بسیجی امام خامنه‌ای به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان سلامٌ علیکم؛ به عنوان یک نویسنده، تلاش می‌کنم به گونه‌ای بنویسم که نتوانید نخوانید! با احترام فراوان. http://peirang.mihanblog.com 2018-07-19T21:44:17+01:00 text/html 2018-07-09T13:05:55+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم برنامه جدید اجنبی پرستان و کارلوس کیروش http://peirang.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8331346768/Ajnabi_parastan.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بعد از جام جهانی و درست زمانی که مشخص شد ضعف‌ها، غرور و لج‌بازی کیروش و جاماندن چند بازیکن شایسته در تهران (مثل: سیدجلال حسینی و وریا غفوری)، و اصرار کیروش بر عدم تعویض سردار (گروهبان) آزمون، موجب شد که از گروه خود صعود نکنیم و از ژاپن عقب بمانیم؛ اجنبی‌پرستان دست به‌کار شدند و به جای نقد واقع بینانۀ عملکرد کیروش، تلاش کردند تا از یک مربی مغرور و لج‌باز، اسطوره بسازند و او را در تیم ملی حفظ کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در برنامه‌های تلویزیونی به مهمانانی که دعوت می‌شدند، توصیه و القا می‌شد که حفظ کیروش را از اوجب واجبات بدانند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاملاً مشخص است که بعد از ابقای کیروش با یک قرارداد گران جدید، اجنی‌پرستانْ دوباره دست به کار خواهند شد و حریفان تیم ملی را بسیار قدرتمند خواهند نمایاند تا عدم دست‌یابی به قهرمانی توسط کیروش را پیشاپیش توجیه کرده باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باید از اجنبی‌پرستان محترم(!) پرسید: اگر کیروش نمی‌تواند تیم ملی را قهرمان آسیا کند و اگر این عدم توانایی کاملاً طبیعی است، پس اساساً برای چه به او پیک دادید تا بتواند یک قرارداد نجومی جدید منعقد کند و سلطنت خود را بر فوتبال کشور استمرار بخشد؟ آیا در پس پرده خبری هست که ما از آن بی‌خبریم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بخش آخر کار هم کاملاً مشخص است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اگر بر اساس برآورد اجنبی‌پرستان، کیروش از دست‌یابی به قهرمانی عاجز بماند، به عادی سازی ماجرا می‌پردازند و همزمان تلاش می‌کنند تا با بزرگ‌نمایی یکی دو نقطه قوت بی‌ارزش، که احتمالاً در عمل‌کرد تیم ملی ثبت خواهد شد، همچنان به کار اسطوره سازی خود ادامه دهند و زمینه را برای انعقاد قرارداد نجومی بعدی کارلوس کیروش، آماده سازند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اگر هم دست بر قضا تیم ملی قهرمان شد، که دیگر اجنبی پرستان به غایت آمال خود خواهند رسید و در بوق و کرنا می‌کنند که دیدید ما درست می‌گفتیم؟ فقط با این مربی پرتغالی است که ما می‌توانستیم به قهرمانی برسیم و گرنه باید ۲۰ سال دیگر در انتطار قهرمانی می‌ماندیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در چنین فرضی می‌توان گفت:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تغاری بشکند ماستی بریزد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شود دنیا به کام کاسه لیسان.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-04T07:47:59+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم منافقین بازار را شناسایی کنید http://peirang.mihanblog.com/post/477 <div style="text-align: justify;"><font style="" size="3" color="#333300">در ماجرای آشوب بازار تهران، عده ای کار را به اغتشاش و مقابله با قانون کشاندند؛ در میان این عده، خانوادۀ منافقین اعدام شده و فراری، جوانان فریب خورده، جاسوسان و اراذل و اوباش سابقه دار نیز مشاهده می شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#333300">لطفاً با مشاهدۀ&nbsp;</font></font><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/477" target="" title="عوامل اغتشاش بازار تهران"><font size="3" color="#ff0000">ادامۀ مطلب</font></a><font size="3" color="#333300">&nbsp;<u style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[</span></u><u style="text-align: right;"><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/477" target="_blank"><span lang="FA" style=""><span style="text-decoration-line: none"><span style="text-decoration-line: none">+</span></span></span></a></span><span lang="AR-SA">]</span></u>&nbsp;چنانچه در عکس های منتشر شده، قادر به شناسایی کسی می باشید، پلیس را یاری فرمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#003300"><br></font></div> text/html 2018-07-02T01:25:07+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم چرا «عادل» علیه دشمن نیست؟! http://peirang.mihanblog.com/post/476 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 8.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style=""><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 0);"><font size="2">اشاره</font></span></b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 0);"><font size="2">: این یادداشت به قلم «آرش فهیم» می باشد که در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.</font><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330680818/Adel.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">در طول تاریخ کم نبوده‌اند افرادی که یک نظر یا تز را صادر کرده‌اند اما خودشان در مرحله عمل، نظر خود را نفی و باطل کرده‌اند. عادل فردوسی پور یکی از این افراد است. او کتابی با عنوان «فوتبال علیه دشمن» را ترجمه کرده که پندار «فوتبال برای فوتبال» را مردود می‌داند و نشان می‌دهد که این ورزش جذاب و مهیج، فراتر از یک سرگرمی، به عنوان اهرمی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند. اما فردوسی پور در برنامه «2018» که به نمایش و تحلیل مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه اختصاص دارد برخلاف محتوای کتابش کار می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">نکته مهم این است که پخش مجموعه رقابت‌های ورزشی مثل المپیک و جام جهانی از تلویزیون، یک بازتاب رسانه‌ای است. مردم هنگام تماشای یک مسابقه فوتبال از تلویزیون، بیش از یک رقابت ورزشی، درحال دیدن یک محصول رسانه‌ای هستند که شبکه‌ای از مفاهیم و پیام‌ها را در خود دارد. رسانه‌ها در این روزها که گرمای جام جهانی به اوج خودش رسیده از این پدیده برای اهداف تجاری و سیاسی خود بهره می‌برند. امروز دیگر سخن گفتن از ابعاد ایدئولوژیک این گردهمایی تکراری است. غربی‌ها بیش از سایرین به این مسئله پرداخته‌اند. مثلا روزنامه گاردین انگلیس چند سال قبل از جام جهانی به عنوان «جام نمایش سرمایه‌داری» یاد کرد. فرهنگ و سبک زندگی ضامن سرمایه‌داری تنها از طریق تبلیغات تجاری و سلبریتی‌ها و سریال‌ها و فیلم‌های هالیوودی نیست که جهان را در می‌نوردد، بلکه فوتبال حرفه‌ای نیز نقش موثری در این میان ایفا می‌کند. حداقل اینکه به واسطه حجم بالای تبلیغاتی که پیرامون مسابقات به وجود می‌آید، می‌توان نسبت نزدیک مسابقات فوتبال با نظام سرمایه‌داری جهانی را لمس کرد. رسانه‌ها عامل اصلی تبدیل فوتبال و حواشی آن به یک جریان فرهنگی هستند. رسانه‌ها، ازجمله برنامه‌های تلویزیونی، فیلترهایی هستند که جنبه‌های فرهنگی و زیستی مسابقات فوتبال را برجسته می‌سازند. وقتی از نزدیک و در یک ورزشگاه به تماشای یک رقابت می‌نشینیم، بسیاری از جزئیات را نمی‌توانیم ببینیم، اما پخش تلویزیونی فوتبال باعث می‌شود که حتی نوع آرایش بازیکنان تیم‌ها هم تبلیغ شود. به همین دلیل هم سناریوهای رسانه‌ای می‌توانند جریان سازی فرهنگی فوتبال را تغییر دهند. یک برنامه ورزشی، در صورت برخورداری از اتاق فکر قوی و صاحب استراتژی و مجریان و گزارشگران صاحب نظر و مولف، می‌تواند علاوه‌بر بالابردن لذت تماشای فوتبال نزد مردم، موجب افزایش خودآگاهی و فرهنگ جامعه نیز شود. مسئله‌ای که متأسفانه برنامه «2018» حداقل از نظر رویکرد فرهنگی و اجتماعی، از آن محروم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">برنامه «2018» طی بیش از یک ماه، از اواسط هر روز تا بامداد فردا، مهمان خانه‌های مردم بود. جذابیت ذاتی فوتبال از یک طرف و حضور تیم ملی کشورمان در این گردهمایی مهم و بزرگ جهانی باعث بیشتر شدن توجه مردم به این برنامه است. مخاطب اصلی این برنامه نیز کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که ظرفیت کم نظیری را فراهم کرده. اما رسانه