بسیجی امام خامنه‌ای به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان سلامٌ علیکم؛ به عنوان یک نویسنده، تلاش می‌کنم به گونه‌ای بنویسم که نتوانید نخوانید! با احترام فراوان. http://peirang.mihanblog.com 2018-09-19T03:56:45+01:00 text/html 2018-09-17T01:02:22+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم ما به جهاد فی سبیل الله عشق می‌ورزیم http://peirang.mihanblog.com/post/506 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">بسم الله النّور</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:1.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666">مقدمۀ نامۀ شهید سیّد مرتضی آوینی (ره)، خطاب به امام خامنه‌ای، در موضوع مشکلات برنامه سازی انقلابی در صدا و سیما؛ اواسط سال ۱۳۶۸.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8323379884/Shahid_Avini.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی، نائب امام عصر (عج) حضرت آیت الله [العظمی امام] خامنه‌ای، ایدكم الله تعالی بتأییداته الخاصه. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">سلام علیكم و رحمة الله و بركاته.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">امتثال امر فرصتی برای عرض ارادت در این مرقومه باقی نمی‌گذارد، لذا حقیر مستقیماً با استمداد از فضل بی‌منتهای رب العالمین، وارد در اصل مطلب می‌شوم، بعد از عرض این مختصر كه: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">ما با حضرت‌عالی به عنوان وصی امام امت (ره) و نایب امام زمان (عج) تجدید بیعت كرده‌ایم و تا بذل جان در راه اجرای فرامین شما ایستاده‌ایم؛ همان‌گونه كه پیش از این دربارۀ امام امت (ره) بوده‌ایم و بسیارند هنوز جوانانی كه عشق به اسلام و شور رضوان حق، آنان را در میدان انقلاب نگاه داشته است، با همان شوری كه پیش از این داشته‌اند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">خدا شاهد است كه این سخن از سر كمال صدق و از عمق قلوب همان جوانانی سرچشمه گرفته است كه در تمام این هشت سال، بار جنگ را بر شانه‌های ستبر خویش كشیدند. ما به جهاد فی سبیل الله عشق می‌ورزیم. و این امری است فراتر از یك انجام وظیفۀ خشك و بی‌روح. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">این سخن یك فرد نیست، دست جماعتی عظیم است كه به سوی حضرت شما دراز شده تا عاشقانه بیعت كند!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">بسیارند كسانی كه می‌دانند شمشیر زدن در ركاب شما برای پیروزی حق، از همان ارجی در پیشگاه خدا برخوردار است كه شمشیر زدن در ركاب حضرت حجت (عج) و نه تنها آماده كه مشتاق بذل جان هستند. سر ما و فرمان شما. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">كمترین مطیع شما سید مرتضی آوینی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>***<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8337337726/Dastkhat.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">دستخط مبارک امام خامنه‌ای بر قرآن اهدایی به خانوادۀ شهید آوینی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-06T10:55:14+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم فتنه شاید روزگاری رئیس جمهور بوده باشد ! http://peirang.mihanblog.com/post/505 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 1.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: middle;"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 1.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: middle;"><font color="#003333"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">‏</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بسم الله النّور</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#003333"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">غزلی با موضوع «فتنه» که مهدی جهاندار شاعر متعهد و بابصیرت از استان اصفهان، در محضر امام خامنه ای قرائت کرد و مورد تشویق معظم له قرار گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></font><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی؛<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید در صف صفِین می جنگیده روزی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">یا که در طیّارۀ پاریس - تهران بوده باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید تابی از زلف پریشان نگاری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید خوابی از آن چشم فتّان بوده باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه شاید اینکه دارد شعر می خواند برایت؛<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">ذرّه ای بر دامن اسلام ننشیند غباری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">نامسلمانی اگر همنام سلمان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">دورۀ فتنه است آری، می شناسد فتنه ها را<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">آنکه در این کربلا عبّاسِ دوران بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">فتنه خشک و تر نمی داند خدایا وقت رفتن<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">کاشکی دستم به دامان شهیدان بوده باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#003333">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Wingdings; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: Wingdings;"><font style="" size="5" color="#ff0000">ü</font><span style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">وقتی شاعر این بیت را خواند: «فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی/ فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد»؛ امام خامنه ای و تمام حاضران او را تحسین کردند</span><font color="#003333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#003333"><br></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 12pt; font-family: Wingdings;">&nbsp; </span><span style="font-family: Wingdings;"><font size="5" style="" color="#ff0000">ü</font><span style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 51, 51); text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">وقتی شاعر این مصرع را می خواند: «فتنه شاید اینکه دارد شعر می خواند برایت»؛ آقا سخن شاعر را قطع کرده، فرمودند: «خدا نکند»!