داستان نویس اصول گرا به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان سلامٌ علیکم؛ در عنوان این وبلاگ، «اصول گرا» در معنای سیاسی آن نیست؛ اصول گرایی در ادبیات داستانی یک مکتب ادبی است که بنده خود آن را تعریف کرده ام؛ اساساً مکتب های ادبی معروف (رئال، سوررئال و ...) مکاتب ادبی بومی نیستند که تفاصیل تخصصی اش بماند. بنده از نظر سیاسی ولایی هستم و هر چند جبهه ای که با نام اصول گرایی شناخته می شود تا حدود زیادی منطبق با مشی ولایی است؛ اما بنده به جز امام خامنه ای روی هیچ اسمی تعصب ندارم. هر شخص تا هر زمان که در خط ولایت فقیه باشد، مورد تأیید بنده است و هر وقت از مسیر ولایت خارج شود، مورد تأیید نیست، حتی اگر آن شخص پدرم باشد! از آن‌جا که پیش از این در وبلاگ‌های متعددی حاضر بودم، این وبلاگ به ادبیات داستانی اختصاص داشت و عرض شده بود: «تلاش می‌کنم در مورد اتفاقات داستانی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ... اطلاع رسانی کنم»؛ اما اکنون که بنا به محدودیت وقت، فقط همین یک وبلاگ - با سلام و صلوات - به روز می‌شود، شاهد یادداشت‌هایی با موضوعات مختلف - و از جمله سیاسی - نیز خواهید بود. چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی دارید، دست شما را به گرمی می‌فشارم. با احترام فراوان. http://peirang.mihanblog.com 2017-04-25T04:17:36+01:00 text/html 2017-04-22T10:00:08+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم به حکم چشم های شما http://peirang.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292646600/faghat_Agha_Janam.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">تو را خطاب می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کنــم بــــه رغـم انتقـــادهـــا</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>امیــــد پــــا برهنـــه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>هــا امــام بی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>سواد(؟)ها<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 102, 0);"><font size="3">تو دست خود نهاده<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ای به دست<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های آسمان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 102, 0);"><font size="3"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>فــدای دسـت خــــط تـو تمــام میرعمــادهـا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><font size="3">تبسّـــم تو می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شـــود دلیل صلح در جهـــان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><font size="3"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>همین کــــه اخم می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کنی رکـــود اقتصادهـا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 102, 0);"><font size="3">بگـو بمیر مرده<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ام ، ببین کــه سـر سپـرده<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ام</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 102, 0);"><font size="3"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>به حکم چشم<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های تو، نه حکم اجتهادهـــا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><font size="3">نـه هاشمی نـه خاتمی نه احمـدی نژادهـا</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><font size="3"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>فـــــدای تـــار مـــوی تو تمـام حزب بـادهــا</font></span></p></div> text/html 2017-04-18T19:43:46+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم پایان احمدی نژاد http://peirang.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;">بسم الله النّور</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292175234/batelshod.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#006600"><span style="text-align: start;">احمدی نژاد مخالف امر ولایت عمل کرد و توجیهات و توضیحاتش دردی از او دوا نمی کند.</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">در سال 84 که امت حزب الله او را برگزیدند و در سال 88 که ملت بزرگ ایران رکورد رأی دادن به یک رئیس جمهور را شکستند و او را انتخاب کردند، به خاطر توجیهات احمدی نژاد نبود، بلکه به این دلیل بود که او آن زمان هنوز در رکاب ولایت فقیه بود.</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">این بار احمدی نژاد بدجوری ضایع خواهد شد؛ شکست احمدی نژاد در انتخابات 96 تاریخی خواهد بود.</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">&nbsp;والسلام.</span></font></div> text/html 2017-04-14T14:46:00+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم احمدی نژاد به کجا می رود ؟! http://peirang.mihanblog.com/post/330 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><font size="2">بسم الله النّور</font><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291913392/kallepook.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><font size="3">با سلام و احترام؛ <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3"><font color="#006666">دوستان زیاد می پرسند که «</font><font color="#000099">نظرت در مورد آمدن احمدی نژاد چیست؟ آمدنش به نفع و به ضرر کیست؟ می ماند یا انصراف می دهد و ...</font><font color="#006666"> ». البته خود نیز در این باره خیلی حرف دارم. این گونه است که در تنگی شدید وقت، نظر خود را فهرست وار عرض می کنم: <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">1</font><font size="3" style="color: rgb(0, 102, 102);">-</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">از وقتی احمدی نژاد مغرور شد و برای نخستین بار در برابر مقام معظم ولایت موضع گرفت و سعی کرد دستور معظم له برای برکناری مشایی از معاون اولی را معطل بگذارد، تا به امروز، روز به روز بر انحراف او افزوده و زاویه اش با ولایت بیشتر شده است؛ اکنون این زاویه به اوج خود رسیده و او سبک سرانه پا به عرصه انتخابات گذاشته است. </span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" size="5">2</font></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" size="5">-</font><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 102, 102); font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">حال سؤال این است که اگر او با ولایت زاویه دارد، چرا از مقام معظم رهبری برای ورود به انتخابات کسب تکلیف کرد؟ پاسخ این است که احمدی نژاد که برای جلب همدلی بخش کوچکی از امت حزب الله (که ساده دل تر هستند)، خود را ولایی می نمایاند، از رهبر معظم انقلاب اجازه ورود خواست. برآورد احمدی نژاد این بود که حضرت آقا پاسخ صریح نمی دهند و او می تواند از صحبت با امام خامنه ای نهایت بهره را ببرد و بگوید: «با رهبری هماهنگ هستم و با ایشان مشورت کرده ام»؛ اما پاسخ امام خامنه ای نقشه او را نقش بر آب کرد. این گونه شد که ابتدا نپذیرفت و می گفت اگر نظر رهبری این است چرا علنی نمی گوید. این اشتباه محاسباتی دوم احمدی نژاد بود که گمان می کرد حضرت آقا حاضر نیستند نظر خود را علنی کنند؛ اما امام خامنه ای در 5 مهرماه سال گذشته در ابتدای درس خارج فقه خود این موضوع را علنی کردند و در میان فرمایشات شان، سرپیچی احمدی نژاد را هم علنی کردند و فرمودند: «... یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو»! دیگر حجت تمام شده بود و احمدی نژاد مجبور شد نامه ای به اطاعت بنویسد که نمره اش 17 از 20 بود.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">3<font>-</font></font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">تنور انتخابات که رو به گرمی می رفت، احمدی نژاد نیز به فعالیت انتخاباتی اش می افزود و رفته رفته نشان می داد که بنا دارد از توصیه امام خامنه ای عبور کند. کار به جایی رسید که احمدی نژاد محکم پشت سر بقایی ایستاد و نشان داد که حتماً در صحنه انتخابات حضور خواهد یافت که همین تخطی او از توصیه (بخوانید فرمان) رهبر معظم انقلاب محسوب می شد.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">4-</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">احمدی نژاد به همراه بقایی و مشایی وارد ستاد انتخابات کشور شد و سپس به قول خودش، برای حمایت از بقایی ثبت نام کرد. حتی اگر احمدی نژاد ثبت نام هم نمی کرد، حمایت علنی و جدی از بقایی، که به نیابت از احمدی نژاد وارد صحنه شده بود، ورود احمدی نژاد به انتخابات محسوب می شد، چه برسد به الان که او رسماً ثبت نام کرده است؛ پس احمدی نژاد رسماً با نظر امام خامنه ای مخالفت کرده و هیچ عذر، بهانه و توجیهی هم قابل قبول نیست. بنده در چند سال گذشته بیشترین توهین ها را از کسانی شنیده ام که خود را و احمدی نژاد را در خط ولایت می دانسته و بنده حقیر را به نفهمی متهم کرده اند؛ خدا را شکر که زمان سپری شد و احمدی نژاد با دست خود ماسک را از چهره برداشت تا همگان عدم وفاداری او به ولایت را ببینند.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">5-</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">برای این پرسش که آیا احمدی نژاد در صحنه می ماند یا نه، بنده پاسخ دارم، اگرچه معتقدم او خود جواب این سؤال را نمی داند! احمدی نژاد مطمئن است که بقایی رد صلاحیت می شود، برای همین هم مرتباً می گوید که آمده ام از او حمایت کنم و در باره ردصلاحیت او سکوت نخواهم کرد. ثبت نام احمدی نژاد برای این است که در وقت خود به جو عمومی جامعه مراجعه کند و ببیند می تواند در عرصه بماند یا نه؟! بنده معتقدم سرانجام او مسیر اشتباه را انتخاب می کند و با گرد و غبار طرفداران معدود خود، گمان می برد که خبری شده و می ماند تا ببازد؛ می ماند تا ببازد و شاید به خود بیاید! البته همه این گمانه زنی ها در صورتی است که احمدی نژاد ردصلاحیت نشود، چرا که احتمال رد شدن صلاحیت او نیز وجود دارد.