ملی این فرصت را از دست داده است. فردوسی پور هر شب به تعداد میلیونی پیام‌های ارسال شده به این برنامه افتخار می‌کند. اما باید از او سؤال کرد که خودش چه میزان به سطح هوشیاری و فکر این جمعیت گسترده از مردم که بیشتر آنها هم نونهالان و جوانان هستند اضافه کرده است؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل زرد می‌شود<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">مهم‌ترین ویژگی برنامه «2018» از نظر فرهنگی و رسانه‌ای، ناهمگونی و فقدان هویت است؛ این برنامه، یک محصول فرهنگی بی‌جهت است که از نظر محتوایی، شلخته به نظر می‌رسد. انصافا باید گفت که برخی لحظات برنامه، قابل توجه است. بخش آنالیز که به تحلیل تاکتیک تیم‌ها یا فضای کلی مسابقات می‌پردازد، نکات آموزشی خوبی را در بر دارد. همچنین کارشناسان قدیمی برنامه، گاهی مواقع تفسیرهای تأمل برانگیزی را ارائه می‌دهند. اما همه جنبه‌های مثبت برنامه در چارچوب «فوتبال برای فوتبال» قرار می‌گیرد. این درحالی است که رسالت اصلی برنامه‌ای چون «2018» که قرارگاه اصلی فوتبال در سیمای جمهوری اسلامی طی روزهای جام جهانی محسوب می‌شود این است که در کنار تحلیل‌های فنی ، فوتبال را در خدمت آرمان‌های ملی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم قرار دهد. یا حداقل به قول فردوسی پور، «فوتبال علیه دشمن» باشد. برنامه «2018» در این زمینه نه تنها دستاورد چندانی نداشته که بسیاری مواقع، برخلاف رسالت فرهنگی و رسانه‌ای خود عمل می‌کند. طرح شوخی‌های بعضا نازل و متلک پرانی‌های پیش پا افتاده ازجمله مواردی است که این برنامه را به سمت یک مجموعه زرد و بی‌محتوا سوق می‌دهد. مصاحبه‌های فردوسی پور با ستاره‌های تیم ملی، فاجعه هستند. بیشتر پرسش‌های فردوسی پور از بازیکنان تیم ملی را مواردی چون «فکر می‌کردی تیم ملی چنین نتایجی کسب کند؟»، «با چه کسی در تیم ملی صمیمی‌تر هستی؟» و... در بر می‌گیرد. یعنی جنس سؤالات فردوسی پور در این مصاحبه‌ها در سطح ژورنالیست‌های آماتور و تازه کار و گفت وگوهای نشریات زرد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل تاریخ را تحریف می‌کند<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">اوج ابتذال در برنامه «2018» بخش‌های معرفی کشورهای حاضر در جام جهانی است. این بخش‌ها به قدری ضعیف و تحریف آمیز هستند که گویی سفارت‌خانه کشورها در تهران به فردوسی پور سفارش داده‌اند که برای آنها تبلیغ کند! نویسنده متن معرفی کشورها در این برنامه، یا بسیار ناآگاه و بی‌اطلاع است یا عامدانه به تحریف و سانسور تاریخ کشورها می‌پردازد. مگر می‌شود از تاریخ انگلستان گفت و از استعمار نگفت؟ چطور می‌توان مدعی مرور تاریخچه فرانسه شد و هیچ‌اشاره‌ای به جنایت‌های این کشور در الجزایر نکرد؟ مگر می‌شود از کره جنوبی گفت و به این واقعیت مهم در تاریخ معاصر این کشور‌اشاره نکرد که به خاطر سلطه آمریکا، آمار فساد و فحشا در این کشور به مرز بحران رسید و... به این ترتیب این بخش هم که می‌توانست ارزش افزوده‌ای تاریخی و جامعه شناختی برای مخاطب داشته باشد، هدر رفت. اتفاقا همزمان با «2018» مجموعه مستندی با عنوان «به وقت جام» در حال پخش از شبکه سوم سیماست. این مجموعه برخلاف برنامه فردوسی پور، واقعیت‌های مهم تاریخی معاصر کشورهای حاضر در جام جهانی را بدون هیچ سانسوری نمایش می‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل ایدئولوژیک می‌شود<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">گزارش مسابقه تیم‌های ملی ایران و مراکش در دومین روز جام جهانی 2018 مصداق یک گزارش ایدئولوژیک بود. وقتی در همان دقایق ابتدایی، عادل فردوسی پور آرزو کرد که ‌ای کاش بازی در همین لحظه تمام شود تا بازنده نشویم، به برخی از رویکردهای سیاسی شباهت یافت. ادبیات، لحن و گفتار وی در این لحظات، دقیقا برآمده از نوعی ذهنیت است که از مبارزه وحشت دارند و از ترس باخت به مساوی راضی هستند. بیان عادل در این گزارش، با ذات فوتبال که مبتنی بر مبارزه و حماسه است، نسبتی نداشت. حتی گزارشگر یکی از شبکه‌های خارجی در پایان بازی ایران و مراکش به ماجرای تحریم‌ها علیه فوتبال ایران‌اشاره کرد و اینکه تیم کشورمان توانست با وجود این مسائل، بازی را برنده شود. اما گزارشگر صداوسیما چرا خاموش بود؟ عجیب است که فردوسی پور با 20 سال فعالیت رسانه‌ای در زمینه فوتبال و این همه تجربه داخلی و بین‌المللی، از این غافل شد که فوتبال، مثل یک درام، فراز و نشیب‌های زیادی دارد و هیچ تیمی از قبل، بازنده و برنده نیست. چه بسا تیم‌هایی که ابتدا حمله می‌کنند و انتها می‌بازند و چه بسیار تیم‌های ضعیفی که ابرقدرت‌ها را شکست دادند. اما دیدگاه فردوسی پور در این بازی، شبیه سیاستمدارانی بود که از قدرت‌ها می‌ترسند. اما تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌های جام جهانی برخلاف ایدئولوژی شکست عمل کرد. این تیم اهمیت قدرت دفاعی و مقاومت را ثابت کرد و نشان داد که حتی در اوج تحریم و تحدید هم می‌توان با تکیه بر استقامت نیروها و عزت نفس و غرور ملی، قوی‌ترین‌ها را هم مقهور کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل به کمک دلال‌ها می‌آید<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">یکی از جنبه‌های منفی برنامه «2018» که قبلا طی خبری در روزنامه کیهان به آن پرداخته بودیم، شبیه شدن استودیوی این برنامه به محل برگزاری قرعه‌کشی بلیت بخت آزمایی است. گزارشگر خوبی مثل محمدرضا احمدی، مجبور است که در این برنامه دائم به تبلیغ اسپانسر بپردازد و به طور مکرر و بیش از حد متعارف، توجه مردم را به جوایز گزاف جلب کند. دعوت از فوتبالیست‌های بازنشسته و از رده خارج خارجی به این برنامه نیز، بیش از خدمت به فوتبال نوعی کارچاق کنی برای دلال‌هایی است که از این طریق، چند صد میلیون تومان به جیب می‌زنند و پول ملی را بیهوده از کشور خارج می‌کنند. وقتی حضور پویول در برنامه لغو شد ، فردوسی پور به جای توضیح صادقانه درباره این مسئله، باز هم شبیه افراد آماتور و سطح پایین قهر کرد و بعد هم سعی نمود همان دروغ بزرگ مربوط به موی پویول را مطرح کند.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-29T09:30:41+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم سخنی با بازدیدکنندگان ارجمند http://peirang.mihanblog.com/post/474 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330446550/OsoolGara.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">سلام علیکم و رحمة الله؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">با سپاس و تقدیر از عزیزانی که در این وبلاگ حضور می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌یابند، نکاتی را به عرض می‌رسانم:</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">۱</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">نام این وبلاگ تغییر کرد، خیلی وقت بود که باید این اتفاق می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌افتاد! خیلی از دوستان می‌دانند که این حقیر بیش از </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> وبلاگ دارم و زمان‌هایی بوده است که روزانه حدود </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۲۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> وبلاگ را به روز می‌کردم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در چنان شرایطی، نام این وبلاگ «داستان نویس اصول‌گرا» شد تا محتوایش ادبیات داستانی باشد؛ اما به مرور تصمیم بر این شد که این وبلاگ منحصر به موضوع ادبیات داستانی نباشد. وقتی که این اتفاق افتاد، به صورت طبیعی باید اسم وبلاگ تغییر می‌کرد، اما تا امروز سر جای خودش بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">۲</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این‌جانب بر نوشتن در وبلاگ اصرار دارم! بُرد وبلاگ را از سایت بسیار بیشتر می‌دانم، مضاف بر این‌که تعداد وبلاگ‌های یک نویسنده قابل کم و زیاد شدن و تعطیل شدن در مواقع لازم است.