</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 12pt; font-family: Wingdings;">&nbsp; </span><span style="font-family: Wingdings;"><font size="5" style="" color="#ff0000">ü</font><span style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 51, 51); text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">امام خامنه ای در پایان فرمودند: «آفرین، آفرین. بسیار بسیار خوب ، خیلی خوب، خیلی خوب، از همه جهت خوب بود».</span></p> text/html 2018-08-26T05:58:37+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان / بیانیه استاد سرشار و پاسخ این جانب http://peirang.mihanblog.com/post/504 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">باسمه تعالی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب کبیر اسلامی مردممان، هنگامی که حکم احضار خود به دادسرای "فرهنگ و رسانه" را، با شکایت فردی با آن اوصاف، آن هم بدان شکل رویت کردم، هر چند بابت لطماتی که برخی خود دوست انگاران یا دوستان بی بصیرت، با زیرکی یا از سر بی تدبیری، به نظام و انقلاب و دوستداران آن می زنند نگران شدم، اما برای خود, این را ابتلائی مصلحت آمیز (و فدیناه بذبح عظیم) از سوی خداوند حکیم تلقی کردم, که باید صبورانه, و با تسلیم و رضا به آن, گردن نهم (الخمدلله علی کل حال).<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">در این مدت، دوستانی که همه نیز از دلباختگان انقلاب اند و بعضا عمر، جوانی، سلامت و آسایش خود را بی هیچ چشمداشت یا اجری، در راه&nbsp; آن صرف کرده اند و می کنند چه به صورت خصوصی و چه در فضای مجازی، نسبت به این خدمتگزارِ وفادارِ فرهنگ و ادبیات کشورشان،&nbsp; ابراز لطف, محبت, همدلی و همراهی بی شایبه کردند. برخی نیز صمیمانه، اظهار داشتند که در روز موعود&nbsp; "نه به عنوان یک حرکت نمایشی علیه قوه قضائیه؛ که صرفا برای همراهی ارادتمندانه" با اینجانب در دادسرا حضور خواهند یافت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">&nbsp;&nbsp; ضمن تشکر بسیار از این عزیزان، و ارجگذاری به تصمیم محبانه شان، از آنجا که دور نیست، دشمنان نظام و انقلاب، از این حرکت خداجویانه، سوء استفاده کنند، یا خدای ناکرده، در این جریان، نسبت به این ارجمندان که عمدتا از اهالی قلم متعهد کشورند برخوردی دون شان صورت گیرد، متواضعانه از ایشان درخواست می کنم به این کار اقدام نفرمایند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">با احترام، دعای خیر و سپاس مکرر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><font size="3">محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">بسم الله النّور<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">با سلام و عرض ادب خدمت دوستان همدل؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">بنده صبح روز جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷ از تصمیم استاد سرشار مبنی بر نهی این‌جانب از برگزاری تجمع مطلع شدم و این در حالی بود که طبق برنامه‌ریزی قبلی، از عصر جمعه تماس‌های بنده با برخی دوستان آغاز می‌شد و بنا بود روزهای شنبه تا دوشنبه، فعالیت‌هایی صورت پذیرد تا جماعتی که استاد سرشار را می‌شناسند و به ایشان ارادت دارند، روز سه‌شنبه در دادسرا حضور به هم رسانند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">اکنون این تکلیف رفع شده است و ما (هم این‌جانب، هم دوستان همدل، هم دیگرانی که بنا به هر دلیل سکوت کردند و هم معدود</font></span><span style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium;">ی که ساز ناکوک مخالفت سردادند) می‌توانیم برویم خوشحال باشیم که دیگر تکلیفی نداریم؛ اما صورت مسئله باقی است! یعنی استاد محمد رضا سرشار (رضا رهگذر) با سابقه‌ای بی‌نظیر و با یک عمر مجاهدۀ ادبی، فرهنگی و هنری؛ با شکایت شخصی که خود را خادم فرهنگ عاشورا می‌داند، به دادگاه احضار شده است!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">این حقیر با دلی خونین و وجودی سرشار از تأسف و اندوه، به امر استاد سرشار احترام می‌گذارم و فراخوان خود را پس می‌گیرم و در این مقطع سکوت می‌کنم؛ اما اگر عمری باشد و توفیقی، در آینده باز هم در این مورد خواهم نوشت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">این غم‌نامه را با دو بیت از لسان الغیب به پایان می‌برم که:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">نرگس ار لاف زد از شیوۀ چشم تو مرنج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">نروند اهل نظر از پی نابینایی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">با احترام فراوان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006666"><font size="3">کمترین بسیجی: عباس جعفری مقدم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:3.0cm;text-align:justify"><font color="#006666" face="Tahoma, sans-serif" size="3">۴ شهریور ۱۳۹۷</font></p> text/html 2018-08-21T00:27:09+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم تجلی عرفان امام حسین (ع) در دعای عرفه http://peirang.mihanblog.com/post/503 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2" color="#336666">بسم الله النّور</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8335090234/Arafe.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">شخصیت درخشان و بزرگوار امام حسین علیه‌السّلام دو وجهه دارد: یک وجهه، همان وجهه‌ى جهاد و شهادت و توفانى است که در تاریخ به راه انداخته و همچنان هم این توفان با همه‌ى برکاتى که دارد، برپا خواهد بود؛ که شما با آن آشنا هستید! یک بعد دیگر، بعد معنوى و عرفانى است که بخصوص در دعاى عرفه به شکل عجیبى نمایان است. ما مثل دعاى عرفه کمتر دعایى را داریم که سوز و گداز و نظم عجیب و توسّل به ذیل عنایت حضرت حق متعال بر فانى دیدن خود در مقابل ذات مقدّس ربوبى در آن باشد؛ دعاى خیلى عجیبى است!