیایی بود که هر روز می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">آمد، 4 تا نان می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">گرفت. با او آشنا شده بودم. یک روز به او گفتم: «خدا ان شاء الله شفا بدهد!» گفت: «نه شفا نمی خواهم، دعا کن خدا قبول کند»؛ چون صدایش ضعیف بود و به سختی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">شنیدم، گفتم بیاید داخل و پرسیدم: «یعنی چی که شفا نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">خواهید؟»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">گفت: «وقتی برویم آن دنیا، خدا می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">پرسد آن دنیا چه کار کردی؟ اگر بگویم به خاطر تو جانباز شدم، می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">گوید خوب آن را که شفا دادم دیگر چه کار کردی؟ می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">خواهم به خدا بگویم خدایا به خاطر تو شیمیایی شدم، حالا اگر خالص هم نبوده به بزرگی خودت قبول کن.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">یک روز دیگر به او گفتم: «بنیاد وام</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">های خوبی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">دهد، تا حالا گرفته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">ای؟» گفت:«نه و نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">خواهم که بگیرم.» گفتم:«چرا؟ حقتان است!» گفت: «اگر خدا بخواهد چیزی بدهد معطل بنیاد نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">ماند و اگر هم نخواهد، پول بنیاد هم وفا نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">کند. از خدا خواسته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">ام هر چه مشیتش هست خودش به من بدهد!»</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">به او گفتم که اگر لازم نداری وامت را بگیر بده به من، دستم خالی است. پرسید: «این که خمیر را با آن می چسبانی به تنور اسمش چیست؟» فکر کردم می خواهد بحث را عوض کند. گفتم: «چه ربطی دارد؟» گفت: «تا این توی دستت هست نگو دستم خالی است؛ خدا ناراحت می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">شود!»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">نانوا اشک ریخت و گفت: «از آن به بعد ندیدمش، خانه</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">اش را هم نمی</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">دانم کجاست؛ با یک موتور سیکلت می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">آمد و شاید این نزدیکی</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">ها نبود. می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">ترسم از من ناراحت شده باشد. می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">ترسم شهید شده باشد». نانوا می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">گفت: «آرزویم این است که از او خبری بگیرم».</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color: olive; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">یک جانباز شیمیایی ناشناس شده گم شدۀ آقای نانوا.</span></p> text/html 2018-05-03T02:03:59+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم جانبازان آلمانی !!! http://peirang.mihanblog.com/post/454 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">«تفتی»&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;background:#F8FFF0">جانباز شیمایی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">است و نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;background:#F8FFF0">دانم که هنوز در دنیای خاکی نفس می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;background:#F8FFF0">کشد و یا به ملکوت اعلی رسیده است؟! چندین سال پیش که گلایه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;background:#F8FFF0">هایی از برخورد دوستان و ادارات داشت، یک روز در جمع نویسندگان می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">گفت:</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:olive;background:#F8FFF0">«در آلمان که بستری بودیم، یک مرتبه دیدم بیمارستان قُرُق شد. کسی دیگر به ما توجه نداشت و همه برای یک مورد خاص بسیج شده بودند. از پنجره دیدم که چندین خودرو بنز – که در آلمان هم مدلش قابل دست‏رسی برای همه نبود – ایستاده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:olive;background:#F8FFF0">اند و یک نفر را همراهی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:olive;background:#F8FFF0">کنند. فکر کردم از مسئولین درجه اول مملکتی کسی برای بازدید آمده است یا بیماری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:olive;background:#F8FFF0">ای دارد. بعد از یک ساعت که وضعیت عادی شد، فهمیدم یکی از مصدومان آلمانیِ جنگ جهانی آمده تا پای مصنوعی جدیدش را قالب گیری کند»!