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شبکه‌های اجتماعی نیز آن قدر ارزش ندارند که کسی مستقلاً به خاطر آن‌ها بنویسد، مگر این‌که کسی وبلاگ یا سایت داشته باشد و برخی از مطالبش را در شبکه‌های اجتماعی نیز بازنشر دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مطالب در شبکه‌های اجتماعی قابل جست‌وجو (سرچ) نیست و اگر کسی صرفاً برای شبکه‌های اجتماعی بنویسد، بعد از مدتی مطالبش در چاه ویل آن شبکه‌ها گم و به دست فراموشی سپرده خواهد شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۳</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اجازه می‌خواهم از تمام عزیزانی که مطالب این حقیر را دنبال می‌کنند و با نقد و نظر و روحیه بخشی، بنده نوازی می‌کنند، تشکر کنم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۴</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌دانم و متوجه شده‌ام که گاهی برخی بزرگان هم سری به این وبلاگ می‌زنند. خاضعانه از ایشان تشکر می‌کنم و از محضرشان طلب دعای خیر دارم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۵</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">گاهی نیز عزیزانی که شایستۀ لقب آقازادگی هستند قدم رنجه می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌کنند؛ ضمن تشکر از ایشان، خواهش می‌کنم که بخش نظرات این وبلاگ را محلی برای آزمودن این حقیر و تحلیل‌های روان‌شناسانه قرار ندهند؛ چرا که اساساً فضای مجازی بستر مناسبی برای ارزیابی دقیق نویسندگان نیست.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۶</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بنده به صورت روزانه یا هفتگی با هجمه و توهین ضدانقلاب و معاندین نظام و ولایت مواجهم و طبیعی است که در ضیق وقت، مجبورم چهرۀ تهاجمی به خود بگیرم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از این رو گاهی برایم میسر نیست تا نظرات اختلافی را با صبر و سعه صدر فراوان تحویل بگیرم و مجبورم در کمترین زمان پروندۀ آن نظرات را ببندم و حرف آخر را اول بزنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۷</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">به دشمنان، منافقان و وطن فروشانی که با انگیزۀ تأثیر گذاری بر این</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌جانب به این‌جا می‌آیند، توصیه می‌کنم که وقت خود را تلف نکنند، چون هر چه بیشتر تلاش کنند، بیشتر سرخورده و سرشکسته خواهند شد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این حقیر با بصیرت و شجاعت کامل، مطیع امر امام خامنه‌ای هستم و آرزو و افتخارم این است که جان ناقابل خویش را در رکاب ایشان، تقدیم حضرت دوست کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">«گر دلارام می‌زند شمشیر، سرببازیم و رخ نگردانیم».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمترین بسیجی:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امیر عباس جعفری مقدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> تیر </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۳۹۷</span></p> text/html 2018-06-26T07:56:26+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم اگر اشتباهات کیروش نبود، صعود می کردیم http://peirang.mihanblog.com/post/472 <p align="center" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom: 4.5pt;margin-left:0in;text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><font size="1">بسم الله النور</font></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 4.5pt 0.5in 4.5pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">1</font><font size="3" style="color: olive;">-</font><span style="color: olive; font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">اگر اشتباهات کیروش نبود صعود کرده بودیم؛ فاصله ما تا برد اسپانیا و پرتغال، ناقص بودن تیم بود. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">کیروش چند بازیکن ارزشمند را در تهران جا گذاشت تا از همین فاصله ضربه بخوریم و باز هم از صعود به مرحله بعد باز بمانیم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">. ما می توانیم چند صباحی از اتفاقاتی که باعث خوب شدن حس و حال مان شد لذت ببریم، اما این که حذف شدیم و در جامی که می توانستیم از مرحله گروهی صعود کنیم، با اشتباهات کیروش صعود نکردیم، یک واقعیت است که کیروشی پورها سعی در مخفی کردنش دارند.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:.5in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><font size="5">2</font><font size="3">-</font><span style="font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">آیا تیم ما خوب بازی کرد؟ بله </span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">نفراتی که در زمین حاضر بودند واقعاً تلاش کردند و بهترین بازی شان را ارائه دادند؛ اما واقعیت این است که ما چند تن از بهترین بازیکنان ایران را به خاطر خودخواهی و لجبازی کیروش در تیم نداشتیم. </span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">سید جلال (بهترین دفاع آخر ایران) و وریا غفوری را نداشتیم، سروش رفیعی هم کنار گذاشته شد، آقای گل لیگ برتر (علیپور) هم اصلاً به حساب نیامد، تبریزی هم به هیچ وجه دیده نشد و ... .<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive;mso-bidi-language: FA"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">3</font><font size="3" style="color: olive;">-</font><span style="color: olive; font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">کیروش سه مربی بزرگ را رقیب خود می داند: «قلعه نویی، برانکو و شفر». او تا آن جا که توانست بازیکنان این سه مربی را کنار گذاشت. کیروش ابتدا با رقبای ذهنی اش می جنگد و سپس نیم نگاهی به دروازه حریفان دارد</span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive;mso-bidi-language: FA"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 4.5pt 0.5in 4.5pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span class="textexposedshow" style=""><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">4</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">گل اسپانیا از جایی به ثمر رسید که وریا و سیدجلال را نداشتیم.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"> پنج موقعیت در بازی با اسپانیا و چند موقعیت در بازی با پرتغال را خراب کردیم، چون آقای گل لیگ برتر در تهران جامانده بود و چون </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">کیروش با غرور و تعصب، «سردار آزمون» ناآماده را بدون تعویض در تیم حفظ کرد و حتی قوچان نژاد را که خودش روی نیمکت نشانده بود، به بازی نفرستاد تا نتوانیم گل تاریخ ساز را به ثمر برسانیم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">، شاید او منتظر یک گل شانسی از «گروهبان(!) آزمون» بود تا بدین وسیله دهان حق گو<span class="textexposedshow">یان را ببندد</span></span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p></o:p></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span class="textexposedshow"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive"><font size="3">&nbsp;</font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:.5in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span class="textexposedshow" style=""><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">5</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive">با تأسف فراوان، </span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red">در بازیکنان انتخابی کیروش نفراتی حضور داشتند که به گفته اعضای تیم مصدوم بودند و هرگز به بازی نمی رسیدند و نرسیدند</span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive">، کیروش این ها را توریست روسیه کرد، تا بازیکنان رقبای خیالی اش (برانکو، شفر و قلعه نویی) را کنار بگذارد. حالا </span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red">از این هم که دو بازیکن حامی صهیونیست ها در تیم حضور داشتند و با بستن بازوبند کاپیتانی، شرف فوتبال ایران را لکه دار کردند، می گذریم!</span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p></o:p></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">6</font><font size="3" style="color: olive;">-</font><span style="color: olive; font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">عجب دور باطلی داریم! در وانفسای مشکلات اقتصادی و </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">به جای رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، باز هم یک قرارداد ترکمانچایِ نجومی با کارلوس کیروش منعقد می کنیم </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">و اختیار فوتبال خود را به این دیکتاتور می سپاریم. با این وضعیت، از همین فردا باید شروع کنیم و تلاش کنیم برای جام جهانی 2022؛ و سپس کیروش قبل از جام جهانی بعدی، به بهانه جوان گرایی، چند بازیکن ارزشمند را کنار بگذارد و بعد به خاطر ناقص بودن تیم، میلیمتری حذف شویم،</span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">و بعد از فردای حذف شدن، تلاش کنیم برای جام جهانی 2026.