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">&nbsp;&nbsp; دعاى دیگرى مربوط به روز عرفه در صحیفه‌ى سجادیه هست، که از فرزند این بزرگوار است. من یک وقت این دو دعا را با هم مقایسه مى‌کردم؛ اوّل دعاى امام حسین را مى‌خواندم، بعد دعاى صحیفه‌ى سجّادیه را. مکرّر به نظر من این طور رسیده است که دعاى حضرت سجّاد، مثل شرح دعاى عرفه است. آن، متن است؛ این، شرح است. آن، اصل است؛ این، فرع است. دعاى عرفه، دعاى عجیبى است. شما عین همین روحیه را در خِطابى که حضرت در مجمع بزرگان زمان خود - بزرگان اسلام و بازماندگان تابعین و امثال اینها - در منى ایراد کردند، مشاهده مى‌کنید. ظاهراً هم متعلّق به همان سال آخر یا سال دیگرى است - من الان درست در ذهنم نیست - که آن هم در تاریخ و در کتب حدیث ثبت است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006666">&nbsp;&nbsp; به قضیه‌ى عاشورا و کربلا برمى‌گردیم. مى‌بینیم این‌جا هم با این‌که میدان حماسه و جنگ است، اما از لحظه‌ى اوّل تا لحظه‌ى آخرى که نقل شده است که حضرت صورت مبارکش را روى خاک هاى گرم کربلا گذاشت و عرض کرد: «الهى رضاً بقضائک و تسلیماً لأمرک»، با ذکر و تضرع و یاد و توسّل همراه است. از وقت خروج از مکه که فرمود: «من کان فینا باذلاً مهجته موطناً على لقاءاللَّه نفسه فلیرحل معنا»، با دعا و توسل و وعده‌ى لقاى الهى و همان روحیه‌ى دعاى عرفه شروع مى‌شود، تا گودال قتلگاه و «رضاً بقضائک» ِ لحظه‌ى آخر. یعنى خود ماجراى عاشورا هم یک ماجراى عرفانى است. جنگ است، کشتن و کشته شدن است، حماسه است - و حماسه‌هاى عاشورا، فصل فوق‌العاده درخشانى است - اما وقتى شما به بافت اصلى این حادثه‌ى حماسى نگاه مى‌کنید، مى‌بینید که عرفان هست، معنویّت هست، تضرّع و روح دعاى عرفه هست. پس، آن وجه دیگر شخصیت امام حسین علیه‌السّلام هم باید به عظمت این وجه جهاد و شهادت و با همان اوج و عروج، مورد توجه قرار گیرد. ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">***<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">(از بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با گروه کثیرى از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار - ۱۳۷۶/۹/۱۳)</font></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-15T02:51:24+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم استاد سرشار تنها نیست / وعده ما 6 شهریور، ساعت 9 صبح، دادسرای رسانه http://peirang.mihanblog.com/post/502 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center">بسم الله النّور</p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8334548350/eblaghie.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334548334/ehzarie4.jpg" alt="">&nbsp;</a><br>برای مشاهده ابلاغیه در اندازه واقعی، روی عکس کلیک کنید.</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">همان گونه که در یادداشت قبل [</span><u><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size: initial; background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin: initial; background-clip: initial"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/501" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration-line: none;"><span style="text-decoration-line: none"><span style="text-decoration-line: none">+</span></span></span></a></span></span></u><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">] مطالعه فرمودید، استاد محمد رضا سرشار بعد از این که با بدقولی و سودجویی یک تهیه کنندۀ تلویزیون مواجه می شود، بعد از بارها تماس و نهایتاً پس از اتمام حجت، ماجرا را رسانه ای می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">تهیه کنندۀ مزبور به جای عذرخواهی و جبران مافات، با گستاخی تمام اقدام به شکایت از استاد می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">این ماجرا برای این حقیر بسیار گران بود و تا مدتی حال خوبی نداشتم. بدون شک این رخداد برای اصحاب قلم و همه نویسندگان و هنرمندان متعهد نیز سخت و گران است، به ویژه برای همکاران و شاگردان استاد سرشار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">پیشنهاد بنده این است که همۀ دوستان و شاگردان استاد سرشار، قربة الی الله، روز دادگاه در مجتمع قضایی حضور داشته باشند تا به دوست و استاد خود نشان دهند که قدر یک عمر مجاهده ادبی و هنری ایشان را می دانند و تنهایشان نمی گذارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">لطفاً همۀ عزیزان با بازنشر این خبر و با استفاده از هشتگ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">#استاد_سرشار_تنها_نیست </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">در فضای مجازی، حمایت خود از استاد سرشار را اعلام فرمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600">میعاد</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600">: تهران – خیابان شهید مطهری – بعد از خیابان قائم مقام فراهانی – نبش گلریز – رو به روی پست بانک – دادسرای فرهنگ و رسانه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600">موعد</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600">: سه شنبه 6 شهریور 1397 – ساعت 9 صبح</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 24px;">توجه</span><span style="color: red; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;">:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#009900">بنا به امر استاد سرشار، فراخوان لغو شده است. [</span><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/504" target="_blank" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18.6667px;">+</a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 153, 0);">]&nbsp;</span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 204);"><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size: initial; background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin: initial; background-clip: initial">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;</span></p> text/html 2018-08-12T03:32:02+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم اندر حکایت من و عوامل برنامه مسیح کربلا http://peirang.mihanblog.com/post/501 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 28.8pt 10pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">پیش‌درآمد</span></b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006666">: این یادداشت به قلم استاد محمد رضا سرشار نگاشته شده است.