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">6-</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">آمدن و ماندن احمدی نژاد قطعاً به نفع روحانی است و به نظرم احمدی نژاد خود نیز این موضوع را می داند و چه بسا به خاطر انتقام از منتقدین ولایی خود دست به این کار زده باشد. در این جا سه دلیل برای این گمانه عرض می کنم: </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4" color="#cc33cc">الف-</font></span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"> ورود احمدی نژاد به انتخابات باعث ایجاد یک نوع هیاهو می شود و قبلاً در همین صفحه عرض کرده بودم که هر نوع جنجال و هیاهو به ازدیاد آرای روحانی منجر می شود. </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4" color="#cc33cc">ب-</font></span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"> از طرفی روحانی می تواند احمدی نژاد را به عنوان لولو به طرفداران خود معرفی کند و آنها را بترساند. بدین گونه جماعتی که از کم کاری و ناتوانی دولت تدبیر و کلید به ستوه آمده اند و قصد حمایت مجدد از روحانی را ندارند؛ از ترس انتخاب احمدی نژاد مجدداً به صحنه آمده، به روحانی رأی خواهند داد. </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4" color="#cc33cc">ج-</font></span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"> بخشی از امت حزب الله که می خواهند به نامزد مورد تأیید جمنا (مثلاً آیت الله رئیسی) رأی بدهند، با این که خطاهای احمدی نژاد را می دانند، با این استدلالِ غلط که «فقط احمدی نژاد می تواند مقابل روحانی رأی جمع کند»، به غلط به احمدی نژاد رأی خواهند داد.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" size="5">7-</font><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 102, 102); font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">در نهایت احمدی نژاد رأی نخواهد آورد و به شدت شکست خواهد خورد. بنده شخصاً منتظر چنین روزی هستم و تا قبل از توصیه مقام معظم ولایت، خداخدا می کردم که احمدی نژاد بیاید تا وزنش معلوم شود و سپس برود گوشه ای بنشیند. اکنون نیز اگر احمدی نژاد انصراف ندهد، امیدوارم صلاحیت او تأیید شود تا محمود احمدی نژاد نتیجه کار غلط خود را ببیند!</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">8-</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">پرسش بعدی این است که بعد از شکستِ احمدی نژاد چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا او به قانون تمکین می کند یا جماعتی را به کف خیابان خواهد کشاند؟ در پاسخ باید عرض شود که بنده معتقدم اگرچه ممکن است احمدی نژاد کمی شلوغ کند، اما او در این مقطع فتنه انگیزی نخواهد کرد. همان گونه که عرض کردم زاویه احمدی نژاد با ولایت روز به روز بیشتر می شود و اکنون به حدی نرسیده که به فتنه ای علیه نظام دامن بزند. بنده گمان می کنم که اگر عمری از او باقی باشد و اگر مسیر سیاسی خود را اصلاح نکند، شاید 5-4 سال بعد این اتفاق بیفتد. </span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">9-</font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">همچنان معتقدم که طراح و مجری فتنه بعدی نیز مدعیان اصلاحات و اعتدال خواهند بود و شاید این اتفاق در سال 98 حادث شود.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><font size="3">دعا بفرمایید.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-12T20:41:09+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم کسی که با ولایت زاویه بگیرد مردود است http://peirang.mihanblog.com/post/329 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><font size="3">بسم الله النّور<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><font size="3">&nbsp;</font></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291908292/monafeghin.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.3in 10pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">اشاره: چهار سال پیش دو بار به فاصله چند ماه، شبیه این عکس و مطلب، سه سال پیش نیز یک بار شبیه این عکس و مطلب و 18 ماه پیش دقیقاً این مطلب و عکس را در صفحه فیسبوک خود منتشر ساختم و بعضی اعتراض کردند؛ اما امروز دیگر عکس و مطلب بنده کاملاً گویاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><font size="3">مردم ایران اهل ولایت هستند و رهبرشان را دوست دارند. اگر کسی در خط ولایت بود او را دوست خواهند داشت و محترم خواهند شمرد، ولی اگر کسی با ولایت زاویه گرفت، پیرو هوی و اهل دنیا شد و دشمنان این آب و خاک را امیدوار کرد، فرقی نمی کند که باشد، مردم از او عبور خواهند کرد! هر که تا کنون از این ملت، ولو یک رأی گرفته است، قبل از آن خود را مطیع ولایت فقیه و پایبند قانون اساسی معرفی کرده بوده است؛ ملت ایران در هیچ انتخاباتی به هیچ کاندیدایی چک سفید امضا نمی دهد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><font size="3">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291950426/18MahPish.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291950450/3SalPish.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291950476/4SalPish_1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291950518/4SalPish_2.jpg" alt=""></span></p> text/html 2017-04-12T11:30:48+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم معادلات تغییر کرده است http://peirang.mihanblog.com/post/324 <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">بسم الله النّور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291765350/jamna.jpg" alt=""></font></div><div><font size="3" color="#000099">با سلام و احترام؛</font></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium;">نمی دانم کی فرصت خواهم کرد تا تحلیل دقیق خود را قلمی کنم؟!</span></div><div><font size="3" color="#000099">دعا بفرمایید.</font></div></div> text/html 2017-04-02T04:29:18+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم پایان برجام و برجام سازان http://peirang.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2">بسم الله النّور</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290785526/manqal_barjam.jpg" alt=""></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-size: large; text-align: justify;"><font color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#000099">پایان </font><font color="#006600">برجام</font><font color="#000099"> </font><font color="#ff0000">آتش</font><font color="#000099"> است، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.</font></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#000099">نگران سرنوشت </font><font color="#006600">برجام سازان</font><font color="#000099"> هستم، مبادا به </font><font color="#ff0000">آتش دوزخ</font><font color="#000099"> ختم شود؟!!!</font></font></div></font> text/html 2017-03-27T09:41:43+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری http://peirang.mihanblog.com/post/320 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290420350/doroogh.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">وقتی روحانی رئیس جمهور شد، بنده هرچند به او رأی نداده بودم، اما پیش بینی کردم که روحانی در سال 96 مجدداً رئیس جمهور خواهد شد و اتفاقاً درصد بیشتری از آرای مردم را به خود اختصاص داد. پیش بینی بنده تعجب و بعضاً اعتراض دوستان را برانگیخت، اما هر جلو آمدیم، تعداد بیشتری از دوستان نظر بنده را قابل هضم دانستند. تا همین الان هم اگر چه گاهی حتی خود مدعیان اعتدال از نتیجه انتخابات و از به صحنه آمدن عمرو و زید ترسیده اند، اما بنده همواره از انتخاب مجدد روحانی با آرای بیشتر اطمینان داشته ام. قبل از این که دلیل خود را بیان کنم، اجازه می خواهم کمی جلو بروم و پیش بینی های بعدی ام را نیز عرض کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">به نظر بنده بعد از این که روحانی با درصد خوبی از آرای مردم رئیس جمهور شد، یکی دو سال بعد (شاید سال 98) ما یک غائله در کشور خواهیم داشت و مجدداً منافقان شکست خواهند خورد و مردم در دو سال آخر ریاست جمهوری روحانی، به ویژه در سال 99، به خود خواهند آمد و در رکاب ولایت، در انتخابات سال 1400، همه سنگرهای از دست داده را پس خواهند گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">و اما دلایل این جانب بدین شرح است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#666600">1</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">اگر از شما سؤال کنم که «اکنون در جامعه چند درصد از مردم دغدغه اول شان دنیا و پول است و چند درصد اولویت شان دین، آخرت و معنویت است؟» چه جوابی خواهید داد؟ خواهید گفت اغلب مردم به فکر معاش، دنیا و پول هستند؛ بسیار خب. وقتی مردم دنیاطلب شوند، با وعده دنیا هم فریب خواهند خورد. در تاریخ هم می بینیم که شخصی که در رکاب رسول خدا(ص) با کفار جنگید و مجروح شد، با وعده دنیا (دقت کنید با وعده دنیا و نه با دنیا) سر فرزند رسول خدا(ص) را از پیکر جدا کرد!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#666600">2</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">مردم (مقصود اغلب مردم است) اگرچه می بینند برجام دستاوردی نداشته، اگر چه می بینند بی کاری، گرانی و رکود بیداد می کند، اگر چه هزاران مشکل ریز و درشت را می بینند و اگر چه می دانند که روحانی فقط حرف زده و توهین کرده و کار مثبتی انجام نداده است؛ اما به دلیل دنیا طلبی، همچنان فریب وعده های روحانی را خواهند خورد. حرف دل این روزهای مردم این است که وعده های روحانی تا کنون عملی نشده، ولی حالا شاید هم شد! درست به همین دلیل ساده مردم دوباره پرشور در انتخابات شرکت می کنند و روحانی را در صندوق خواهند انداخت.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#666600" size="5">3</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">معتقدم هر چه اصول گرایان فضا را شلوغ تر کنند به نفع آرای روحانی خواهد بود. بهترین تاکتیک اصول گرایان در انتخابات پیش رو، وارد کردن یک وزنه خوش نام به میدان، و دور کردن فضا از التهاب و جنجال، برای متعادل کردن آرای روحانی است و اگر این خردورزی را شاهد نباشیم، ممکن است حتی رکورد آرای احمدی نژاد در سال 88 هم شکسته شود!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#666600">4</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">چرا معتقدم یکی دو سال بعد غائله خواهیم داشت؟ چون از یک طرف روحانی مدت هاست بی ادبی و گستاخی را آغاز کرده و در این اواخر با ادبیات منقلی(!) به آن شدت بخشیده است و کاملاً مشخص است که قصد دارد نو به نو به سمت غرب غش کند و رهنمودهای مقام معظم ولایت را نادیده بگیرد؛ از طرفی خطاهای روحانی به حدی رسیده که امام خامنه ای نمی توانند مصالح جامعه اسلامی را نادیده بگیرند و به اعتقاد بنده معظم له از این پس اجازه نخواهند داد که رفتارهای رادیکال و غرب گرایانه دولت، به کشور ضربه بزند و اگر چه ایشان مثل همیشه تمام تلاش شان را برای آرامش کشور به کار خواهند بست، اما این تقابل به لایه های اجتماع سرایت خواهد کرد و دشمن با موج سواری و همچنین با جریان سازی، فضا را بیشتر غبار آلود می کند و در نهایت یک غائله شکل خواهد گرفت.