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">7</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">این که یک اجنبی بیاید دلارهای آغشته به خون شهیدان ما را درو کند و دیکتاتور صفت، بازیکنان کلیدی ما را خط بزند عجیب نیست؛ این هم که در جام قبلی و در بازی با آرژانتین، دژاگۀ آماده را بیرون بکشد تا مسی آزاد شود و گل بخوریم عجیب نیست؛ این هم که در این جام با لجبازی تمام، آزمون را در ترکیب حفظ کند و حتی قوچان نژاد را که خودش روی نیمکت نشانده بود، به بازی نفرستد تا نتوانیم گل تاریخ ساز را به ثمر برسانیم، عجیب نیست؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">عجیب این است که رسانه های ما از کیروش بت می سازند و یک مربی نسبتاً خوب اما لجباز و دیکتاتور را، به عنوان برترین و موفق ترین مربی فوتبال جهان جا می زنند&nbsp; و کمترین انتقادی را به او وارد نمی دانند!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff6666" style="" size="5">8</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">کیروش ها و کیروشی پورها می آیند و می روند؛ جام های جهانی هم همین طور؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">آنچه می ماند کشور عزیزمان است</span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">پاینده و پیروز باد «جمهوری اسلامی ایران».</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-21T14:40:56+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم باخت به اسپانیا و پیامک به عادل فردوسی پور http://peirang.mihanblog.com/post/471 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 8.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 0);">پیش درآمد</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#CC3300;mso-bidi-language:FA">: از میان رسانه ای هایی که گاهی با آن ها ارتباط می گیرم، «عادل فردوسی پور» از باظرفیت ترین هاست.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 8.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#CC3300;mso-bidi-language: FA"><font size="2">امروز (پنج شنبه 30/3/1397) ساعت 10:30 صبح پیامکی برای او فرستادم و بعد از رسیدن به منزل، قسمت تکمیلی اش را ارسال کرددم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 8.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#CC3300;mso-bidi-language: FA"><font size="2">خلاصۀ سخن بنده در این دو پیام این است: 1- باید اعتماد به نفس ملی داشت و دانست که می توان تیم های بزرگ را برد و نباید به باخت های آبرومند دل خوش بود، 2- مشکل تیم ملی کنونی ما این است که چند بازیکن برتر از تیم ملی جا مانده اند و 3- در نهایت تأیید کرده ام که تیم ملی کنونی تلاش خوبی داشت، نتیجۀ خوبی گرفت و باختش آبرومندانه بود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 8.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#CC3300;mso-bidi-language: FA"><font size="2">لطفاً این دو پیامک را کامل بخوانید.</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA">پیامک نخست<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">سلام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">دیشب به اندازه کافی مغموم بودید، پیامی ندادم تا اذیت نشوید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#336600;mso-bidi-language:FA">وقتی از پنج موقعیت یک گل هم نمی زنیم، باید بدانیم که دلیلش مهاجمان ناآماده، مصدومان روی نیمکت و جا ماندن آقای گل لیگ در تهران است.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">اگر سیدجلال و وریا را داشتیم آن موقعیت را نمی دادیم و آن گل افتضاح را نمی خوردیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">جام قبل می توانستیم آرژانتین را ببریم، دیشب هم می توانستیم اسپانیا را ببریم، اما باختیم و ساده لوحانه جشن گرفتیم!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#336600;mso-bidi-language:FA">چند تا 4 سال باید بگذرد تا شما و همکاران تان پتانسیل فوتبال ایران را باور و آن را به مخاطبان منتقل کنید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">شما را به خدا اگر واقعا ایران را دوست دارید، حقارت را به مردم تلقین نکنید و از باخت ها حماسه نسازید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">امیدوارم پرتغال را ببریم و صعود کنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">فعلاً<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA">پیامک دوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">پ.ن:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">الان رسیدم منزل و فرصتی شد تا اضافه کنم که<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">اگر مردم از نتیجه راضی هستند، سوای از القائات رسانه ای، به این دلیل است که تیم حاضر و تلاش شان را می بینند، اما حواس شان نیست که </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#336600;mso-bidi-language:FA">بهترین مدافع کشور و بهترین گلزن کشور (آقای گل لیگ)، جایی در تیم ملی ندارند</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">اتفاقا بنده هم معتقدم </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;mso-bidi-language:FA">این تیمی که رفته، عملکردش خوب بود و واقعا تلاش کرد و باختش آبرومندانه بود؛ سخن این است که اگر همه شایستگان انتخاب می شدند، ما می توانستیم امتیاز بگیریم و حتی اسپانیا را ببریم!</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">به شما خسته نباشید می گویم و امیدوارم همه به خودباوری برسیم. بالأخره </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#336600;mso-bidi-language: FA">از یک جایی باید بردهای ما شروع شود. اروپایی ها فقط نظم و تلاش بیشتری دارند، وگرنه در استعداد، ما از آن ها جلوتریم و مربیان ما نیز علم روز فوتبال را دارند</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">پس شک ندارم که با نظم و تلاش، و با برنامه ریزی صحیح، و با اعتماد به نفس و خود باوری، ما می توانیم اروپایی ها را پشت سر بگذاریم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">رفتن بین 4 تیم نهایی جام جهانی، برای ما کاملاً شدنی است، و دوستانی که آن را رؤیاپردازی می دانند، به این دلیل است که فاقد اعتماد به نفس ملی هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">به امید رسیدن به قله های فوتبال جهان.</span></p> text/html 2018-06-20T21:52:37+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم صد رحمت به سیب زمینی! http://peirang.mihanblog.com/post/470 <p style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; margin: 0px 0px 6px; text-align: right;"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent;"><font style="" size="1" color="#993300">بسم الله النور</font></span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" color="#993300"><br style="display: inline; margin: 0px;"><font size="3"> رسانه ها و دوربین به مزدها، برای منافع شان کیروش را بت می کنند.<br style="display: inline; margin: 0px;"> آن ها ما را فریب داده اند و اعتماد به نفس مان را به تاراج برده اند.</font><span class="text_exposed_show" style="font-size: 15px; display: inline;"><br style="display: inline;"> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br style="display: inline;"></span></font><p style="background-color: transparent; font-size: 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; margin: 0px 0px 6px; text-align: right;"></p><ul><li><font color="#cc6600" size="3">در جام جهانی «جام» وجود دارد، اما سقف آرزوی ما صعود از گروه است.</font></li><li><font color="#cc6600" size="3">در حالی که می توانیم حتی تیم های بزرگ را ببریم، باخت مان را جشن می گیریم.