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#000099"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="119" style="width:89.55pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-table-lspace:9.0pt;margin-left:6.75pt;mso-table-rspace:9.0pt; margin-right:6.75pt;mso-table-tspace:.5pt;margin-top:-1.75pt;mso-table-bspace: .5pt;margin-bottom:-1.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal: column;mso-table-left:left;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-table-dir:bidi"> <thead> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes; height:65.0pt"> <td style="padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:65.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction: ltr;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:.5pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334226926/sarshar.jpg" alt=""><br> <br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </thead> </table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">چند روز قبل از ماه محرم 96، یکی از شاگردانم و سپس همسرش پیغام دادند که برای ماه محرم در ارتباط با حضرت علی اصغر برنامه ای در دست تهیه است و تهیه کننده آن، آقای م.پ اصرار دارد که شما هم مهمان یکی از این برنامه ها باشید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">به واسطه اکراهی که سالیان متمادی است ازمصاحبه و این جور چیزها دارم نپذیرفتم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">آن قدر از کرامات و تدین و درستکاری این آقا گفتند که شاید قدری در رودربایستی و قدری هم برای اینکه در این ماه بزرگ من نیز سهمی در ذکر عاشورائیان داشته باشم پذیرفتم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">غروبگاهی، یکی از عوامل برنامه را که جوانی مؤدب و خوش سیما بود با خودروِ شخصی اش, درِ منزل، به دنبال من فرستادند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">در مسیر با ترافیک سنگین منزل به طرف خیابان سئول که محل ضبط برنامه بود به راه افتادیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">جوان که بسیار ابراز ارادت و ادب می کرد، خود را علی عشرتی معرفی کرد. مداح بود و اطلاعات وسیعی از مقاتل مختلف راجع به عاشورا، خاصه حضرت علی اصغر داشت. به طوری که مرا تحت تاثیر قرار داد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334226992/pesar.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">بی آنکه من بپرسم، از این صحبت کرد که به مهمانان برنامه به عنوان حق الزحمه یک نگین انگشتری ساخته شده از سنگ مرمر پنجاه ساله آرامگاه شریف سیدالشهدا و یک سفر زیارت به عتبات عالیات هدیه خواهند داد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">..<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">گفت که متولی اصلی برنامه آقای داوود منافی پور است؛ که مبدع و برگزارکننده اصلی و اولیه نهضت "شیرخوارگان حسینی"است؛ آیینی که هم اکنون مرزهای کشور را درنوردیده و جهانی شده و ....<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">خلاصه، آقای عشرتی هم مبالغی از کرامات و توفیقات معنوی ویژه و فضایل اخلاقی آقای داوود منافی پور گفت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">..<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">به طوری که، اینها را که کنار اعجاز معنوی ای که شاگردم و همسرش مدعی بودند در هنگام وضع حمل فرزند اولشان از این آقا دیده بودند کنار هم گذاشتم، یقین کردم که آقای منافی پور یکی از اولیاء الله گمنام و ناشناخته معاصر است؛ و به رغم بی باوری و شک عمیقم به دم و دستگاههای عارف سازیِ ایمان سوزی که متاسفانه خاصه در دو دهه اخیر رواج فراوانی یافته و فرمانروایی و کاسبی پررونقی برای عده ای فراهم کرده است، ندیده، به او علاقه مند شدم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">آقای عشرتی همچنین گفت که از برخی از هنرپیشگان نیز به عنوان مهمان برای این برنامه دعوت کرده اند. اما آنها به خلاف من و البته از نظر حرفه ای, کاملا درست و عاقلانه ابتدا از حق الزحمه کار پرسیده بودند. بعد که شنیده بودند سفر به عتبات است, گفته بودند اگر سفر به اروپا بود می آمدیم. ("درست و عاقلانه" که گفتم، از این نظر که، تهیه کنندگان تلویزیون، برای ریزترین کارها و ملزومات مربوط به قراردادهایشان، از صدا وسیما پول و اغلب هم، پولهای خوب &nbsp;می گیرند. از جمله موارد این هزینه ها، هزینه ایاب و ذهاب و پذیرایی و حق الزحمه مربوط به مهمانان و کارشناسان برنامه هایشان است. اما برخی از آنان، با ترفندهایی &nbsp;که جای ذکر آنها اینجا نیست به مصداق "چراغی که به خانه رواست بر مهمان و کارشناس برنامه حرام است"، حق الزحمه آنان بندگان خدا را نمی پردازند؛ و برای خود برمی دارند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">..