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" color="#666600">5</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">برای توده های مردم مثل روز روشن خواهد شد که سیاست های غرب گرایانه روحانی مورد قبول رهبر معظم انقلاب نیست، و وقتی به عینه ببینند که اعتماد به غرب برای کشور ایجاد پَسرفت و خسارت می کند، مردم مثل همیشه از نظام و اعتقادات خود دفاع خواهند کرد و با عشق به رهبر خود به میدان خواهند آمد و توی دهان منافقان خواهند زد؛ از طرفی در سال های 99-98 پوچی وعده های روحانی بیش از پیش برملا می شود و حتی آن ها که نگاه شان به دنیا و مادیات است نیز کورسوی امید خود به کلید قلابی روحانی را از دست خواهند داد و در مقابل روحانی قرار خواهند گرفت.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">این گونه است که بنده پیش بینی می کنم: </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">1</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">- روحانی با درصد خوبی از آرای مردم دوباره از صندوق ها بیرون خواهد آمد. </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">2</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">- یکی دو سال بعد یک غائله خواهیم داشت. </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">3</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">- مردم به خود خواهند امد و باز هم روسیاهی به زغال می ماند، دشمنان و منافقان رسوا و منکوب می شوند و ملت بزرگ ایران در رکاب ولایت فقیه سنگرهای از دست رفته را پس خواهند گرفت و پیروز خواهند شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099;mso-bidi-language:FA">و لله عاقبة الأمور.<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-13T12:34:33+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم ما مانده ایم و بغض گلو گیر انتظار http://peirang.mihanblog.com/post/308 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0in 1in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 0, 255);">اشاره</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 0, 255);">: این شعر برگزیده جشنواره مهدویت است و وقتی در سال ۱۳۸۶&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 0, 255);">برای نخستین بار آن را منتشر کردم، هرگز گمان نمی کردم که به سرعت بارها و بارها بازنشر شود و اینترنت را پر کند. همان بار اول انتشار نوشته بودم: «نام شاعر را نپرسید، از کجا باید بدانم؟»</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 0, 255);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">امروز جمعه نیست ولی دلشکسته‌ام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زیرا به انتظار ظهورت نشسته‌ام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یکشنبه‌ای است تلخ ، نه یکشنبه‌ای سیاه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک جمعۀ جدید خیال تو، اشک و آه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">آقا، شکسته بغض قلم را غم زمین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگذار تا بگویم از این قرن آهنین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از التهاب نقشۀ جغرافیای شوم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از مرزهای له شده در سایۀ هجوم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از برج‌ها که در تب افسانه‌ای مدرن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تبدیل می‌شوند به بتخانه‌‌ای مدرن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از خشم بمب‌های اتم، نقشه‌های جنگ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندیشه‌های وحشی تیمورهای لنگ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از فصل خواب و وحشت کابوس‌های شوم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تکثیر بی‌نهایت ویروس‌های شوم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از مرگ اعتماد به دست شغادها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از غفلت بهار، شبیخون بادها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">دارد دوباره قلب قلم تیر می‌کشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ را چه تلخ به تصویر می‌کشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">حالا زمان به مرز تحجر رسیده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یعنی که فصل مرگ تفکر رسیده است؟!</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">در هر بهار رویش پائیز را ببین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تکرار تلخ، یورش چنگیز را ببین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">تکرار تلخ فاجعه، تهدید، انفجار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آیین جهل، زنده به گوری و انتحار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">آقا ببین تهاجم اصحاب فیل را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرعونیان خفته در امواج نیل را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">در جست و جوی هیچ تب جنب و جوش را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تزویرهای این همه آدم فروش را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">دیگر شکسته حرمت سنگین نام‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در عصر انتقام، ترور، قتل عام‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">حالا بت بزرگ تبر را شکسته است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دروازۀ حقوق بشر را شکسته است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">نمرودها دوباره خدای زمین شدند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بت‌ها، پیمبران دروغین دین شدند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">حالا درون قصۀ مادر بزرگ‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ‏یوسف رها شده است در آغوش گرگ‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">حتی قطار آدمیت واژگون شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایثار رنگ باخته، نوعی جنون شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">قانون ظلم در رگ تاریخ جاری است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنیا هنوز در هوس برده داری است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">عصر مدرن وارث مشتی ژن است و هیچ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندیشه‌اش تصرف اکسیژن است و هیچ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">دارد دریچه‌ها همه مسدود می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر چشمۀ امید گل آلود می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">ما مانده‌ایم وحسرت نانی کپک زده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با سیب‌های سرخ جهانی کپک زده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">ما مانده‌ایم و صفحۀ شطرنج زندگی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با مهره‌های له شده از رنج زندگی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">ما ماند‌ایم و حسر ت تفسیر انتظار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما مانده‌ایم و بغض گلو گیر انتظار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">ده قرن انتظار، نه، ده قرن خون دل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آقا چه‌ها گذشته به تو؟ مانده‌ام خجل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">آقا بگو، بگو که تو از ما چه دیده‌ای؟!</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آری بگو، بگو که چه از ما کشیده‌ای؟!</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">ما در یقین به سینۀ خود مهر شک زدیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حتی به زخم وا شدۀ تو نمک زدیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یک عده جیره‌خوار مدرنیسم‌ها شدیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جنگلی به نام تمدن رها شدیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یک عده هم جدا شده از عصر آ‌هن‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حرف از ظهور پست مدرنیسم می‌زنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">حرف از ظهور پوچی و تردید بی‌دلیل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرگ حقیقت وخرد و سنت اصیل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یک عده در گرسنگی و فقر سوختند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایمان به نرخ لقمۀ نانی فروختند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یک عده با یزید و معاویه ساختند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قرآن به روی نیزه نشاندند و باختند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یک عده از حقیقت تو دور مانده‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در انتظار یخ زده محصور مانده‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم انتظار تو را ترک کرده‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آیا دعای عهد تو را درک کرده‌اند؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">گفتند: انتظار همان بی‌قراری است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تنها دعا و گریه وشب زنده‌داری است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم انتظار تو این چند واژه نیست</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آقا خودت بیا و بگو انتظار چیست؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">این دردها حکایت و افسانه نیستند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تنها شکایتِ دل دیوانه نیستند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">این دردها&nbsp; حقیقت مسموم عالم‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شمشیرهای آختۀ ابن ملجم‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از فرقه‌ فرقه تفرقه دلخسته‌ایم ما</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ده قرن می‌شود به تو دل بسته‌ایم ما</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">از هر سر جدا شده، بگذار بگذرم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از زخم‌های وا شده بگذار بگذرم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">بگذار بگذرم که پُرم از گلایه‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آقا بیا که خسته شدم از کنایه‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">امروز هم به یاد تو کم کم گذشت و رفت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانند جمعه‌های پر از غم گذشت و رفت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">آری گذشت و باز نگاهم تو را ندید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فردا دو شنبه است؟ نه ؛ یک جمعۀ جدید!</span></p> text/html 2017-03-11T21:15:34+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم از شرافت خود دفاع کنید http://peirang.mihanblog.com/post/307 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><font size="3">مخاطبان این وبلاگ می دانند که نوک پیکان انتقادات این وبلاگ متوجه کدام مقام مسئول اجرایی کشور بوده است و می دانند که بیشترین تصاویر معنادار این وبلاگ در ارتباط با کدام نهاد بوده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><font size="3">اکنون میزبان عکس های این وبلاگ با فشار آقایان بخشی از عکس های این وبلاگ را از دسترس خارج کرده است. بنده در فرصت مناسب عکس ها را مجددا با استفاده از یک فضای اینترنتی دیگر منتشر می کنم؛ این لکه ننگ بر دامان رئیس [...] محترم باقی خواهد ماند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><font size="3">آقایان به جای برخورد با یک نویسنده ولایی، بهتر است مرد و مردانه از اشتباهات خود در کرنش مقابل دشمن و کم کاری برای مردم سخن بگویند و تا وقت هست جبران مافات کنند؛ اگر هم فکر می کنند کارشان نقصی نداشته و نوشته ها و عکس های این وبلاگ را نادرست می دانند، خوب است که بیایند مرد و مردانه وارد بحث شوند و از شرافت خود دفاع کنند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><font size="3">جناب آقای [...] ریاست محترم [...] اگر همتی دارید، لطفاً از شرافت خود دفاع کنید.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-02-27T06:43:09+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم همه به مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) دعوت هستید http://peirang.mihanblog.com/post/306 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289190276/davat_fatemie.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">امسال نیز مراسم عزاداری حضرت فاطمة‌الزهرا (سلام‌الله‌علیها)، در محضر مبارک و نورانی ولی امر مسلمین جهان برگزار می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">شود و همه شما دعوت هستید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">این مراسم</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;از روز&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">دوشنبه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">۹&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 16px;">اسفند تا جمعه</span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">۱۳&nbsp;<span style="font-size: 16px;">اسفند ماه</span>&nbsp;۱۳۹۵&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">برقرار است. قبل از اذان مغرب، احکام شرعی بیان می شود و بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، مراسم با قرائت قرآن آغاز و سپس با سخنرانی، عزاداری و نوحه خوانی ادامه می یابد و با سفره غذای حضرت زهرا (سلام الله علیها) خاتمه می پذیرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">حضور در مراسم برای تهرانی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">ها آسان است، اما&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">شما حتی اگر ساکن تهران هم نباشید، می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">توانید برنامه ریزی کنید و به همراه دوستان خود و یا به تنهایی، خود را به تهران برسانید و دست</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">کم در یکی از شب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">ها مهمان امام خامنه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">ای باشید</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">. پیشنهاد می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">کنم که&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">این فرصت معنوی و تاریخی، و دیدار و بیعت با نایب امام زمان (عج) را از دست ندهید. آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">ها که از این و آن خواهش می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">کنند تا فرصتی به دست بیاورند و در محضر امام خامنه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">ای حاضر شوند، اکنون به راحتی می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">توانند شخصاً به دیدار رهبرشان بشتابند و از فیض مجلس عزاداری نیز بهره</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">مند گردند.</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">اگر می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">خواهید به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">راحتی و بدون دغدغه به مجلس برسید، بیشتر وقت بگذارید و دو سه ساعت زودتر از اذان مغرب در میعادگاه حاضر شوید، چرا که تشریفات بازرسی و ورود به حسینیه زمان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">بَر است.</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">نشانی: خیابان جمهوری اسلامی – انتهای خیابان فلسطین جنوبی - حسینیه امام خمینی(ره)</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">توانید از خیابان ولی عصر(عج) تا چهار راه جمهوری بیایید و از آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">جا دیگر راهی نیست.</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8269048842/naqahe.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-02-26T11:44:10+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم روزهای فلاکت بار شاه خائن در پایان عمر http://peirang.mihanblog.com/post/304 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289190300/shah_o_sag.jpg" alt="سگ ها به شاه خائن شرف داشتند"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دیکتاتوری که خود را سایه خدا (!) می‌دانست و تمام عمر را در ناز و نعمت زندگی کرده، به دیگران امر و نهی کرده و اطرافیان را تحقیر کرده بود، در روزهای پایانی عمرش به خبرنگار بی.بی.سی می‌گوید: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(165, 0, 33); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امروز من آینده را پشت سرگذاشته‌ام، بیماری وجودم را تحلیل می‌برد و مثل پدرم در غربت خواهم مرد، ولی یک تفاوت وجود دارد [و آن این] که من توانستم 6 سال بعد از مرگ او جنازه‌اش را به وطن برگردانم، ولی گمان نمی‌کنم دیگر جنازه من هم به ایران برگردد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دیکتاتور فراری مفلوک در مورد این­که آیا احساس پشیمانی دارد یا خیر، می‌گوید: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(165, 0, 33); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شاید در تقسیم املاک بین محرومان تعلل کردم. شاید نباید این طور با روحانیت درمی‌افتادم و شاید نمی‌بایست مسیر غربی ترقی را چنین می‌پیمودم. باید تجارت مشروبات الکلی را قدغن می‌کردم، بعضی کاباره‌ها و سینماها را تعطیل می کردم و با مواد مخدر مبارزه می‌کردم. حالا بعد از مرگم تنها سگ خانوادگی مان برایم خواهد گریست و دیگر هیچ!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این موجود بدبخت و نگون بخت، همان دیکتاتوری است که در تاریخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۴ بهمن ۱۳۴۱ در یک سخنرانی و در شهر مقدس قم گفته بود:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">«</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(165, 0, 33); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امروز به شما می‌گویم، نه در تجربه و نه در عمل هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بیش از من به خداوند و ائمه‌ی معصومین نزدیک است. از هزار سال پیش یا بیشتر فکرشان تکان نخورده، امروز دین مفت‌خوری از بین رفته ولی برای این‌ها چه فرقی می‌کند؟! من این روحانیت را صد برابر بدتر از توده‌ای های خائن می‌دانم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهار ماه بعد از یاوه سرایی شاه خائن، یک روحانی که بعدها مردم ایران او را امام خمینی(ره) نامیدند، در &nbsp;تاریخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۳</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خرداد&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۳۴۲،&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از همان شهر مقدس قم و از مدرسه فیضیه،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خطاب به شاه خائن، سخنانی گفتند که سرآغازی بر قیام خونین ۱۵ خرداد و نهضت اسلامی مردم ایران بود. امام خمینی(ره) در آن سخنرانی، دیکتاتور زمان را مستقیماً مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آقا! من به شما نصیحت می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کنم: دست بردار از این کارها؛ آقا! اغفال دارند می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کنند تو را، من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند؛ اگر دیکته می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دهند دستت و می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گویند بخوان، در اطرافش فکر کن،&nbsp; نصیحت مرا بشنو؛ ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گوید از اسرائیل حرف نزنید؛ مگر شاه اسرائیلی است؟!</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این بیانات کوبنده، کاخ فرعون زمان را به لرزه درآورد، ولی محمد رضا، این دیکتاتور مغرور و سست اراده، نصیحت روح خدا را نفهمید و به کار نبست. شاه خائن دستور سرکوب نهضت را صادر کرد و شما می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌دانید که چه سرنوشت فلاکت باری برای خود و تاج و تخت کثیفش رقم زد!