</font></li><li><font color="#009900" size="3">کیروش بهترین های لیگ را در تهران جا گذاشت، اما درایتش را می ستاییم.</font></li><li><font color="#cc6600" size="3">اگر آقای گل لیگ (علیپور) در روسیه بود و بازی می کرد، در هر دو بازی گذشته گل می زد! اما کیروش به جای آماده ها، چند بازیکن مصدوم و ناآماده را توریست روسیه کرد.</font></li><li><font color="#cc6600" size="3">اگر سیدجلال و وریا غفوری را داشتیم، آن گل را نمی خوردیم.</font></li><li><font size="3" color="#009900">دو بازیکنی که جلو تیم صهیونیستی بازی کرده بودند و شرف ایرانی - اسلامی را به سخره گرفته بودند، در دو بازی تیم ملی بازی کردند و بازوبند کاپیتانی به بازو بستند، اما کسی ککش نگزید، صد رحمت به سیب زمینی!!!</font></li></ul><p></p><div class="text_exposed_show" style="background-color: transparent; display: inline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><p style="font-size: large; margin: 6px 0px;"> <span class="_5mfr _47e3" style="color: rgb(153, 51, 0); clip: auto; height: auto; line-height: 0px; margin: 0px 1px; overflow: visible; position: static; vertical-align: middle; width: auto;"><img width="16" height="16" class="img" role="presentation" alt="" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/1/16/2666.png" style="border-bottom-color: rgb(29, 33, 41); border-bottom-style: none; border-bottom-width: 0px; border-image-outset: 0; border-image-repeat: stretch; border-image-slice: 100%; border-image-source: none; border-image-width: 1; border-left-color: rgb(29, 33, 41); border-left-style: none; border-left-width: 0px; border-right-color: rgb(29, 33, 41); border-right-style: none; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(29, 33, 41); border-top-style: none; border-top-width: 0px; vertical-align: -3px;"></span>&nbsp;<font color="#ff0000" style="">مردم ما فریفته مافیای رسانه ای شده اند.</font></p><p style="font-size: large; margin: 6px 0px;"><font color="#ff0000" style=""><br></font></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;"><font size="3" style="" color="#3333ff">پ.ن: چون یادداشت کوتاه بود، بنده از سوابق فوتبالی خود چیزی نگفتم، هر چند می دانستم بعضی ها منطق را کنار می گذارند و می گویند چرا جعفری مقدم از فوتبال می گوید.</font></span></div><font style="" size="3"><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;"><font color="#3333ff">در هر صورت </font><font color="#ff0000">بنده هم فوتبال بازی کرده ام، هم داوری کرده ام و هم مربیگری</font><font color="#3333ff">.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;"><font color="#ff0000">تیم فوتبال انتقال خون قم را یک دسته بالا آورده ام </font><font color="#3333ff">که اهالی فوتبال ارزش بالا آوردن تیم را می دانند.</font></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 255); text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">همان زمان، «کریم بهرامی» رئیس فعلی هیئت فوتبال قم، با یک پیشنهاد خوب از این جانب برای سرمربیگری تیم متمول «هما»ی قم دعوت کرد، که به دلیل اشتغالات اصلی نپذیرفتم.</span></div></font><p></p></font></div> text/html 2018-05-25T00:49:53+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم چگونه از کالای ایرانی حمایت کنیم ؟ http://peirang.mihanblog.com/post/468 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><o:p><img align="baseline" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8327027634/hemaiat.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">بعضی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌ها گمان می‌کنند که خرید کالای باکیفیت ایرانی نامش «حمایت» است؛ در صورتی‌که&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">حمایت از کالای ایرانی یعنی این که اگر کالای ایرانی کیفیت پایین<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>تری هم داشت بخریم تا آن تولید کننده رشد کند، وگرنه لازم نبود بگوییم حمایت از کالای ایرانی، می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گفتیم حمایت از کالای بهتر. به عبارت دیگر،&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><font color="#ff0000">حمایت به این معنی است که مصرف کننده در رشد تولید کننده نقش داشته باشد</font></span><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">اگر هم یک تولید کننده عمداً و به قصد سودجویی کالای بی کیفیت تولید کند، وظیفۀ دستگاه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های نظارتی است که رسیدگی و برخورد کنند؛ وظیفۀ من و شما حمایت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">این را هم اضافه کنم که اگر چه خیلی از کالاهای ایرانی کیفیتی مطلوب و قابل رقابت با نمونه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌های خارجی دارند، اما</span>&nbsp;به خاطر نگاه غلط دولت<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>مردان ما در سال<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های گذشته، کشور عزیزمان در بسیاری از صنایع ضعف<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های بنیادی دارد و اگر منتظر شویم تا همۀ تولیدکنندگان در همۀ عرصه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌ها&nbsp;</span>به سطح رقبای خارجی برسند و سپس به خرید کالاهای برتر بپردازیم، هیچ وقت به این مهم دست پیدا نخواهیم کرد، چون&nbsp;</span><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اساساً بدون حمایت مصرف کنندگان، تولید کنندگان رشد نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کنند و&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">به قول فوتبالی‌ها، وقتی تیم عقب است، بیش از هر زمان دیگر، نیز به حمایت هواداران دارد</span></font><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">بر این اساس، وقتی که مسیر&nbsp; پیشرفت کشور، «اقتصاد مقاومتی، تولید ملّی و حمایت از کالاهای ایرانی» است، باید در مواردی که کالای ایرانی کیفیت پایین<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>تری دارد نیز آن را بخریم تا تولیدکننده تقویت شود و بتواند در آینده با تولیدکنندگان بین المللی رقابت کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">اگر یک تولید کنندۀ ایرانی، کالایی با کیفیت برتر تولید کند، خرید آن کالا نه هنر است و نامش حمایت می باشد ؛ حمایت واقعی به این معنی است که اگر کالای ایرانی کیفیت پایین<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌تری دارد نیز</span>&nbsp;شما آن را بخرید تا در ارتقای تولید کننده سهیم شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">همچنین همه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"> باید مراقب باشند که ناخواسته با نواهای مسموم منافقان و وطن فروشان همراه نشوند. شایان ذکر است که چون وطن فروشان و منافقان که سر در آخور بیگانه دارند، نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌توانند به صورت علنی و آشکار بگویند کالای ایرانی نخرید تا کشور ضعیف شود، بلکه عبارت به ظاهر درستی را بیان می‌کنند و معنای باطلی از آن قصد می‌کنند؛ به فرمایش حضرت امیر (علیه السلام): کلمة حق یراد بها الباطل.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وطن‌فروشان چون خجالت می‌کشند مستقیماً بگویند کالای ایرانی نخرید، می‌گویند کالای بی‌کیفیت داخلی نخرید و سپس در فاز بعدی تبلیغ می‌کنند که تمامی کالاهای ایرانی بی‌کیفیت و کالاهای دشمنان ما باکیفیت هستند؛ بدین‌گونه، معنی حرف‌شان این می‌شود که به هیچ وجه کالای ایرانی نخرید.