<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">برخی تهیه کنندگان نیز هنگام دعوت، به مدعو وعده حق الزحمه را می دهند. اما بعد که خرشان از پل گذشت زیر قولشان می زنند یا به کل از دسترس آنان خرج می شوند. این است که دیگر سالهاست هنرمندان و دیگر چهره های شاخصی که قبلا بارها از این کلاهها سرشان رفته است، غیر از اینکه مقدار یا مبلغ حق الزحمه را قبلا با تهیه کننده طی می کنند، فقط در صورتی در آن برنامه شرکت می کنند که پیشاپیش حق الزحمه به حسابشان ریخته یه به آنان پرداخت شده باشد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">البته در این میان برخی چهره های هنری و ادبی و غیر اینهایِ گمنام یا دارای شهرت ناچیز نیز هستند که حتی حاضرند دستی هم چیزی به تهیه کننده بدهند تا با دعوت آنان به برنامه اش باعث شهرتشان شود. که آنها از موضوع این بحث خارج اند.)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">سرانجام به محل ضبط برنامه در بوستان جوانان در خیابان سئول رسیدیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">گروه تهیه کننده برنامه مسیح کربلا، متوجه نشدم با چه واسطه ای موفق شده بودند زمین تنیس آنجا را برای مدت تهیه برنامه بگیرند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">یک زمینِ بزرگ با کف پوشیده از خاکی نرم و زرد بود که دور تا دور آن را سکوهای محل نشستن تماشاگران مسابقه احاطه کرده بود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">گفتند این زمین در قرق پسر وزیر ورزش برای تنیس بازی اش بوده؛ و از اینکه در مدت ضبط این برنامه از او گرفته شده است شاکی است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">در حال ضبط یک قسمت از برنامه بودند. وقت اذان مغرب گذشته بود. روی گلیم مانندی که پشت صحنه پهن بود به نماز ایستادم و ظاهرا یکی شان هم که وضعیت مرا داشت به من اقتدا کرد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">بعد از نماز مرا به قسمت جنوب شرقی محوطه باز دور زمین بردند. فضای کوچکی را به شکل یک.چایخانه سنتی درآورده بودند. تختی و بر آن فرشچه و پشتیهایی و سماور و قوری و ....<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">در وسط زمین خاکی بازی تنیس, خیمه سفیدی برافراشته بودند و درون و مقابل آن و در چند نقطه دیگر از زمین، مشعلهایی روشن شده بود که نور ضعیف فضا را تامین می کرد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">کمی بعد تهیه کننده، آقای داوود منافی پور از راه رسید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">به خلاف تصورم، سیما و هیکل و سکناتش شباهتی با&nbsp;</font></span><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma, sans-serif;">آن تصور عمومی ای که ما از این اهل عرفان و سلوک معنوی داریم نداشت. بیشتر به بازاریها یا چیزی در مایه حاجی کاسبهای هیئتی شبیه بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">خوش و بش و احوالپرسی و عرض احترام و مودت کرد. سپس وی نیز مقداری از برد و سابقه و معنویت و اعجازهای آیینهای شیرخوارگان حسینی در ایران و جهان (مشابه همان چیزهایی که قبلا آن دو-سه نفر در باره ابعاد معنوی و ... آن گفته بودند) گفت. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">آخر سر گمانم از جیبش، یک دستمال کاغذی نیمه باز درآورد که وسط آن سنگ مرمر کوچک بیضی ای به شکل نگین انگشتر بیرون آورد و به عنوان همان هدیه متبرک موعود به من داد. با خوشحالی و خلوص نیت، به عنوان یک هدیه ارزشمند از او دریافت و تشکر کردم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">(هر چند به خلاف آنچه که اینها به من گفتند که این نگین از سنگ پنجاه ساله آرامگاه امام حسین و خاص است، بعدها دوست روزنامه نگاری که مراوده مکرر به عتبات داشت گفت که این سنگها از کل بنای حرم امام حسین (ع) است؛ و در کربلا، به هر که بخواهد فروخته می شود.)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">بعد هم بازیگر جوان نقش حرمله در مجموعه تلویزیونی مختار آمد و ....<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">قصه کوتاه کنم:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">حاجی حاجی مکه؛ طبق روال چنین کاسبانی، آقایان خرشان از پل که گذشت، همه قول و قرارها را فراموش کردند: قرار بود زمان پخش برنامه را خبر دهند که ندادند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">موضوع سفر به عتبات هم که به کل فراموش شد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">از زمانی که خودم را شناخته ام از آدمهای دروغگو و متقلب متنفر بوده ام. خاصه آنهایی که خود را زرنگ تصور می کنند خیلی حساسیتم را برمی انگیزند. و وای به روزی که این کارهای پست را با سوء استفاده از نام دین و ائمه انجام می دهند؛ و از این طزیق نام مذهبیهای راستین را هم خراب می کنند. این بود که تصمیم گرفتم که این مورد را به رغم آنکه دون شان شخصی، حرفه ای و اجتماعی ام نیز هست تا رسیدن به نتیجه دنبال کنم. اما نه تلفنی از تهیه کننده و سردبیر برنامه داشتم, نه نام برنامه را می دانستم، نه شبکه ای که برنامه از آن پخش شده بود ونه حتی نام و نام خانوادگی این پدر و پسر زرنگ را.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">دست به دامن شاگردم و همسرش که واسطه اصلی این قضیه بودند و همان جوان مداح که گویا خود از عوامل برنامه بود شدم. اما نشان به همان نشانی که شاگردم مرا به همسرش ارجاع داد&nbsp;</font></span><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma, sans-serif;">و همسرش و همان جوان مداح نیز به جای در اختیار قرار دادن این اطلاعات ساده و پیش پاافتاده، وعده حل قضیه تا چند روز دیگر را دادند. اما هیچیک به وعده هایشان عمل نکردند؛ و این قضیه در طول دو سه ماه باز هم تکرار شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">بعد کار به آنجا رسید که آن جوان مداح، جواب تلفنها و پیامکهای مرا هم نداد. تا آنکه با گذشت چندماه، به لطایف الحیلی توانستم نام و تلفن داوود منافی پور (پدر) را به دست آورم. به واسطه ها پیغام دادم که اگر تا فلان تاریخ به قولشان عمل نکنند موضوع را عمومی خواهم کرد. گمانم همان روز تهیه کننده تماس گرفت و از من بیست روز مهلت خواست تا قضیه را حل کند. بعد از تاریخ مذکور به او زنگ زدم. جواب نداد. چندین پیامک فرستادم. به آنها هم جواب نداد. یقین کردم که در این کار حرفه ای است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">با لطایف الحیلی شماره پسرش ابوالفضل منافی پور (کارگردان) را به دست آوردم و به او زنگ زدم. ظاهرا جا خورد. بهانه آورد که پدرش به واسطه عوارض جانبازی در بیمارستان بستری بوده و اینکه هزینه و امکانات اعزام مهمانان برنامه به عتبات را دفتر ... [یک مقام عالی روحانی را نام برد] می بایست می پرداخته و فراهم می کرده؛ اما با وجود پیگیریهای مکرر او آنها خلف وعده کرده اند. (بعدها با ارسال عکسهای پدر و پسر و نام آنان، از طریق یکی از اعضای دفتر مذکور، صحت و سقم این موضوع را پیگیری کردم. گفته شد که چنین افراد و ارتباطی در دفتر مذکور شناسایی و تایید نشد.)