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">حتماً الان منتظر هستید که از نقل این ماجرا نتیجه گیری اخلاقی هم بکنم؟</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-02T08:35:17+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم تا به کی سرگردان شما باشیم؟ http://peirang.mihanblog.com/post/453 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#996600;mso-bidi-language:FA">دوازده سال پیش، شب نیمۀ شعبان.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#996600;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">امروز نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">دانم چطور شد که پیاده راهی جمکران شدیم. من، یکی از بستگان و یک کودک دو و نیم ساله. همین طور بی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green; mso-bidi-language:FA">ریا زدیم به جادۀ خاکی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green; mso-bidi-language:FA">ای که از انتهای شهرک امام خمینی(ره) تا جمکران کشیده شده است. یکی دو خانوادۀ دیگر هم با کودکان ریز و درشت در راه بودند. همه خندان و به عشق امام زمان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">شان.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">در میانۀ راه&nbsp;تویوتای استیشنی ایستاد و گفت که می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">تواند ما را سوار کند. خستگی و ضعف بالا گرفته بود، نذری هم در میان نبود و در نتیجه برای پیاده رفتن اجباری نداشتیم، بدم نیامد که سوار شویم، اما نگاهی که به همراهانم کردم، از خودم خجالت کشیدم و گفتم:«نه آقا تشکر، پیاده می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">رویم».</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">راه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green; mso-bidi-language:FA">مان را از جاده به بیابان کج کردیم تا میان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">بر برویم. دو نوجوان هم کمی جلوتر از ما همین کار را کردند و حدود 40 متر جلوتر در مسیر ما قرار گرفتند. وقتی جلوتر رفتیم چیز عجیبی دیدم. نگاهم به جای پای آن</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">ها افتاد که بر روی خاک و خار و خاشاک و تیغ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">های بیابان به جا مانده بود. آیا می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">توانید حدس بزنید؟ آن دو نوجوان پابرهنه بودند؛ دو نوجوان عاشق که هر کدام زیر 17 سال سن داشتند. تیزپا بودند و با وجود زن و بچه نمی توانستم خودم را به آن</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">ها برسانم و بر پایشان بوسه زنم. اشکی نثار جای پایشان کردم و درودشان گفتم.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">در دل گفتم: آقا جان! فدای غصه هایتان! تا به کی سرگردان شما باشیم؟ و بعد فکر کردم من که هیچ وقت نیمۀ شعبان را به جمکران نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">رفتم. همیشه می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">گفتم این روز متعلق به مسافرین است نه ما که همیشه می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">توانیم مسجد را زیارت کنیم. فکر کردم چگونه این طور بی مقدمه و دیوانه وار راهی مسجد هستیم؟ یادم افتاد که در همین وبلاگ یک سلام الکن به محضر حضرت حجت داشته ام و کرامت آقا شامل حال ما شده است. آن هم به گونه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">ای که درست هنگام اذان مغرب به مسجد برسیم، نماز را بخوانیم، شام و چای را مهمان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">شان باشیم، درد دل و نجوایی کنیم&nbsp;و بازگردیم.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">تلاطم دریای جمعیت باعث می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">شد که بفهمیم عددی نیستیم. در حیاط مسجد نشسته بودیم که چند دختر خانم در حال صحبت از کنارمان که عبور می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌کردند؛</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA"> یکی از ایشان به بقیه می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">گفت:«مواظب باشید، آقا نگاه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">مان می کند»!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">با خود&nbsp;گفتم همین یک درس برای امسالم و بلکه برای بقیۀ عمرم کافی است: «</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF0066;mso-bidi-language:FA">مواظب باشید آقا نگاهمان می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 0, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF0066;mso-bidi-language:FA">کند!</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">».