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) روز به روز گسترده تر و تنومندتر شد و در نهایت، شاه خائن در تاریخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۲۶</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۳۵۷ از کشور گریخت و مردم جشن گرفتند و خدا را شکر کردند و کمتر از یک ماه بعد، و در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قدرت و صلابت شکل گرفت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شاه خائن که به مصر گریخته بود و با سرطانی مشکوک و صعب العلاج دست و پنجه نرم می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌کرد، روزهای خفت باری را می گذراند. اغلب ساعات در تنهایی و افسردگی بود، اربابانش او را ترک کرده بودند، خانواده‌اش از او فراری بودند، اجازه مصاحبه نداشت و ملاقات هایش محدود بود. امام خمینی(ره) در اوج نهضت فرموده بودند: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شاه فقط یک راه دارد و آن خودکشی است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">»</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;و حالا محمدرضا در مصر حقیقت کلام امام(ره) را با بندبند وجود مفلوک خود حس می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شاه خائن در پی روزنه امیدی از مصر به مراکش رفت و دوران آوارگی او که از لحظه فرار آغاز شده بود، پیچیده‌تر و ناامید کننده‌تر شد. باهاما، مکزیک و امریکا مقصد بعدی دیکتاتور بدبخت بودند. در امریکا او روند درمان خود را پی گرفت که به نظر می‌رسد امریکایی ها فرصتی یافتند تا با نادرمانی و جراحی های غیر اصولی مرگ نوکرِ تاریخ مصرف گذشته خود را جلو بیندازند. سپس ارباب، نوکر خود را اخراج کرد و او را به پاناما فرستاد و&nbsp; دیکتاتور چندی بعد از پاناما راهی مصر شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دعای مردم ایران مستجاب شده بود. این­جانب شخصاً به یاد دارم که در سن&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۸ سالگی و در تظاهرات، هم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­صدا با سیل خروشان مردم انقلابی، از ته دل فریاد می زدیم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ای شاه خائن آواره گردی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خاک وطن را ویرانه کردی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کشتی جوانان وطن، الله اکبر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کردی هزاران در کفن، الله اکبر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مرگ بر شاه،&nbsp;<b>مرگ بر شاه</b>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شاه فراری به سرنوشتی دچار شده بود که بدتر از آن قابل تصور نیست. شاه خائن در بیمارستانی با سیطره نظامیان بستری شد تا به خیال خود درمان شود، اما در یک عمل جراحی مشکوک، طحال او بیرون آورده شد که در نهایت موجب مرگ دیکتاتور گشت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وقتی سران کاخ سفید از مرگ قریب الوقوع شاه خائن اطمینان یافتند، اجازه آخرین مصاحبه را به او دادند و در اوایل خرداد&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۳۵۹ دو تن از خبرنگاران وابسته به سی.آی.اِیْ بر بالین شاهِ رو به موت حاضر شدند و بخش اعظم سخنان شاه مخلوع را منتشر نکردند و به رؤسای خود گزارش دادند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بهترین سندی که از سخنان محمدرضا شاه خائن در دست است، همان جملاتی است که به خبرنگار بی.بی.سی گفته است: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(165, 0, 33); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امروز من آینده را پشت سرگذاشته‌ام، بیماری وجودم را تحلیل می‌برد و مثل پدرم در غربت خواهم مرد، ولی یک تفاوت وجود دارد [و آن این] که من توانستم 6 سال بعد از مرگ او جنازه‌اش را به وطن برگردانم، ولی گمان نمی‌کنم دیگر جنازه من هم به ایران برگردد. شاید در تقسیم املاک بین محرومان تعلل کردم. شاید نباید این طور با روحانیت درمی‌افتادم و شاید نمی‌بایست مسیر غربی ترقی را چنین می‌پیمودم. باید تجارت مشروبات الکلی را قدغن می‌کردم، بعضی کاباره‌ها و سینماها را تعطیل می کردم و با مواد مخدر مبارزه می‌کردم. حالا بعد از مرگم تنها سگ خانوادگی مان برایم خواهد گریست و دیگر هیچ!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اما این شایدها دردی از دیکتاتور فراری دوا نکرد، تاریخ به عقب بازنگشت و جنایت‌های محمدرضا جبران نشد. دیکتاتور در بدترین درجه از ذلت و خواری، دور از وطن و خانواده مرد و در حالی به زباله‌دان تاریخ سقوط کرد که آرزو داشت دست‌کم سگ خانوادگی‌اش برای او عزاداری کند. شاه خائن مرد، در حالی که حتی سگ‌ها هم برایش گریه نکردند!</span></p> text/html 2017-02-22T06:44:10+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم خط شکنی لاریجانی در دفاع از حریم ولایت http://peirang.mihanblog.com/post/301 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289190376/ImamKamenei_Larijani.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">دیروز و در افتتاحیه ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، علی لاریجانی <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رئیس مجلس شورای اسلامی، هنگامی که از مقام معظم ولایت دعوت به سخنرانی کرد، معظم له را «</span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">حضرت امام خامنه ای</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">» نامید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">بنده شخصاً از این اتفاق مبارک ذوق زده شدم، نه این که عنوان امام برای رهبر معظم انقلاب عجیب و غریب باشد، اما آن قدر مسئولین عالی رتبه نظام، به بهانه ارادت به امام خمینی(ره)، شأن امت و امام در جامعه اسلامی را به فراموشی سپردند، که جاری شدن عبارت «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">حضرت امام خامنه ای</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">» بر زبان رئیس مجلس شورای اسلامی، دل و جان ما را صفا می دهد. و اما سخنی با برادر لاریجانی:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">جناب آقای لاریجانی؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">با سلام و تحیت؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">با این که شخصاً از شما دلخوری هایی دارم و با این که انتقاداتی به سلوک سیاسی شما وارد می دانم، اما به خاطر این خط شکنی و به خاطر این اقدام از شما تشکر می کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">بنده معتقدم تا روح کسی - ولو در مقطع یا مقاطعی - به تعالی نرسد، نمی تواند این گونه با شهامت خط شکنی کند و حرکتی منحصر به فرد از خود به ثبت برساند، به همین دلیل به شما تبریک می گویم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">عاقبت به خیر باشید.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-02-10T19:28:47+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم از جمهوری اسلامی پاسداری می‏‌کنیم http://peirang.mihanblog.com/post/282 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8236502668/22bahman.jpg" alt="لبیک یا خامنه ای"></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">مرگ بر شاه</span></strong><span lang="FA">: کلاس سوم ابتدایی هستم. از مدرسه تعطیل می‏‌شوم و به محل قرار با پدر می‏‌روم. پدر با&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;ابوالفضل بیتا و برادرش مرحوم علیرضا بیتا صحبت می‏‌کنند. قم- خیابان ایستگاه – ابتدای خیابان فرهنگ، یعنی در یکصد متری ساواک. چون اجتماع بیش از سه نفر در خیابان ممنوع است، آن طرف خیابان فرهنگ بازی می‏‌کنم. روی دیوار، یک شعار با رنگ پوشانده شده است و روی رنگ را کسی نوشته است:«ننگ با رنگ پاک نمی‏شود». با یک سکه دو تومانی&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">(به قاعده‏ سکه‌های آن زمان)</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;روی دیوار گچی می‏‌نویسم:«مرگ بر شاه».&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا پدر را مطلع می‏‌کند و پدر می‏‌گوید:«انگار امیر عباس خیلی هم حواسش پرت نیست.» بیتا به من اشاره می‏‌کند به نزدشان بروم. پدر می‏‌گوید:«کیفت را به آقای بیتا بده.» چند دقیقه بعد چند برگ – فقط چند برگ – اعلامیه در کیف من جاسازی شده و باید به تنهایی به منزل بروم، چون کسی به من شک نمی‏‌کند. کیفم را که در منزل باز می‏‌کنم، دو نوار سونی آکبند هم می‏‌بینم. به ظاهر خالی است، ولی در واقع سخنرانی‏‌های حضرت امام خمینی(ره) است.</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">صدای انقلاب</span></strong><span lang="FA">: مدرسه مرتب تعطیل می‏‌شود. یک روز، دو روز، یک هفته و ... .کم و بیش صدای انقلاب مردم شنیده می‏‌شود. صدایی که شاه خائن هم به دروغ گفت که شنیده و آمادۀ جبران است. در خیابان که راه می‏‌روی گاهی بین آجرها، کاغذی تا شده را می‏‌بینی. می‏‌دانی که اعلامیه است. باید برداری، با بزرگترت بخوانی و بعد در جایی قرار دهی تا دیگری ببینید و بخواند.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">همه هستند</span></strong><span lang="FA">: زندانیان سیاسی آزاد می‏‌شوند. باید به دیدن اکبر سوری بروید. فرزند یکی از دوستان پدر که توده‏‌ای است. خیلی زود با تو انس می‏‌گیرد و چند کتاب را برای مطالعه هدیه می‏‌کند. پدر اخم‏‏‌هایش در هم می‏‌رود. اما صبر می‏‌کند تا&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا با&nbsp;تو صحبت کند.&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا می‏‌گوید کتاب‏‌های صمد (بهرنگی) را نخوانی بهتر است و چند کتاب داستان به&nbsp;تو می‏‌دهد.&nbsp;تو هم بدون توجه همه را&nbsp; می‏‌خوانی!</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">چنتۀ</span></strong><span lang="FA"></span><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">&nbsp;توده‏‌ای‏‌ها خالی است</span></strong><span lang="FA">:جلسه در کلبه هنری بهمن تشکیل شده. «بهمن» ها هم توده‏‌ای هستند. در مبارزه همراه هستند ولی اختلاف عقیده و سستی ایدئولوژیک‌شان برای تو نیز که 9 سال داری هویداست. وقتی کسی در بحث کم می‏‌آورد، سرخ می‏‌شود و به لکنت می‏‌افتد، یک بچه 9 ساله هم متوجه می‏‌شود. بعد از جلسه پدر به&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا می‏گوید:«من فعلاً برای تکثیر نوارها و اعلامیه‏‌ها نمی‏‌توانم پولی کمک کنم» و شهید بیتا می‏‌گوید:«ما به قدرت کلام شما افتخار می‏‌کنیم و به آن احتیاج داریم.» پدر خوب حرف می‏‌زند و بحث می‏‌کند، اما&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا هم کمی غلو کرده است، چرا که خود در این زمینه استاد است.</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">شلیک به مردم</span></strong><span lang="FA">: دست در دست پدر به تظاهرات می‏‌رویم. به کوچه آبشار قم می‏‌رسیم. یادم نیست حس کردم یا چیزی از مأمورها شنیدم. به پدر گفتم:«می‏‌خواهند آتش کنند.» دقیقاً همین جمله را گفتم. پدر گفت به سمتی برویم که اگر لازم شد جلو گلوله جا نمانیم. در همین حین اخطارها هم شروع شد. ریتم تند مرگ بر شاه و پراکندگی جمعیت که آغاز شد، شلیک هم شروع شد. گفتند سه نفر&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;شدند، اما در خبرهای بعدی تا 11 شهید ذکر شد.</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">تیرآهن</span></strong><span lang="FA">؟!:در کلاس نشسته‏‌ایم. زنگ اول یا دوم است که صداهایی می‏‌آید. فرتاش که پدرش ساواکی است&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">(و گویا اعدام شد)</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;در گوشم می‏‌گوید:«صدای تیراندازی است.» چند دقیقه بعد مدیر (طیب نما) که در شاه دوستی زبان‏زد است، سر کلاس می‏‌آید و می‏‌گوید:«سر و صدا اذیت‏‌تان نمی‏‌کند؟ این نزدیکی دارند تیرآهن خالی می‏‌کنند.» و من در دل می‏‌گویم:«آن قدر این روزها صحبت گلوله است که ما از صدای تیرآهن هم می‏‌ترسیم. » دانش‏‌آموزان یکی یکی فراخوانده می‏‌شوند. والدین در پی‏‌شان آمده‏‌اند. پدر به دنبالت می‏‌آید. در راه صدای گلوله می‏‌آید. به پدر می‏‌گویی که آقای طیب‏‌نما گفته صدای خالی کردن تیرآهن است و پدر می‏‌گوید:«آقای طیب‏‌نما غلط کرده!»</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">بوی حکومت اسلامی می‏‌آید</span></strong><span lang="FA">: مدارس به کلی تعطیل می‏‌شود.&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(102, 0, 255);">بوی حکومت اسلامی می‏‌آید</span><span lang="FA"><font color="#003399">. این جمله را پدر به هر که می‏‌رسد با خوش‏‌حالی می‏‌گوید. نوارهای حضرت امام بیش از پیش در دست‏رس مردم است. مأمورین هم مستأصل اند. ارتشی‏‌ها که برای حفظ پایه‏‌های رژیم متزلزل پهلوی در خیابان‏‌ها هستند، بیش از پلیس با مردم مهربان اند. همه منتظر آن خبر بزرگ هستند.</font></span></font></p><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;"></span></strong></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">خبر بزرگ</span></strong><span lang="FA">: عصر روز 22 بهمن 57 است. در مغازه میرزا رضای ساعت ساز&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">(یکی از پاتوق‏های بحث پدر)&nbsp;</span><span lang="FA"><font color="#003399">نشسته‏‌ایم. قم- نزدیک میدان نو (مطهری)- سر کوچه ژاندارمری (پست فعلی). چون وضعیت فوق العاده است، ژاندارمری بلندگویی سرکوچه نصب کرده و صدای رادیو از آن شنیده می‏‌شود. ناگهان خبر بزرگی که مردم منتظرش بودند:&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(102, 0, 255);">شنوندگان عزیز ...! این صدای انقلاب اسلامی مردم ایران است؛ این صدای انقلاب اسلامی مردم ایران است.</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;همه بالا و پایین می‏‌پرند. چند نفر پراکنده تکبیر می‏‌گویند. پدر از داد و قهقهه سرخ می‏‏‌شود. گاهی هم الله اکبر می‏‌گوید. جوان مکانیکی با عجله می‏‌خواهد از زیر ماشینی که در حال کار است بیرون بیاید که سرش خونی و مالی می‏‌شود. فریاد می‏‌زند:«به خدا می‏‌دانستم، به خدا منتظر همین خبر بودم؛ به خدا گوشم به رادیو بود که همین را بشنوم.» اما جز من کسی به او توجه نمی‏‌کند. خودش هم به شکستن پیشانی‏‌اش اهمیتی نمی‏‌دهد. پدر دوستان را در آغوش می‏‌گیرد. کمی که التهاب کم می‏‌شود، میرزا رضا به پدر می‏‌گوید:«اصغر؛ یعنی تمام شد؟» و پدر انگار خودش به تنهایی انقلاب کرده باشد:«بله، بفرما! هی می‏‌گفتی امکان ندارد، حالا دیدی میرزا؟»</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#003399" size="2"><strong><span lang="FA" style="font-size: 8pt;">ارزان پیروز نشدیم</span></strong><span lang="FA">: سر خیابان فرهنگ و&nbsp;</span></font><font size="2"><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا و خوش و بش و تبریک پدر. خاطره‏‌ها که مرور می‏‌شود&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: green;">شهید</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;بیتا اشک می‏‌ریزد. تعجب مرا که می‏‌بیند، موهای سرم را می‏‌بوسد و می‏‌گوید:«ارزان پیروز نشدیم!» بیتا از دانشجویان پیرو خط امام بود. از جلوداران امور تربیتی در قم هم بود و در عملیات بیت المقدس به&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(255, 0, 102);">شهادت</span><span lang="FA"><font color="#003399">&nbsp;رسید. خیلی‏‌های دیگر هم هستند که جان‌شان را در این راه تقدیم کردند. بعضی‏‌شان را می‏‌شناسیم و می‏‌شناسید.&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(153, 51, 255);">ارزان پیروز نشدیم</span><span lang="FA"><font color="#003399">. جمهوری اسلامی و استقلال و آزادی و عزت و قدرت و پیشرفت هم کم ارزش ندارد! از این دستاوردها پاسداری می‏‌کنیم. در صحنه می‏‌مانیم و از هزینه دادن نمی‏‌ترسیم. دارایی و خانواده و آزادی و آبرو و خون ما از خاندان پیامبر اسلام (ص) و از حسین بن علی (ع) باارزش‏‌تر نیست! هر چه داریم فدا می‏‌کنیم و نظام و ارزش‏‌هایمان را حفظ می‏‌کنیم. من نوکر آن نوجوانی هستم که می‏‌گوید:«من از اکنون که خود را شناخته‏‌ام، می‏‌خواهم بگویم من هم در همین صف هستم.» من فدای آن نوجوان و جوانی بشوم<strong>&nbsp;</strong>که وقتی یادی از امام و شهیدان می‏‌کنند، و وقتی سری به گلزار شهدا می‏‌زنند، می‏‌گویند:«شما به رسالت خود عمل کردید و حالا نوبت ماست.» خدایا! ما را در راه شهیدان‌مان ثابت قدم بدار و بر دشمنان دینت پیروز گردان؛ آمین.</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="FA"><font color="#003399"><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/comment/39" target="_blank"><span style="text-decoration:none;text-underline:none">نظرات (9)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;color:blue"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-02-09T14:02:18+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم آقای روحانی اگر برجام یک «کلاه گشاد» نیست، پس چیست؟! http://peirang.mihanblog.com/post/281 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289190434/kolah_e_goshad_2.jpg" alt=""></div><div align="justify"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">رئیس جمهور دیروز در مراسم اهدای جایزه کتاب سال، در مورد مذاکره با کدخدا و این</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA">که بعضی</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA">ها(!) معتقدند دشمن بر سر دولت مردان ما کلاه گذاشته است، گفت: «ما عمامه داریم، کلاه سرمان نمی رود».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بنا به گفته دوستان، تنها موردی که در آن از برجام با عنوان «کلاه گشاد» یاد شده است، یکی از یادداشت‌های این وبلاگ می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#006666">باشد </font><font color="#336666">[</font></span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/248" target="_blank"><font color="#cc0000">لینک</font></a><font color="#336666">]</font></span></span></span></span><span dir="LTR"><span style="background-image:initial; background-position:initial;background-size: initial;background-repeat:initial; background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">؛ به عبارتی آقای رئیس جمهور بعد از این</span></span><span style="background-image:initial;background-position: initial;background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment: initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span></span><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size: initial; background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin: initial; background-clip: initial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">که به مدد تیم رسانه</span></span><span style="background-image:initial;background-position: initial;background-size: initial;background-repeat:initial;background-attachment: initial;background-origin: initial;background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span></span><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size: initial; background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin: initial; background-clip: initial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ای دولت، عکس و یادداشت این وبلاگ را دیده، به خود زحمت داده و پاسخ «داستان نویس اصول گرا» را داده است؛ ضمن تشکر</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باید به آقای روحانی گفت، از بازی با کلمات که بگذریم، چه کسی گفته که هیچ عمامه به سری کلاه سرش نمی<span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size: initial; background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin: initial; background-clip: initial"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رود؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">شما کاظم شریعتمداری را یادتان رفته که منافقین چنان کلاهی به سرش گذاشتند که از یک مرجع تقلید مورد احترام، به یک کودتاچی لایق اعدام تبدیل شد که با رأفت حضرت امام (ره) بخشیده شد و تا زمان مرگ گوشه</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">ای نشست و دم برنیاورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">شما حسینعلی منتظری را یادتان رفته است؟ او هم عمامه داشت، مضاف بر این که قائم مقام رهبری نظام بود، اما اطرافیان و به ویژه یک قاتل، چنان کلاهی به سرش گذاشتند که از رفاقت و قائم مقامی امام(ره)، به دشمن امام تبدیل شد، حصر خانگی شد و در نهایت دست در دست دشمنان با زندگی وداع کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">جناب آقای روحانی! چرا جای دور برویم؟ اگر عمامه مانع این می شود که کسی سرتان را کلاه بگذارد، پس این برجام چیست که مردم مسلمان و انقلابی کشور را به آن مبتلا کرده</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA">اید؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">همان گونه که قبلاً هم نوشته</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">ام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">دستاوردهای هسته‌ای (به‌ویژه غنی سازی ۲۰درصد و آب سنگین) که تحویل دشمن شده، تحریم‌ها که باقی است، دشمن هم که بی‌ادب‌تر و گستاخ‌تر شده، نگرانی‌های دشمن برطرف شده و امیدش به آینده برای ادامه خوی استکباری بیش‌تر گردیده و از طرفی گرانی، بی‌کاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، فرو رفتن دستگاه اجرایی در گرداب‌های سیاسی‌کاری، دست اندازی به بیت المال مسلمین، رانت خواری و رشوه خواری و فساد و معطل ماندن اوامر ولی فقیه در کشور بیداد می‌کند؛ در چنین شرایطی به جای این‌که آقای روحانی به خود بیاید و با پی‌گیری اقتصاد مقاومتی، تمام قد در رکاب ولایت فقیه، آن چنان خدمت کند که هم کشور را بسازد و هم دنیا و اخرت خودش را، ساده‌لوحانه دل به برجام خوش کرده و فکر می‌کند یا وانمود می‌کند که بناست از برجام آبی برای کشور گرم شود، در حالی که دیگر اکنون دوست و دشمن فهمیده‌اند که برجام هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">جناب آقای روحانی! کلاه خود را قاضی کنید: اگر برجام یک کلاه گشاد نیست، پس چیست؟!