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">منافی پور پسر قول داد که موضوع را پیگیری کند و در مدتی کوتاه به سرانجام برساند. گفتم: حتی در صورت حل مشکل، من اولا معلوم نیست در تاریخی که شماها تعیین می کنید بتوانم به این سفر عازم شوم. در ثانی تنهایی نمی روم. ثالثا با کاروانی که گردانندگان و مسافرانش را نمی شناسم حاضر نیستم بروم. شما وجهش را به من بپردازید. هر وقت توانستم با همسرم و کاروانی که خودم می شناسم می روم. (بعدها که دروغی وعده ها بیشتر آشکار شد، در پاسخ پدرش نوشتم: من با کارونی که شما و دوستانتان گردانندگان و اعضایش باشید به بهشت هم حاضر نیستم بروم؛ عتبات که جای خود دارد!) <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">به هر رو، همان گونه که از ابتدا نیز آشکار بود این وعده هم دروغ از کار درآمد و هیچ تماسی با من گرفته نشد و هیچ اقدامی صورت نگرفت. به علاوه اینکه متوجه شدم که در مورد برخی دیگر احتمالا همه مهمانان برنامه هم همین اتفاق افتاده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">وقتی آخرین تهدید به انتشار موضوع را کردم یک بار دیگر منافی پورِ پدر پیامک فرستاد و همان پیشنهاد عملی نشده سابق را تکرار کرد و من هم همان جواب را به او دادم. و او هم از خداخواسته رفت دنبال ادامه کار و کاسبی سابقش.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"><font size="3">و تمام نشد این ماجرا!<br><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive">پی نوشت</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive">:<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">دو نکته در ارتباط با مجموعه یادداشتهایم در باره برنامه تلویزیونی مسیح کربلا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">چنین احساس می کنم که، برای برخی، این تصور پیش آمده که انگیزه اینجانب از عمومی کردن موضوع مذکور، وادار کردن تهیه کننده مذکور به عمل به وعده اش در مورد اعزامم به عتبات بوده. در حالی که همان طور که در آن یادداشتها نیز آورده ام قصدم واقعا این نبود. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">هر چند برای کسانی که مرا می شناسند و آن مطالب را به دقت خوانده اند نیاز به توضیح نمی بینم، اما برای تنویر افکار دیگرانی که مرا درست نمی شناسند یا آن مطالب را دقیق نخوانده اند یا به هر علت دیرباورند ناگزیر به توضیحم که:<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">&nbsp;همان خانم شاگردم، وقتی به خلف وعده این آقا و تصمیم من برای پیگیری موضوع پی برد از من شماره حساب خواست تا مثلا خودش جبران کند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">گفتم: یعنی شما فکر می کنید که من محتاج چنین چیزی هستم!؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">و به سبب همین پیشنهاد موهنش، برای همیشه عذر او را از جلسات نقد داستانم در حوزه هنری خواستم.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">آن جوان مداح نیز، هنگامی که متوجه جدی بودن خلف وعده آن آقا شد، اظهار شرمندگی کرد و مؤدبانه از من اجازه خواست که از جایی دیگر ترتیب تشرف من، حتی به علاوه یک همراه را به عتبات بدهد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">با دلخوری رد کردم. و به او نیز تذکر دادم که اشتباه نکند. مسئله من رفتن به عتبات به وسیله این آقا نیست ....<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><font size="2">ولو بلغ ما بلغ!</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:olive"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003399"> <br></span></p> text/html 2018-08-03T01:41:28+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم شیوه نمایش گناه و فساد در داستان http://peirang.mihanblog.com/post/500 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; line-height: 29.7192px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 2cm 10pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(228, 108, 10);">اشاره: در گروه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی (فعال در سروش و بله) سؤال شد: «<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">برای نشان دادن فساد در یک اثر داستانی چگونه باید نوشت؟</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 2cm 10pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(228, 108, 10);">به صورت خلاصه عرض شد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">بهترین الگوی نمایش صحنه های فساد و گناه در داستان، قرآن عظیم است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">به صورت مشخص در سورۀ مبارک یوسف و در قصه حضرت یوسف (ع)، صحنه های جنسی وجود دارد؛ اما شیوۀ قرآن «</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">نمایش عفیفانه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">» است؛ بدین صورت که مخاطب متوجه وجود فساد می شود، اما صحنه پردازی در حدی نیست که به تحریک شهوت منتهی شود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span style="white-space:pre"> </span>پس نخستین و مهم ترین اصل در نمایش فساد، «</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">نمایش