</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-01T20:29:11+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم به شما سلام می‌کنم! http://peirang.mihanblog.com/post/452 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#996600;mso-bidi-language:FA">دوازده سال پیش، بامداد ۱۴ شعبان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">به شما سلام می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">کنم ای یوسف گم گشتۀ هستی!<br> ای بهانۀ آفرینش!<br> ای زینت بهشت و ای رؤیای فراموش ناشدنی بینوایان جهان!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">به شما سلام می‌کنم ای امید ستم دیدگان و ای آرزوی عدالت طلبان!<br> به شما سلام می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">کنم ای خورشید اهل بهشت!<br> ای بهانۀ بهشت و ای برتر از بهشت، که بهشت نیز وصال شما را در انتظار است.<br> به شما سلام می‌کنم ای مولا! ای دار و ندارم!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">وقتی دشمنان از هر سو چنگ و دندان تیز می‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">کنند ،<br> و هنگام که مشکلات ریز و درشت دوره</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">ام می‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">کنند ،<br> به شما سلام می‌کنم!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">وقتی که خود را در گرداب معصیت غرق می‌بینم و شرم دارم که خدایم را بخوانم،<br> به شما سلام می‌کنم ای صبح امید!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">وقتی بدخواهان پاک بازی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">ام را به سخره می‌گیرند ،<br> و نشانه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: green; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;mso-bidi-language:FA">های ایثارم را با انگشت استهزاء اشاره می‌روند ،<br> به شما سلام می‌کنم که مرا جز شما یاری نباشد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">به شما سلام می‌کنم در هر بامداد&nbsp;<br> و به شما سلام می‌کنم در هر شامگاه<br> و شب و روزم را به عشق لقایتان می‌گذرانم<br> که زندگی بی یاد و نام شما بیهوده است!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">بگذار خفاشان خورشید را انکار کنند<br> بگذار مرا دیوانه بدانند و متضرر بخوانند<br> من به همراه خیل مشتاقانت<br> در صف عظیم شیعیانت<br> هر صبح جمعه، مویه کنان ندبه خوانت خواهم بود<br> و هر روز هفته و هماره، دردهایم را جز برای شما بازگو نخواهم کرد&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;mso-bidi-language:FA">عزیز من! مولایم! امیدم! یارم! سرورم!&nbsp;<br> میلادتان مبارک!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-01T15:59:53+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم دموکراسی در غرب http://peirang.mihanblog.com/post/451 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" color="#000099"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background: white;">دلم برای مردمی که در غرب زندگی می</span>‌<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit;word-spacing:0px">کنند می‌سوزد. زندگی‌شان از تولد تا مرگ در یک زندان مخوف خبری سپری می‌شود. عزم دولت‌های غربی بر بلوکه کردن اخبار و انتشار خبرهای دروغ و جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات است. دولت‌های غربی همۀ</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background: white;">&nbsp;حقوق و حتی شعور مردم‌شان را قبضه می‌کنند و در عوض تا دل‌تان بخواهد شعار و ادعا تحویل می‌دهند. باور کنید اگر برای همدردی با مردم امریکا و اروپا بنشینیم و دست‌کم</span>‌<span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;font-stretch: inherit;line-height:inherit; word-spacing:0px">اشکی بریزیم، راه به خطا نرفته‌ایم! اما قدم مهم‌تر، شکستن انحصار جهانی رسانه‌ای است؛ در این زمینه چه کرده‌ایم؟</span></font><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;color:#000099"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-01T05:25:10+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم؟ http://peirang.mihanblog.com/post/450 <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#CC0066; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><b>اشاره</b>: این یادداشت کوتاه ۱۰ سال پیش در یکی از وبلاگ‌های بنده منتشر شده است.<o:p></o:p></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#003399;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#003399;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">صبح آدینه می‌خواهی ندبه‌ای با حضرت بقیة الله داشته باشی، اما به خود که نگاه می‌کنی می‌بینی آقا چقدر مظلوم هستند! آن قدر مظلوم که کسی چون تو ادعای سربازی‌اش را دارد؟ این گونه است که&nbsp;از شرم سر را پایین می‌اندازی و زمزمه می‌کنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Vazir, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.25pt 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Vazir, serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#3399FF;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">... </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#3399FF; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA">اَیْنَ مُعِزُّ الاولیاءِ و مُذِّلُ الاَعداء؟ اَیْنَ جامِعُ الکَلِمَةِ عَلَی التَّقوی؟ اَیْنَ بابُ اللهِ الَّذی مِنهُ یُؤتی؟ اَیْنَ وَجهُ اللهِ الَّذی اِلَیهِ یَتَوَجَّهُ الاَولیاء؟ اَیْنَ السَّبَبُ المُتَّصِلُ بَینَ الاَرض ِ وَ السَّماء؟ اَیْنَ الصّاحِبُ یَومَ الفَتح ِ و ناشرُ رَأیةِ الهُدی؟ اَیْنَ مؤمِّلُ شَمَل ِ الصَّلاح ِ و الرِّّضا؟ اَیْنَ الطّالِبُ بذحولِ الانبیاءِ و الابناءِ الانبیاء؟ اَیْنَ الطّالِبُ ب</span></span></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#FF0066;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">دَمِ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#3399FF;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">المَقتُول بکربلاء؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#3399FF;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Vazir, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:white;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">.<br style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><font size="2" color="#993300"><strong style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">پ.ن</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong></font></span></span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font size="2" color="#993300"><strong><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">:</span></strong></font></span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">&nbsp;</span></font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: small; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">فریب ما مخور آقا دروغ می‌گوییم</span><span dir="LTR" style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: small; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: small; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: small; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">قسم به ام ابیها دروغ می‌گوییم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">چه ناله‌ای چه فراقی چه درد هجرانی</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">نیا نیا گل زهرا دروغ می‌گوییم</span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">تمام چشم به راهی و انتظار و فراق</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">و ندبه های فرج را دروغ می گوییم</span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">دلی که مأمن دنیاست جای مولا نیست</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">اسیر شهوت دنیاست، دروغ&nbsp;می‌گوییم</span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">زبان سخن ز تو گوید ولی برای مقام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">به پیش چشم خدا هم دروغ می‌گوییم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">کدام ناله‌ی غربت کدام درد فراق؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">قسم به ام ابیها دروغ می‌گوییم</span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">خلاصه ای گل نرگس کسی به فکر تو نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit">و ما به وسعت دریا دروغ می‌گوییم</span></font></span><span style="box-sizing: inherit;-webkit-tap-highlight-color: transparent;font-style: inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><font size="2" color="#993300"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(منبع اصلی شعر را نیافتم تا لینک دهم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="RTL"></span></span><span dir="RTL"></span>)<span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; font-family: Vazir, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2018-04-24T06:38:21+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم پاسخ به تُرّهات و خزعبلاتِ یک ذهن خسته و آشفته http://peirang.mihanblog.com/post/449 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اشاره</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">: یک وبلاگ<span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌نویس بی‌نام و نشان که خود را «افلاطون» می‌خواند، با درج نظری در وبلاگ این‌جانب، برای دیدن مطلب جدیدش با عنوان «تئوری جبر سیستمی» دعوت کرده بود که از قضا آن یادداشت تهمتی به مردم و نظام مقدّس جمهوری اسلامی محسوب می‌شد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این نویسنده که نام، سن، تحصیلات، شغل، نوع وابستگی و کلاً همۀ مشخصاتش از دید مخاطبین مخفی است، نام وبلاگ خود را «هیچستان» گذاشته و در توصیف وبلاگش، یادداشت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌های خود را «تُرّهات و خزعبلاتی از یک ذهن خسته و آشفته» معرفی کرده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آنچه در این یادداشت مطالعه می‌فرمایید، نظر متقابل بنده در وبلاگ این آقا یا خانم «افلاطون» است.