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-02-04T21:48:00+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم نگاه بی طرفانه به فاجعه پلاسکو http://peirang.mihanblog.com/post/278 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC3300;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.6in;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:.6in;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC3300;mso-bidi-language:FA">اشاره</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC3300;mso-bidi-language:FA">: فاجعه پلاسکو آن همه دلخراش است که هرگز دوست نداشتم در مورد ابعاد سیاسی آن چیزی بنویسم، اما در این مدت، آن همه تحلیل</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC3300">‌</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC3300;mso-bidi-language:FA">های آبکی، مغرضانه و مزورانه شنیده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC3300">‌ام، که به نظر رسید ارسال این یادداشت خالی از فایده نباشد.</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8284299418/1_Ghalibaf.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;۱- ساختمان پلاسکو در آتش سوخت و فرو ریخت و تعدادی از آتش نشانان شجاع و چند تن از مردم زیر آوار ماندند، اما شخص رئیس جمهور به دنبال مطامع سیاسی خود، دستوری فوری به وزیر کشور کابینه خود داد و نوشت: «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc33cc">مقتضی است در اسرع وقت،‌ علل حادثه و مسئولیت حادثه بررسی و گزارش شود</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">». &nbsp;روحانی حتی از فاجعه پلاسکو نیز که ملت بزرگ ایران را داغدار کرده بود، بهره</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666">­های سیاسی خود را می خواست و چیزی نمانده بود این اشتباه بر ابعاد فاجعه بیفزاید که پیام مقام معظم ولایت، هم دل مجروح و تن خسته آتش نشانان و امدادگران را تسکین داد، و هم سیاست بازان را به مدار وظایف خود بازگرداند. امام خامنه ای در پیام خود تأکید کرده بودند:</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;«</span><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در حال حاضر همه تلاش</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دهی شود. رسیدگی به علل حادثه مسئله بعدی است</span></font><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">»؛ این گونه بود که عوامل اجرایی صحنه پلاسکو، مجاهدت خویش را با تمام قوا ادامه دادند و انجام «وظیفه فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم» شمردند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#006600">&nbsp;</font><font color="#009900">۲- اکنون باید دید مقصر حادثه کیست؟! برخی وانمود می</font></span><font color="#009900"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­کنند که شهرداری می توانسته پلاسکو را پلمپ کند، اما مطالعه ماده&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۵۵ قانون شهرداری‌ها (تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵) نشان می‌دهد که شهرداری‌ها فقط ملزم به رفع خطر و مزاحمت شده</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­اند و اجازه پلمپ ندارند و به قول دادستان کل، تعداد ساختمان های ناامن آن قدر زیاد است که بودجه شهرداری به همه آن ها نمی رسد؛ پس اساساً مدیریت شهری اجازه قانونی پلمپ هیچ ساختمانی را ندارد. این قانون نیازمند اصلاح به گونه ای است که در آینده مدیریت شهری مجوز پلمپ ساختمان‌های فاقد ایمنی را داشته باشد.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289222226/101.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; ۳- وزارت کار، بر اساس قانون کار، وظیفه و اختیار قانونی پلمپ پلاسکو را داشته است. در فصل چهارم قانون کار و در بند ۱۰۱ آمده است: «</span><font color="#990000"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیارات</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­شان، در حکم ضابطین دادگستری خواهد بود</span></font><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">». با این حساب باید پرسید که چرا وزارت کار در پلمپ پلاسکو کوتاهی کرده است؟!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; </span><font color="#009900"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴- هجمه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­ها به شهردار تهران کاملاً سیاسی است و شواهد نشان می دهد که شهرداری به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است. به سه سال قبل باز می گردیم که در همین خیابان جمهوری اسلامی، یک کارگاه پوشاک دچار حریق شد و دو زن که از پنجره آویزان شده بودند ثانیه هایی قبل از دست یابی مأموران حاضر در صحنه، خود را رها کردند و جان باختند، اما چند دقیقه بعد یک مرد که تحمل بیشتری داشت، با مجاهدت آتش نشانان از مرگ نجات یافت. در هیاهوی سیاسی آن روز هم کسی توجه نکرد که شهرداری تهران قبلاً به آن کارگاه تذکر داده بود و آتش نشانی مسئله را به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده بود.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp;۵- در آن واقعه نیز دستور فوری دولت یافتن مقصر حادثه بود و کمیته</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­ای به همین منظور تشکیل داد تا همه متوجه شوند دولت محترم حتی از جان باختن شهروندان نیز بهره برداری سیاسی می کند. در ادامه، دولت کمیسیونی خاص تأسیس کرد تا «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#993300">امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">» را پی گیری کند؛ ریاست کمیسیون بر عهده جهانگیری بود و&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۱۰ وزیر در آن عضو بودند. نتیجه تشکیل این کمیسیون، «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#993300">سند آسیب شناسی کلانشهرها</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">» بود که</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;با عنوان «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#993300">تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">» به تصویب هیئت دولت رسید و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289222300/4_tasvibname.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۶-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸، «دستگاه مجری» در رسیدگی و برخورد با واحدهای کارگاهی مثل پلاسکو، «</font><font color="#cc33cc">وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی</font><font color="#009900">» است، دستگاه همکار شهرداری تهران (سازمان آتش‌نشانی) محسوب شده است و «دستگاه ناظر» بر</font><font color="#993399">&nbsp;</font><font color="#cc33cc">امور اصناف نیز، وزارت کشور بوده</font><font color="#009900">&nbsp;است؛ با این حساب و بنا به مصوبه دولت روحانی، وزارت کار مسئول اصلی فاجعه پلاسکو است.</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۷- معاون امور</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">شهرداری های وزارت کشور، در مصاحبه با روزنامه دولت در تیرماه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۹۴، مسئولیت دولت را به روشنی تبیین کرده است. علی نوذرپور در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است: «یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید». اما در مورد ساختمان پلاسکو، وزارت کار با نادیده گرفتن مصوبه دولت، باعث بروز فاجعه شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8284299492/3_mosahebe.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">&nbsp; &nbsp;۸- نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سؤال که «آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟» تأکید می‌کند: «براساس این سند،&nbsp;</font><font color="#cc33cc">دولت وزارت کار را موظف کرده</font><font color="#009900">&nbsp;به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد.&nbsp;</font><font color="#cc33cc">این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد</font><font color="#009900">. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از این ها لازم الاجرا کنیم.»</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289222368/2_moghasser.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; ۹- در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">های و دهیاری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">های وزارت کشور می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">پرسد: «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در این</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">جا یعنی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc33cc">وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">، درست است؟» می گوید: «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc33cc">بله</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">، درحقیقت&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc33cc">مقصر اصلی (یعنی وزارت کار) باید جوابگو باشد</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود.»</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۰- اکنون در حالی برخی مسئولین دولت تلاش دارند تقصیر را به گردن شهرداری بیندازند که نوذرپور در مصاحبه دیگری با خبرگزاری دولتی ایسنا، در 16 مهرماه سال جاری به نکته قابل تأملی اشاره می</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">کند: «در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها،&nbsp;</font><font color="#cc33cc">سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات ناایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد</font><font color="#009900">».</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; ۱۱- در بخشی از سند آسیب شناسی کلانشهرها که مصوبه هیئت دولت است، آمده: «قرار گرفتن گزارش</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">های سازمان</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">های کشور در خصوص کارگاه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">های ناایمن شهری،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">». براساس این سند،&nbsp;دولت&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">«وزارت کار» را موظف کرده&nbsp;به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد؛&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">؛ با این حساب وقتی فاجعه پلاسکو پیش می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">­آید و مشخص می شود که شهرداری و آتش نشانی هشدارهای لازم و رسمی را بارها ارائه داده­اند، شکی باقی نمی ماند که&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">دستگاه مسئول، یعنی وزارت کار مقصر حادثه است</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8284299626/105.