عفیفانه</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">» است. در این نوع نمایش،&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">مخاطب بهرۀ شهوانی از روایت فساد نمی برد</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span style="white-space:pre"> </span>در آن دسته از قصه های قرآنی که موضوع شان گناه و فساد است،&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">شخصیت با پرهیز از گناه و فساد به قهرمانی می رسد</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">، برعکس شخصیت داستان های مادی گرایانه، که مخاطب به صورت ناخودآگاه شخصیت را محق می داند که به مطامع نفسانی اش برسد و وقتی رسید، در چشم مخاطب قهرمان جلوه می کند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; text-indent: -18pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; text-indent: -18pt;"><span style="white-space:pre"> </span>به&nbsp;همین صورت، در قصه های قرآنی، سرنوشت فاسدان و گنه کاران، تیره روزی است و شخصیت های باتقوا، به اعلی درجۀ انسانیت می رسند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; text-indent: -18pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; text-indent: -18pt;"><span style="white-space:pre"> </span>در مجموع، در داستان های مادی گرایانه، نویسنده با در اختیار گذاشتن لذت های نفسانی، مخاطب خود را ارضاء می کند، اما قرآن به قصه پردازان و داستان نویسان می آموزد که ترک لذت های نفسانی، بالاترین لذتی است که می توان به مخاطب ارزانی داشت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; text-indent: -18pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; text-indent: -18pt;"><span style="white-space:pre"> </span>در تاریخ ادبیات شاهد این تفکر هستیم که اگر عشق زمینی هدف نیست، اما محملی است برای عبور و رسیدن به عشق الهی، اما قرآن به ما می آموزد که عشق حقیقی، از ابتدا تا انتها، همانا عشق آسمانی و الهی است و جذاب ترین قهرمان داستان، می تواند کسی باشد که از ابتدا تا انتها هدفی جز رسیدن به عشق الهی ندارد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);"><span style="white-space:pre"> </span>این نکته را هم باید در نظر داشت که گاهی پرداختن به مفاسد و تکرار آن ها در اثر داستانی، ممکن است به&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">قبح شکنی و یا کنجکاوی (و ماجرا جویی) مخاطب</span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;منجر شود. در چنین فرضی، حتی اگر روایت مفاسد، بری از بهره های نفسانی باشد، باز هم خطا و نابخردانه است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 35.657px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);">می دانم و مستحضرید که خیلی دقیق تر و بیشتر باید نوشت.</span></p> text/html 2018-07-29T22:34:45+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم توصیه های پیشوای داستان سرایی فارسی به این جانب! http://peirang.mihanblog.com/post/494 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#666600"><font size="1">بسم الله النّور</font><font size="3"><o:p></o:p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="color: rgb(102, 102, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium;">چون شیر به خود سپه‌شکن باش</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#ff0000">فرزند خصال خویشتن</font><font size="3" color="#666600">&nbsp;باش<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">دولت‌طلبی سبب نگه‌دار<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">با خلق خدا&nbsp;</font><font size="3" color="#ff0000">ادب</font><font size="3" color="#666600">&nbsp;نگه‌دار<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">با این که سخن به لطف آب است<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#ff0000">کم گفتن</font><font size="3" color="#666600">&nbsp;هر سخن صواب است<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">آب ار چه همه زلال خیزد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">از خوردن پر ملال خیزد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#ff0000">کم گوی و گزیده گوی</font><font size="3" color="#666600">&nbsp;چون در<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">تا ز اندک تو جهان شود پر<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">لاف از سخن چو در توان زد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">آن خشت بود که پر توان زد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">یک دسته گل دماغ پرور<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3" color="#666600">از خرمن صد گیاه بهتر</font></span></p> text/html 2018-07-25T01:09:35+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم سؤال از محمد نوری زاد http://peirang.mihanblog.com/post/483 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:2.0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:2.0cm;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#990000"><b>اشاره</b>: نظر زیر را ذیل یکی از پست‌های وبلاگ (سایت) محمد نوری زاد نوشتم؛ بد ندیدم که این‌جا نیز منتشر شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332691468/Noorizad.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمایشگاه رسانه در سال ۹۱ که نوری زاد مورد عتاب جوانان قرار گرفت و مجبور به فرار شد</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">السلام علینا و علی عباد الله الصالحین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">نمی‌دانم چی شد که یاد قدیم‌ها افتادم و یاد تو که در کیهان می‌نوشتی و در جمع ما حاضر می‌شدی و کلی هم کیف می‌کردی و از همه تندتر بودی و ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">سرچ کردم سایتت را دیدم و همین یک مطلبت را با دور تند (بدون دیدن ویدیوها) خواندم و یک دعا هم برایت کردم: ان‌شاءالله در سرای باقی با امیر انتظام و همۀ آن‌ها که به نیکی یادشان می‌کنی، محشور شوی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">یک سؤال هم دارم: تو از اول نفوذی و منافق بودی یا بعدها منحرف شدی؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">با تشکر.