</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324477200/khozabalat.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:2.0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">نظر نخست-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">داستان نویس اصول گرا:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">با سلام؛ ممنون که در وبلاگ این جانب حضور یافته اید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">خواستم یادداشت شما را از اساس نقد کنم که دیدم در معرفی وبلاگ و در بارۀ خودتان نوشته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">اید: « این وبلاگ ترّهات و خزعبلاتی است از یک ذهن خسته ...»؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">بنده دیگر حرفی ندارم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">پاسخ افلاطون</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language:FA">: ممنون از اظهار لطفتون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#990099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#990099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:2.0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">نظر دوم-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">داستان نویس اصول گرا:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">به نام خدا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">سلام مجدد؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">لطفی در کار نیست، نقد جدی و اساسی دارم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">این جبر سیستمی را از هر کجا که گرته برداری کرده</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">اید، کوچک</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">ترین نسبتی با مردم و نظام ما ندارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">خواستم به تفصیل شرح دهم، اما دیدم آنچه در معرفی وبلاگ خودتان نوشته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">اید گویا تر است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">ضمناً تشکر واجب نیست، اما جواب سلام واجب است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">پاسخ افلاطون</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language:FA">: علیکم السلام.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">ممنون از اینکه دوباره سر زدید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">وقتی نقدی بر یک مطلب دارید نشانه توجه شماست و لطف میکنید که برای اصلاح وضع موجود نقد بفرمایید، منتظرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#990099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#990099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">بنده جبر سیستمی را از هیچ جا گرته برداری نکرده ام اگر جایی این نظریه را دیده اید لطفاً آدرسش را بدهید تا خودم و خوانندگان محترم مراجعه کنند.به جرات ادعا میکنم که حاصل یک عمر فعالیت و تحقیق خودم در حوزه سیاسی است.اما بد نیست چند نکته را یادآوری کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">یکم؛اگر ببینم در وبلاگی نویسنده نوشته های خودش را چرت و پرت و خزعبلات معرفی کرده،حمل بر تواضع و خاکساری میکنم نه نشانه ای بر حماقت!(مثل شهید آوینی که یکبار همه نوشته های خودش را نابود کرد،چرا که نوشته هایش را حدیث نفس می دانست)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">دوم؛همانطور که تاکید کرده ام،جبر سیستمی با تفکرات دگم ،تعصب و پیشداوری(همین کاری که شما انجام داده اید)تناسبی ندارد و نیازی هم نیست که انرژی بگذارم و حتماً اثباتش کنم.چون این نتیجه ایست که به صورت استقرایی به آن رسیده ام و باورش دارم.همانطور که ممکن است شما در تحلیل وضعیت سیاسی به نتیجه ای خلاف این دیدگاه رسیده باشید.فردای قیامت هم هرکسی بر اساس حجت های عقلی خودش بازخواست می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">سوم؛این که فرموده اید جبر سیستمی با مردم و نظام ما نسبتی ندارد به نظر فقط پاک کردن صورت مسئله است و دردی را دوا نمیکند،اتفاقاً در جمعی که همفکران شما هم بودند اثبات شد که جبرسیستمی چقدر با واقعیت سیاسی جامعه تطبیق دارد.و به آن دوستان عرض کردم شاید من اشتباه کرده باشم شما ادله خلاف جبر سیستمی را ارایه کنید،فقط گفتند که نمیتوانیم نظر شما را رد کنیم باید بیشتر مطالعه کنیم.و بعد از چند سال منتظرم تا فرصت مطالعاتی آن دوستان تمام شود!