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; ۱۲- گفته شد که طبق ماده ۱۰۱ قانون کار وزارت کار به عنوان ضابط دادگستری مجاز به پلمپ کارگاه‌های فاقد ایمنی استاندارد می‌باشد؛ بندهای دیگری از قانون کار به وظایف وزارت کار صراحت بیشتری دارد، به عنوان نمونه در ماده ۱۰۵ آمده است: «هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس یا کارشناس بهداشت حرفه</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">ای </font><font color="#ff0000">مکلف است مراتب را کتباً و فوراً به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد</font><font color="#009900">»؛ با توجه به این قانون صریح، باید پرسید که&nbsp;</font><font color="#ff0000">چرا وزارت کار هیچ تذکری به کارفرمایان پلاسکو نداده است؟</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; ۱۳- در تبصره یک ماده ۱۰۵ آمده است که در مورد کارگاه‌های فاقد ایمنی،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">وزارت کار موظف است از دادسرا تقاضای تعطیلی و مهر و لاک کردن کارگاه‌های مورد نظر را بنماید</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">. پلاسکو، یک ساختمان «کارگاهی» است؛ </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">از نظر قانونی امکان پلمپش در اختیار «وزارت کار» بوده است</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">، نه تنها این کار صورت نگرفته، بلکه گزارش‌های متعدد آتش نشانی شهرداری تهران نیز مسکوت گذاشته شده است.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۴-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بعد از گزارش</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">‌های&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">کارشناسی آتش نشانی و اخطارهای شهرداری،&nbsp;</font><font color="#ff0000">وزارت کار و بازرسی این وزارتخانه، می</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">‌بایست طبق قانون&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">اقدام به پلمپ ساختمان پلاسکو می‌کردند</font><font color="#009900">، که این کار انجام نشده است. شهرداری نیز طبق ماده&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۵۵&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون شهرداری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">‌</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ها امکان پلمپ این قبیل املاک را ندارد</span><font color="#009900"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">۱۵-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">در ماده&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">۱۰۰&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">قانون شهرداری</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">‌ها</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">، نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی پیش بینی شده است. آرای کمیسیون ماده </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">۱۰۰&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">ملاک عمل شهرداری تهران است و می تواند نسبت به پلمپ، قلع و یا تخریب ساختمانی نامناسب از نظر شهرسازی و ایمنی تصمیم گیری کند.&nbsp;</span><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این کمیسیون اختیار ضابط قضائی را به منظور پلمب یا تخریب ساختمان به آتش نشانی یا شهرداری نمی دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۶-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با توجه به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۴&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و مقرارت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در دهه&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۸۰&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">درباره ساختمان</span><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">های جدیدالاحداث، رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و در صورت عدم رعایت از سوی مالکان، از صدور پایان کار ممانعت خواهد شد؛ اما&nbsp;</font><font color="#ff0000">ساختمان پلاسکو چند دهه پیش از این ساخته شده است و شهرداری برای جلوگیری از فعالیت آن مجوز قانونی نداشته است.</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۱۷-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">در پیش</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">نویس قانون جدید آتش نشانی، به موضوع نداشتن قوه قهریه و امکان برخورد قاطع با اماکن خلاف شرایط ایمنی برای سازمان آتش نشانی شهرداری پرداخته شده است، اما هیچ بندی که در آن آتش نشانی ضابط قضایی محسوب شود، وجود ندارد و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">&nbsp;آتش نشانی عملاً اختیار قانونی برخورد با چنین ساختمان­های غیراستانداردی را در اختیار ندارد.</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۸-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900">با توجه به قوانین و حوزه اختیار و عملکردی که «دولت» و «قوه قضائیه» برای «وزارت کار» و «شهرداری» تعریف کرده­اند، در مورد ساختمان پلاسکو،&nbsp;ب</font><font color="#ff0000">ه جز اخطار به کارفرمایان، عملاً هیچ کاری از دست شهرداری برنمی‌آمده است که این امر انجام شده است</font><font color="#009900">؛ اخطارهای شهرداری نیز ضمانت اجرایی ندارد و در اصل&nbsp;</font><font color="#ff0000">قوه قضاییه باید دستور پلمپ این ساختمان‌ را می داده است</font><font color="#009900">؛ لذا تا زمانی که این مصوبات، ضمانت اجرایی نداشته باشد، انجام بازدیدهای دوره‌ای بازرسان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، فقط قابل ارائه به وزارت کار است که این کار صورت گرفته است.</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۱۹-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">اگر شهرداری ها بدون داشتن حکم قضایی مکانی را پلمپ می کردند، عملی غیرقانونی مرتکب شده بودند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۰- سازمان آتش نشانی در سه سال گذشته&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بیش از </span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> اخطار، و در مجموع </span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900"> اخطار به مدیران و کسبه ساختمان پلاسکو داده اند، مع الأسف «بی توجهی» تنها واکنش آنان بوده است و درنهایت این حادثه سنگین، به مجموعه شهرداری و آتش نشانی و مردم عزیز تحمیل شد؛ </font><font color="#ff0000">با این حساب&nbsp;در کنار وزارت کار و وزارت کشور، اصلی</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">‌ترین مقصر حادثه ساختمان پلاسکو، «هیئت مدیره، مالکان و کسبه ساختمان پلاسکو» می‌باشند.</font><font color="#009900"> کسانی که به مسئولیت حقوقی اهالی پلاسکو نگاه سیاسی و جناحی دارند، بلافاصله با هیجان یادآوری می</font></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">­کنند که ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان است، </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">در حالی که&nbsp;رسیدگی به اخطارهای قانونی بر عهده دارندگان سرقفلی واحدهای تجاری و کارگاهی می باشد و بنیاد مستضعفان تمامی سرقفلی های ساختمان را واگذار کرده بوده است!</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۲۱-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">همه اقدامات و اخطارهایی که در بندهای قبل گفته شد، دغدغه شهردار تهران را جهت ناامنی ساختمان های فاقد ایمنی مرتفع نکرد؛ لذا در جلسه </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">۱۳۹۳/۷/۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"> در حضور نمایندگان وقت شورای شهر، دکتر قالیباف به صورت مشخص به دو مورد «ساختمان پلاسکو» و «پاساژ علاء الدین» اشاره می کند و از نمایندگان شورا می خواهد تا تکلیف اجرایی شهرداری و آتش نشانی را برای برخورد و مواجهه با ساختمان های این چنینی، صریح و شفاف کنند؛ اما این تذکر شفاف و صریح نیز به نتیجه اجرایی نمی رسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;</span><font color="#009900"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۲-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">متأسفانه علی رغم تمامی هشدارهایی که مدیریت شهری طی سال های اخیر مبنی بر حادثه خیزبودن ساختمان پلاسکو می دهد، ‌هیچ یک از نهادهای دولتی و قضائی که طبق قانون «مجری، ناظر و صادرکننده مجوز» شناخته شده­اند، برای معلق کردن فعالیت این ساختمان تا زمان برقراری ایمنی، اقدامی نکرده اند.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">۲۳-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">ملاحظه می</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666;mso-bidi-language:FA">‌فرمایید که شهرداری تهران طبق قوانین موجود به وظایف خود عمل کرده است و در مقابل، دولت و همچنین اهالی ساختمان پلاسکو در انجام وظایف خود کوتاهی کرده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">­</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006666;mso-bidi-language:FA">اند، با این وجود همچنان سیاست بازان و مغرضان، با هجمه تبلیغاتی و رسانه ای، سعی در مقصر جلوه دادن شهرداری تهران هستند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#006666">&nbsp;</font><font color="#009900"> &nbsp;۲۴- سلام و درود خدا بر شهیدان آتش نشان، که با شهامت و فداکاری خود، هم جان ده</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#009900">‌ها نفر را در ساختمان پلاسکو نجات دادند، هم آتش نشانی را از غربت بیرون آوردند و موجب افتخار و سربلندی همکاران خود شدند، و هم مردم و مسئولین را از خواب غفلت بیدار کردند تا فکری به حال بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های فاقد ایمنی بکنند. امید است به مدد این بیداری، تمهیداتی اندیشیده شود تا در آینده از حوادث مشابه جلوگیری به عمل آید و دیگر شاهد مرگ دلخراش هموطنان و از بین رفتن کسب و کار و اندوخته‌های آنان نباشیم.</font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">دعا بفرمایید.</span></p>