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);">به امید نگاه ملی به پیشرفت کشور با حمایت دل سوزانه از تولیدکنندگان داخلی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 102);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> text/html 2018-05-22T12:43:04+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم مهدی خازنی آسمانی شد http://peirang.mihanblog.com/post/465 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive">مهدی خازنی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#336600"> تا آن<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>جا که یادم می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>آید بچۀ تهران بود. ۱۸ -۱۷ ساله بود. موها و ریش<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های طلایی با چشمان آبی و خیلی زیبا. وقتی ورزش یا فعالیتی می کرد، به شوخی با مشت<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها به سینه می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کوبید و می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گفت: «ترکش هم به این سینه اثر نمی کنه»!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">مقر سر پل ذهاب که بودیم شب<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها و سحرهای سردی داشت. آب رودخانه هم ۲۴ ساعته سرد بود و حتی عصرها زیر نور خورشید به سختی می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شد تنی به آب زد. فکر می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردیم اگر کسی صبح موقع وضو گرفتن پایش سربخورد و به رودخانه بیفتد شدیداً مریض می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شود. یک روز موقع اذان صبح بود که دیدم مهدی از رودخانه آمد بیرون، با چپیه سر و بدنش را خشک کرد و پرید توی چادر پای چراغ علاءالدین. می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>لرزید. گفتم :«تیمم می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردی!» با دست اشاره کرد که بروم. دندان<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>هایش از سرما قفل کرده بود. هر که می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>رسید یک چیزی می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گفت: واجب نبود، رفتنت به رودخانه اشکال شرعی داشت، تیمم می کردی و ... .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">رفتیم صبحگاه برگشتیم و نشستیم سر سفره صبحانه. هنوز انتقادها ادامه داشت. مهدی جواب هیچ کس را نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>داد، اما بچه ها ول<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کن نبودند. ناگهان زد زیر گریه. درست یادم نیست چه گفت؛ جملاتی شبیه این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>که بابا ولم کنید، چکارم دارید؟ حالا که رفتم توی آب و می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>بینید سالم<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span>ام! همه سکوت کردند و قضیه تمام شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#336600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#336600"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">همۀ این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها مربوط می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شود به سال&nbsp;۶۲</span><font color="#336600" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">. عملیات والفجر </span><span style="font-size: 16px;">۴</span><span style="font-size: 12pt;">. لشکر </span><span style="font-size: 16px;">۱۷</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;علی بن ابی طالب، گردان سیدالشهداء، گروهان یک، دسته یک. در خط الرأس ارتفاعات کانی مانگا یک سنگر سنگی بود. یکی داد زد: «امدادگر! سنگر سنگی را زدند.»</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">دویدم و خودم را به سنگر رساندم. یک گلوله خمپاره ۱۲۰ خورده بود لب سنگر و هر&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۴</span>&nbsp;نفر نیروی داخل آن شهید شده بودند. تقی مولایی در حال قنوت بود. مهدی خازنی با همان چهرۀ زیبا و لبخندی به لب به من نگاه می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کرد. یک ترکشِ درشت قفسۀ سینه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>اش را شکافته بود. باور نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردم دوستانم شهید شده<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>اند. چند لحظه مات و مبهوت مهدی جان را نگاه کردم. حتی نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>توانستم اشک بریزم. نمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>توانستم آن<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها را مرده فرض کنم. وجودشان را حس می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردم. در دل به شوخی گفتم: «مهدی جان! دیدی ترکش این سینه را هم شکافت»؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600">مهدی زل زده بود به من و می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>خندید؛ زنده تر از همیشه! نتوانستم نگاهش را تحمل کنم، از سنگر زدم بیرون و یک دل سیر گریه کردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#336600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-21T10:28:08+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم این صحنه ها را هرگز فراموش نمی کنم ! http://peirang.mihanblog.com/post/461 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">عملیات ایذایی «عاشورای دو» بود. لشکر&nbsp;۱۷ علی بن ابی طالب(ع) به تنهایی و با استعداد دو گردان وارد عمل شده بود. گردان امام سجاد (ع) زودتر با دشمن درگیر شد. یکی از اولین نیروهایی که به بالای تپه رسید، بر اثر تلۀ انفجاری فوگاز (مواد آتش زا) بیشتر نقاط بدنش آتش گرفت و در همان حال به سمت پایین تپه شروع به دویدن کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">رزمندۀ مظلوم فریادهای دل<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>خراشی می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>زد. گاهی «یا زهرا» می گفت، گاهی «یا حسین» و گاهی مهدی فاطمه (عج) را صدا می زد. در میان این ذکرها یکی دو بار هم فریاد زد:«نامردها سوختم»!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">چون عملیات ایذایی (به قصد ضربه زدن به دشمن) بود، صبح می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>بایست تپه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های فتح شده را رها می کردیم و به خطوط پدافندی قبلی بازمی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>گشتیم. در مسیر بازگشت پیکر مطهر شهیدی را دیدم که کولۀ موشک<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های آر.پی.جی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ای که بر پشت داشت آتش گرفته بود، و نیمی از بدنش سوخته بود و از گوشت و استخوان کمرش، هنوز دود بلند می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">صحنۀ دیگر این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>که به هنگام بازگشت نیروهای عملیات کننده، نیروهای عراقی پیکر یکی از شهدا را که لباس فرم سپاه پاسداران پوشیده بود به آتش کشیدند و پیکر این شهید مطهر در عملیات<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های بعدی به عقب منتقل شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">در هنگام بازگشت یک گلوله خمپاره&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۸۱</span>&nbsp;در نزدیکی من فرود آمد و به جز یکی دو ترکش ریز، موج آن نیز نصیبم شد و به شدت گیج شدم و سردرد وحشتناکی گرفتم. از این رو مسیر بازگشت را اشتباه کردم و با دستی که محکم روی سر گذاشته بودم تا از درد آن بکاهم (حواسم نبود که روی سرم کلاه کاسک است) با سرعت به وسط میدان مین دویدم. وقتی به خود آمدم دیدم که دور تا دورم پر از مین است. دشمن هم به روی تپه رسیده بود و تیراندازی را شروع کرده بود. در همان حال که با سرعت می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>دویدم، فقط زیر پایم را نگاه می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کردم. در همین حال یکی از نیروهای گردان امام سجاد (ع) را دیدم که روی مین رفته بود و پایش از بالای زانو قطع شده بود. بند پوتین پای دیگر خود را بیرون آورده بود، بالاتر از محل قطع شده گره زده بود و دو طرف بند پوتین را با فشار می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کشید و دیگر توان نداشت. مرا که دید گفت: «بیا من را ببر عقب.» من