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:2.0in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990099;mso-bidi-language: FA">چهارم؛بابت تذکر وجوب جواب سلام هم متشکرم. ضمناً ببخشید که از شما تشکر کرده بودم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#990099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">نظر سوم-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">داستان نویس اصول گرا:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">۱-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">این</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">که در یک جمع (که معلوم نیست کجا بوده و برای چه برپا شده)، کسانی بوده</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">اند (که معلوم نیست که بوده</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌اند و برای چه در آن جلسه حضور یافته‌اند)،</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"> چیزی گفته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">اند و شما آن</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">ها را هم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA">فکر این</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌جانب می‌خوانید که مثلاً القا کنید نظر بنده هم غیر قابل اعتناست؛ استحکامش در حد همین تئوری گرته‌برداری شدۀ «جبر سیتمی» است. بنده نظر خودم را دارم و کسی را نمایندۀ فکر خودم معرفی نکرده‌ام که شما بنده را هم‌فکر آن‌ها می‌خوانید!</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">۲-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بنده مطلب شما را درخور نقد نمی‌دانم (اشتباهی که کرده‌اید)؛ فقط چون شما سری به وبلاگ بنده زده بودید و نظری ثبت کرده بودید، بنا به آموزه‌های اخلاقی برای بازدید آمدم و دیدم که نظر شما چه همه با واقعیات جامعۀ ما در تضاد است، این شد که نتوانستم یک نظر معمولی ثبت کنم (چون موجب تأیید حرف غلط شما می‌شد) و دیدم که بهترین جواب، همان چیزی است که در وصف نوشته‌های خود گفته‌اید، یعنی: «تُرّهات و خزعبلاتی از یک ذهن خسته و آشفته».</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بنده شما را دروغ‌گو نمی‌دانم، برای همین توصیفی که در بارۀ نوشته‌های خود درج کرده‌اید را قابل استناد می‌دانم، اما اگر اذعان می‌کنید آنچه را که نوشته‌اید خودتان قبول ندارید و به دروغ نوشته‌اید تا خود را دارای تواضع بنمایانید و به نوعی با نوشتن آن جملات ریاکاری کرده‌اید، دیگر تکلیف‌تان معلوم است! اما بنده همچنان شما را به «دروغ‌گویی، ریاکاری و متواضع‌نمایی» متهم نمی‌کنم و همچنان باور دارم همان‌گونه که نوشته‌اید، یادداشت‌های شما : «تُرّهات و خزعبلاتی از یک ذهن خسته و آشفته» است و نیازی به نقد و بحث ندارد؛ مگر این‌که شما بر دروغ‌گویی و متواضع‌نماییِ خود اصرار داشته باشید!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۴</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سید شهیدان اهل قلم، مهندس آقا سیدمرتضی آوینی –که با امر ولایت فقیه در راه ساخت قسمت‌های جدید روایت فتح به شهادت رسید- از روی ریا آثارش را امحاء نکرد، بلکه این شهید عزیز مطمئن بود که آن آثار، بری از روح الهی و شایستۀ آتش است؛ این چه قیاسی دارد با «شعار» شما که وقتی کسی روی آن انگشت می‌گذارد، برمی‌آشوبید که حالا ما یک چیزی گفتیم، شما باور نکنید! (کار پاکان را قیاس از خود مگیر).</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۵</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شما به آن جمعی که معلوم نیست که بوده‌اند و چه نظری داشته‌اند، گفته‌اید که خلاف این تئوریِ گرته برداری شده را ارائه کنند؛ در حالی که «البینة للمدعی»! یعنی شما باید با منطق و استدلال ثابت کنید که این «تئوری کشکی» با نظام و مردم ما نسبت دارد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۶</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نظام مقدس جمهوری اسلامی از مردم جدا نیست که جبری در میان باشد یا نباشد! جهت اطلاع شما:یادآوری می‌شود که این مردم با رهبری امام خمینی(ره) انقلاب «اسلامی» کردند، نظام، رهبر و مسئولین‌شان را خود انتخاب کردند، تهاجم دشمنان را خود دفع کردند و در طول این 40 سال، حدوداً سالی یک انتخابات داشته‌اند. نسبت دادن تئوری غربی «جبر سیستمی» یک اتهام و یک وصلۀ نچسب به این مردم ولایت‌مدار است.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">۷-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مفهوم جبر سیستمی در طول این سال‌ها همواره ورد زبان رسانه‌های معاند و منافق بوده است و بر آن اساس، پیروز ادوار مختلف انتخابات را (به قول سخیف خودشان) مهرۀ رژیم می‌خوانند. بخشی از مردم کوچه و بازار هم که ترکش‌های جنگ نرم را خورده‌اند، همین مفاهیم را تکرار می‌کنند، اما بلد نیستند شکل نظریه به آن بدهند و اهل پز شبه‌روشن‌فکری نیستند!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۸</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این‌که کسی به مردم ما که با یقین مسیرشان را می‌پیمایند، با ناجوان‌مردی و عصبانیت، اتهاماتی از قبیل «دگماتیست و متعصب» بزند، چیز جدیدی نیست و بنده هر بار با این اتهامات مواجه می‌شوم، بیشتر متوجه ضعف طرف مقابل می‌شوم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۹</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هم‌زمانی سپاس از «تذکر وجوب جواب سلام» با عذرخواهی از تشکر قبلی، می‌تواند نشان عصبانیت شما از نقد منطقی باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۰</span>-&nbsp;</span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نام و نشان این‌جانب مشخص است؛ بد نیست شما هم که مدعی نظریه‌پردازی هستید، نام و نشان و عکس خود را در وبلاگ منتشر کنید تا دست کم مشخص باشد که چه کسی و در کجای این دنیای خاکی در حال اتهام‌زدن به مردم انقلابی و نظام مقدّس‌شان است.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">والسلام علی من اتبع الهدی.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-20T22:08:14+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم سال تحویل مهمان شهید آوینی بودم http://peirang.mihanblog.com/post/448 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000099">بسم الله النّور</font></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8324201284/Mazar_e_shahid_Avini_2.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000099">سلام و ادب و ارادت خدمت همۀ عزیزانی که مطالب این وبلاگ را دنبال می‌کنند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#000099">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000099">سال تحویل ۱۳۹۷ را سر مزار سیِّد شهیدان اهل قلم و مهمانِ مهندس سیدمرتضی آوینی بودم و خدا را شکر می‌کنم که امسال چنین توفیقی را نصیبم کرد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قبل از سال تحویل، خود را به مرقد مطهر امام خمینی(ره) رساندم و بعد از قرائت چند سوره از قرآن عظیم، با رسیدن اذان مغرب، نماز مغرب و عشاء را به صورت فرادی(!) پشت سر حاج سیدحسن مصطفوی خواندم. سیدحسن برای سخن</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌رانی آماده می‌شد که مرقد را به مقصد مزار شهید آوینی ترک کردم.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در راه رسیدن به مزار شهید آوینی، صدای مراسمی را که از بلندگو پخش می‌شد، می‌شنیدم. به&nbsp;</span></font><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سخن</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">‌رانی&nbsp;</span><font color="#000099"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نرسیدم، اما دعای توسّل در گلزار شهدا و در کنار مزار شهید آوینی که به سال تحویل ختم شد، حس و حال بسیار مطبوعی داشت.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#000099">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بعد بلافاصله با قطار عازم پابوسی سلطان حضرت علی بن موسی‌الرضا (علیه الاف التحیة و الثناء) شدم. </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به قول سیدحمیدرضا برقعی:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر سلطان رضا باشد ملالی نیست می‌گویم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">که من یک شاعر درباری‌ام مداح سلطانم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#000099">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">در قطار نیز حاج احمد متوسلیان (ایستاده در غبار) مهمان ما بود. وقتی به حرم مطهر رسیدم، دقایقی تا اذان ظهر باقی بود و این‌گونه بود که پس از عرض ادبی مختصر خدمت حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) ابتدا خود را به صف جماعت رساندم و سپس بدون از دست دادنِ وقت، برای بیعت با نایب برحق امام زمان(عج)، راهی شبستان شدم.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#000099">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">خدا نیاورد آن روزی را که بندۀ حقیر سال را بدون بیعت با ولی فقیه آغاز کنم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#000099">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000099">بار دیگر سال 1397 (سال حمایت از کالای ایرانی) را خدمت همۀ دوستان تبریک عرض می‌کنم.</font></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Segoe UI Symbol&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Segoe UI Symbol&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"></span></p> text/html 2018-04-14T13:47:38+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم مردم از پیام رسان سروش استقبال کردند http://peirang.mihanblog.com/post/447 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8323682218/soroush_app.