هم جثۀ کوچکی داشتم و توان جا به جایی او را نداشتم ، و هم موج گرفتگی و ضعف شدید و تشنگی بیش از حد موقعیت خودم را به خطر انداخته بود و در هر حال با سختی و تلو تلو خوردن راه خودم را می رفتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">به او گفتم که کمک خواهم آورد و او سری تکان داد. پشت میدان مین به بچه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها رسیدم. یکی از پیک<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>های گردان امام سجاد(ع) با کلاش تیراندازی هوایی می کرد و بچه ها را تشویق می<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>کرد که مهمات را با خود به عقب ببرند تا به دست دشمن نیفتد. وقتی ماجرا را گفتم، به من گفتند تو برو عقب نیروهای تعاون لشکر این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>جا هستند. البته ظاهرا فرصتی نبود و عراقی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها منطقه را زیر آتش گرفته بودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">بعدها شنیدم که آن مجروح به شهادت رسیده است. یعنی عراقی<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>ها به جای این<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>که او را به اسارت بگیرند و به پشت جبهه<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span>شان حمل کنند، به او تیر خلاص زده بودند.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-16T06:56:30+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم الیس الصبح بقریب http://peirang.mihanblog.com/post/459 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:olive"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«با یاد دختر شهید مظلوم فلسطینی»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">اطلسی‌ها دیگر تو را نخواهند دید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">مگر در خواب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">دیروز خواهرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">عطر نفست را به یاس‌های باغچه بخشیدی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:green"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:green"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">و شب بوها مست شدند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">و غروب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">دردت را با آسمان نجوا کردی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">و سحر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">اینک</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">نامه‌ات را از افق می‌خوانم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">که: صبح نزدیک است!</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:green"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-08T11:50:09+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم مردم امواج قلب شما را دریافت می‌کنند http://peirang.mihanblog.com/post/457 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8325782826/amvaj_e_qalbi.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پیام‌های قلب شما بدون این‌که خودتان بخواهید منتشر می‌شوند و دیگران دریافت می‌کنند. کسانی که «سالم»تر باشند، این پیام‌ها را دقیق‌تر و کامل‌تر خواهند گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شما وقتی در اندیشه‌ها و نیت‌های خود مشکلی دارید، دوست دارید که دیگران متوجه بدجنسی شما نشوند، در صورتی که این امر از دست شما خارج است و امواج قلب شما بدون اجازه از شما، راه خود را درپیش می‌گیرند. گاهی شما در مورد خودتان، دقایق طولانی با دیگران مکالمه و یا مکاتبه می‌کنید تا ایشان را نسبت به خود یا نسبت به یکی از رفتارهایتان مطمئن سازید، حتی ممکن است بسیار منطقی و قانع کننده هم بحث کنید، و مهم‌تر از آن، حتی ممکن است طرف مقابل در ظاهر قبول کند، اما با توجه به همین امواج قلبی، و بنا به آنچه از قلب شما دریافته است، بی‌آن‌که اغلب بداند چرا، توضیحات شما را قبول نداشته باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسیاری از دوستی‌ها و دشمنی‌ها در اجتماع، بدون لابی‌گری و صحبت‌های رودررو شکل می‌گیرد و این امواج قلب‌هاست که افراد را در کنار هم و یا در مقابل هم قرار می‌دهد. با این حساب، در محیط‌های اداری، مسکونی، فامیلی، آموزشی، کارگاهی، سیاسی، مجازی؛ و خلاصه در هر نهاد اجتماعی که بیش از چند نفر عضو دارد، هر گاه دیدید که یک نفر تنها مانده، و یا هر وقت مشاهده کردید که چند نفر در اقلیت قرار دارند، لزوماً به این معنی نیست که مشکل از آن‌هاست؛ این وضعیت فقط نشان می‌دهد که افراد دارای قلب‌های مشابه با ایشان، در آن نهاد اجتماعی کمتر هستند. به همین صورت، در یک اجتماع که افراد بددل فراوانی در آن وجود دارد، پاک‌دلان تنها می‌شوند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شما خودتان بهتر می‌دانید چه‌کاره‌اید! اگر بر اساس آموزه‌های الهی زندگی می‌کنید و کارهایتان خداپسندانه و خالصانه است و دیگران در برابرتان موضع می‌گیرند، از تنها شدن نگران نباشید؛ اما اگر خودتان می‌دانید که – به اصطلاح - جنس‌تان خرده شیشه دارد، از زیادی دوستان و همراهان‌تان خرسند نباشید، چون آن‌ها هم به بدی شما هستند و داشتن یاران بدکردار و حرکت در مسیر شیطان خوش‌حالی ندارد!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;color:#000099"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">اگر تمایل دارید که مردم شما را خوب و شایسته ببینند، نیازی به توضیح و مذاکره و رفتارهای نمایشی نیست، در واقع این نوع رفتارها کمکی نمی‌کند، چون برای «خوب» بودن و «خوب» دیده شدن فقط یک راه وجود دارد: خوب بودن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">موفق باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-06T19:19:10+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم دولت روحانی پلاستیکی‌تر از همیشه! http://peirang.mihanblog.com/post/456 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289190434/kolah_e_goshad_2.jpg" alt="" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اخیراً جواد ظریف و حسن روحانی سخنانی به زبان رانده‌اند که نشان می‌دهد از همیشه ضعیف‌تر و بی‌بخارتر هستند!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابتدا جواد ظریف می‌گوید که </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">حتی اگر امریکا از برجام خارج نشود، اما مثل دو سال گذشته به تعهداتش عمل نکند، برای ما قابل قبول نیست</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">!&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">می‌دانید معنی این حرف چیست؟&nbsp;</span><span style="color: rgb(4, 127, 124); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">دولت روحانی احتمال داده که امریکا از برجام خارج خواهد شد، به همین دلیل ظریف دارد زمینه‌سازی می‌کند که وقتی امریکا از برجام خارج شد، بگویند هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و امریکا در دو سال گذشته هم به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است! و سپس با همین فرمان مسیر ذلت بار خود را ادامه دهند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نه ظریف، نه روحانی و نه هیچ مقام دیگری از دولت، یک عمل قاطع در برابر خروج احتمالی امریکا از برجام اعلام نمی‌کنند؛ دولتی‌ها قیافۀ پسر شجاع می‌گیرند، ولی موهوم و بی‌خطر صحبت می‌کنند و در برابر زورگویی‌های امریکا، از کوچک‌ترین تهدیدات دیپلماتیک نیز استفاده نمی‌کنند. مثلاً ظریف می‌گوید: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">اگر آمریکا بخواهد همچنان توافقنامه را نقض کند یا این که کلاً از توافقنامه خارج شود،</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از حق خود برای واکنش</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">،</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> آن طور که خودمان تشخیص می‌دهیم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">، استفاده خواهیم کرد</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آیا شما از این سخنان کمترین قاطعیتی برداشت می‌کنید؟ وقتی امریکایی‌ها این جملات به ظاهر قاطع را می‌خوانند، لبخندی خواهند زد و خیال‌شان راحت خواهد شد که بنا نیست اتفاقی بیفتد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روحانی نیز در سبزوار گفته است: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">اگر امریکا از برجام خارج شود، به‌زودی خواهد دید که پشیمانی تاریخی در انتظارش خواهد بود</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">»! معنی سخن روحانی این است که </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ما هیچ کاری نخواهیم کرد و وعده می‌دهد که امریکا به صورت خودجوش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">(!)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> در آیندۀ نزدیک پشیمان خواهد شد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روحانی سپس در نیشابور گفته است: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#cc9933">مسیر پیشرفت برای کشور را ادامه خواهیم داد، منطق ما روشن است، می‌خواهیم مردم در رنج نباشند و در رفاه باشند</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">» و این مهر تأییدی است بر سخن قبلی‌اش، مبنی بر این‌که با خروج امریکا از برجام، دولت روحانی عکس العملی نشان نخواهد داد و همچنان رویۀ بزدلانۀ خود را ادامه خواهد داد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در یکی دو سال گذشته که دست چدنی امریکا از زیر دستکش مخملی بیرون آمده، و وقتی امریکا زیر میز می‌زند، دولت می‌گوید که امریکا فقط یک کشور است و ما با 6 کشور مذاکره کرده‌ایم و اروپا پای کار است؛ صرف نظر از این‌که امریکا و اروپا در یک تیم هستند و هماهنگ عمل می‌کنند، و صرف نظر از این‌که دولت روحانی این حقیقت را نمی‌بیند، یا وانمود می‌کند که نمی‌بیند؛ یکی نیست از حسن روحانی بپرسد:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> آقای پرزیدنت! شما بنا بود با کدخدا مذاکره کنی تا همۀ مشکلات حل شود، پس چی شد؟</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> آیا وقت آن نرسیده که به اشتباه خود اعتراف کنید و به آغوش ولایت و مردم بازگردید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">متأسفانه – در خوش‌بینانه‌ترین فرض - برجام کلاه گشادی بود که بر سر دولت روحانی رفته است و تا دولت نخواهد به این حقیقت اذعان کند، هرگز نمی‌تواند قدمی برای بهبود وضعیت کشور بردارد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-03T17:33:39+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم گم شدۀ آقای نانوا http://peirang.mihanblog.com/post/455 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:olive">یک نانوای لواشی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:olive">گفت:</span><span style="color: green; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">یک جانباز شیمیایی بود که هر روز می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">آمد، 4 تا نان می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">گرفت. با او آشنا شده بودم. یک روز به او گفتم: «خدا ان شاء الله شفا بدهد!» گفت: «نه شفا نمی خواهم، دعا کن خدا قبول کند»؛ چون صدایش ضعیف بود و به سختی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">شنیدم، گفتم بیاید داخل و پرسیدم: «یعنی چی که شفا نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">خواهید؟»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">گفت: «وقتی برویم آن دنیا، خدا می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">پرسد آن دنیا چه کار کردی؟ اگر بگویم به خاطر تو جانباز شدم، می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">گوید خوب آن را که شفا دادم دیگر چه کار کردی؟ می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">خواهم به خدا بگویم خدایا به خاطر تو شیمیایی شدم، حالا اگر خالص هم نبوده به بزرگی خودت قبول کن.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">یک روز دیگر به او گفتم: «بنیاد وام</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">های خوبی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">دهد، تا حالا گرفته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">ای؟» گفت:«نه و نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">خواهم که بگیرم.» گفتم:«چرا؟ حقتان است!» گفت: «اگر خدا بخواهد چیزی بدهد معطل بنیاد نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">ماند و اگر هم نخواهد، پول بنیاد هم وفا نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">کند. از خدا خواسته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">ام هر چه مشیتش هست خودش به من بدهد!»</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green">به او گفتم که اگر لازم نداری وامت را بگیر بده به من، دستم خالی است. پرسید: «این که خمیر را با آن می چسبانی به تنور اسمش چیست؟» فکر کردم می خواهد بحث را عوض کند. گفتم: «چه ربطی دارد؟» گفت: «تا این توی دستت هست نگو دستم خالی است؛ خدا ناراحت می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green">شود!»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">نانوا اشک ریخت و گفت: «از آن به بعد ندیدمش، خانه</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">اش را هم نمی</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">دانم کجاست؛ با یک موتور سیکلت می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">آمد و شاید این نزدیکی</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">ها نبود. می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">ترسم از من ناراحت شده باشد. می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">ترسم شهید شده باشد». نانوا می</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(4, 127, 124);">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">گفت: «آرزویم این است که از او خبری بگیرم».</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color: olive; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">یک جانباز شیمیایی ناشناس شده گم شدۀ آقای نانوا.</span></p> text/html 2018-05-03T02:03:59+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم جانبازان آلمانی !!! http://peirang.mihanblog.com/post/454 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">«تفتی»&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;background:#F8FFF0">جانباز شیمایی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">است و نمی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;background:#F8FFF0">دانم که هنوز در دنیای خاکی نفس می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;background:#F8FFF0">کشد و یا به ملکوت اعلی رسیده است؟! چندین سال پیش که گلایه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:green;background:#F8FFF0">هایی از برخورد دوستان و ادارات داشت، یک روز در جمع نویسندگان می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">گفت:</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:olive;background:#F8FFF0">«در آلمان که بستری بودیم، یک مرتبه دیدم بیمارستان قُرُق شد. کسی دیگر به ما توجه نداشت و همه برای یک مورد خاص بسیج شده بودند. از پنجره دیدم که چندین خودرو بنز – که در آلمان هم مدلش قابل دست‏رسی برای همه نبود – ایستاده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:olive;background:#F8FFF0">اند و یک نفر را همراهی می</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:olive;background:#F8FFF0">کنند. فکر کردم از مسئولین درجه اول مملکتی کسی برای بازدید آمده است یا بیماری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#047F7C;background:white">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:olive;background:#F8FFF0">ای دارد. بعد از یک ساعت که وضعیت عادی شد، فهمیدم یکی از مصدومان آلمانیِ جنگ جهانی آمده تا پای مصنوعی جدیدش را قالب گیری کند»!</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;background:#F8FFF0">حتماً الان منتظر هستید که از نقل این ماجرا نتیجه گیری اخلاقی هم بکنم؟</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p>