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">مدیر پیام‌رسان سروش با اشاره به ۵ میلیونی شدن اعضای این پیام رسان از به روزرسانی زیرساخت‌های آن برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر خبر داد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">میثم سیدصالحی با اشاره به عملیات به روزرسانی گسترده در زیرساخت‌های پیام‌رسان سروش، گفت: با توجه به استقبال گسترده کاربران در سال جدید و نزدیک شدن به مرز 5 میلیون کاربر، به منظور ارائه سرویس با کیفیت به کاربران، به روزرسانی گسترده در سرورهای سروش ضروری بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">وی افزود: با توجه به پایان عملیات بروزرسانی، کاربران جدید می‌توانند بدون اختلال از سرویس‌های سروش استفاده کنند. البته همراهان قدیمی ما، برای استفاده بدون اختلال لازم است نسخه جدید را نصب کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">وی با اشاره به 5 میلیونی شدن خانواده سروش، خاطرنشان کرد: با توجه به شبکه گسترده اعضای سروش‌، کاربران جدید با ورود به این پیام‌رسان تعداد قابل توجهی از مخاطبان و دوستان خود را در سروش پیدا می‌کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">سیدصالحی خاطرنشان کرد: باتلاش شبانه‌روزی تیم فنی سروش نسخه‌های جدید این پیام‌رسان در پلت‌فرم‌های اندروید، </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">iOS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و دسکتاپ آماده و منتشر شده است.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">مدیر سروش از کاربران قدیمی این پیام‌رسان خواست تا برای استفاده باکیفیت از سرویس‌های سروش، نسخه‌های قدیمی خود را حذف و با مراجعه به وب‌سایت سروش به نشانی</span><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><a href="https://sapp.ir/" target="_blank" style="text-align: right;"><font color="#ff0000"><span dir="LTR" style="text-align: right; text-decoration-line: none;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none;">https://sapp.ir</span></font></a></font><font color="#ff9933">&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">نسخه جدید را دانلود و نصب کنند.</span></p> text/html 2018-04-10T09:43:02+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم هرچه آموخته‌ام از خارج دانشگاه است http://peirang.mihanblog.com/post/446 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8323379884/Shahid_Avini.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">من بچه شاه عبدالعظیم هستم و درخانه‌ای به دنیا آمده و بزرگ شده‌ام که درهر سوراخش که سر می‌کردی به یک خانوادۀ دیگر نیز برمی‌خوردی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">تصور نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم، خیر من از یک راه طی شده با شما حرف می‌زنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">من هم سال‌های سال در یکی از دانشکده‌های هنری درس خوانده‌ام، به شب‌های شعر و گالری‌های نقاشی رفته‌ام. موسیقی کلاسیک گوش داده‌ام. ساعت‌ها از وقتم را به مباحثات بیهوده دربارۀ چیزهایی که نمی‌دانستم گذرانده‌ام. من هم سال‌ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار زیسته‌ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه‌ای گذاشته‌ام و کتاب «انسان تک ساحتی» هربرت مارکوز را -بی‌آنکه آن زمان خوانده باشم‌اش- طوری دست گرفته‌ام که دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند:«عجب فلانی چه کتاب‌هایی می‌خواند، معلوم است که خیلی می‌فهمد.»... اما بعد خوش‌بختانه زندگی مرا به راهی کشانده است که ناچارشده‌ام رودربایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که «تظاهر به دانایی» هرگز جایگزین «دانایی» نمی‌شود، و حتی از این بالاتر دانایی نیز با «تحصیل فلسفه» حاصل نمی‌آید. باید در جست‌وجوی حقیقت بود و این متاعی است که هرکس به‌راستی طالبش باشد، آن راخواهد یافت، و در نزد خویش نیز خواهد یافت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">حقیر هرچه آموخته‌ام از خارج دانشگاه است. بنده با یقین کامل می‌گویم که تخصص حقیقی درسایۀ تعهد اسلامی به دست می‌آید و لاغیر.</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"> قبل از انقلاب بنده فیلم نمی‌ساخته‌ام اگر چه با سینما آشنایی داشتم. اشتغال اساسی حقیر قبل از انقلاب در ادبیات بوده است. اگر چه چیزی – اعم از کتاب یا مقاله – به چاپ نرسانده‌ام. با شروع انقلاب، حقیر تمام نوشته‌های خویش را اعم از تراوشات فلسفی، داستان‌های کوتاه، اشعار و ... در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که «حدیث نفس» باشد ننویسم و دیگر از خودم سخنی به میان نیاوردم. هنر امروز متأسفانه حدیث نفس است و هنرمندان گرفتار خودشان هستند. به فرمودۀ خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (رحمه‌الله علیه): «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff">تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار مانده‌ام. البته آنچه که انسان می نویسد همیشه تراوشات درونی خود او است -همۀ هنرها این‌چنین‌اند، کسی هم که فیلم می‌سازد اثر تراوشات درونی خود&nbsp; اوست- اما اگر انسان&nbsp; خود را در خدا فانی کند، آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه‌گر می‌شود. حقیر اینچنین ادعایی ندارم، اما سعی‌ام بر این بوده است.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p>