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-22T22:51:18+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم چند نکته در مورد قرارداد جدید کارلوس کیروش http://peirang.mihanblog.com/post/481 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">۱</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">- کفاشیان گفته: قرارداد با کیروش منعقد شده و زمان آن تا پایان جام ملت های آسیاست. کفاشیان افاضه(!) فرموده: اگر کیروش بتواند </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">نتیجه مناسبی </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">بگیرد، قرارداد او را تا جام جهانی بعدی تمدید می کنیم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600">کفاشیان نمی گوید که منظورش از «نتیجه مناسب» چیست؟</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"> قهرمانی است؟ نایب قهرمانی است؟ سومی است؟ صعود از مرحله گروهی است؟ حذف شدن در مرحله گروهی است؟ اگر دقت کنید این همان پیش بینی بنده است، کیروش بناست با کسب هر نتیجه ای، با یک قرارداد نجومی جدید در تیم ملی باقی بماند؛ اگر به جز این بود، کفاشیان می گفت: «اگر کیروش بتواند ایران را قهرمان جام ملت ها کند، قراردادش تمدید می شود».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">کاملاً مشخص است که </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600">تیم ملی با هر نتیجه ای که با جام ملت ها وداع کند، رسانه های اجنبی پرست آن نتیجه را «مناسب» می نمایانند </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099">و آقا کارلوس قصۀ ما باز هم سر سفرۀ بیت المال خواهد نشست.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><span lang="FA" style="font-size: 11px; line-height: 12.65px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" size="5">۲</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">-&nbsp;</span>مهدی تاج گفته با کیروش تفاهم کرده ایم، ولی هنوز قرارداد چیز نکرده ایم! از این بیان هم مشخص است که آقا کارلوس دارد بازارگرمی می کند تا چند میلیون دلار ناقابل، به اضافۀ چند بندِ ترکمانچاییِ دیگر، به قرارداد اضافه کند؛&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">علی برکت الله!</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><span lang="FA" style="font-size: 11px; line-height: 12.65px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" size="5">۳</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">-&nbsp;</span>حضرات همچنان مفاد قرارداد کیروش را محرمانه می دانند و احدی (حتی یک نفر) حق ندارد حتی یک بند از قراردادی را که آقا کارلوس را به سلطان فوتبال ایران تبدیل کرده است و می کند، نکته ای بداند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">کسانی که دم از شفاف سازی می زنند، کجا هستند؟ تشریف بیاورند و حق مردم (دانستن) را از فدراسیونِ کیروش(!) بگیرند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 11px; line-height: 12.65px;"><font color="#ff0000" size="5">۴</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">-</span>&nbsp;</span>آرزو بر جوانان عیب نیست: خدایا یعنی می شود این تفاهم به قرارداد تبدیل نشود و آقا کارلوس برود به مملکت خودش و یا با یک تیم دیگر قرارداد ببندد و آن ها را مستفیض کند تا ما به جای استفاده از کیروش، با مربیان خودمان به عراق و لبنان ببازیم و سپس با مربیان خودمان به جام جهانی صعود کنیم و در مرحلۀ گروهی حذف شویم؟ یعنی واقعاً باختن به عراق و لبنان و درجا زدن در گروه مقدماتی جام جهانی، نیاز به این همه هزینه برای مملکت دارد؟ آن هم در این شرایط بد اقتصادی!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099">البته واقعیت این است که برعکس آقا کارلوس، مربیان وطنی در طول تاریخ فوتبال این مملکت گل کاشته اند. مگر ما در جام جهانی، امریکا را با مربی ایرانی نبردیم؟ مگر به کره جنوبی با مربی ایرانی ۶ گل نزدیم؟ مگر معدود قهرمانی هایمان در جام ملت ها و در جام باشگاه های آسیا با مربی ایرانی نبوده است؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><br></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font color="#ff0000" face="Tahoma, sans-serif" size="5">۵</font><font color="#000099" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">-&nbsp;</span></font></span><font color="#000099" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">خدایا خودت هوای این ملت و هوای این فوتبال را داشته باش، از مسئولین فوتبالی ما بخاری برنمی خیزد!</span></font></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000099"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000099"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><font color="#cc9933"><b>پ.ن</b>: می دانم که زیادی به فوتبال پرداختم، خیلی موضوعات هست که باید در باره اش بنویسم، اما می بایست مبحث فوتبال را به یک جایی می رساندم.</font></span></p> text/html 2018-07-09T13:05:55+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم برنامه جدید اجنبی پرستان و کارلوس کیروش http://peirang.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسم الله النّور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8331346768/Ajnabi_parastan.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بعد از جام جهانی و درست زمانی که مشخص شد ضعف‌ها، غرور و لج‌بازی کیروش و جاماندن چند بازیکن شایسته در تهران (مثل: سیدجلال حسینی و وریا غفوری)، و اصرار کیروش بر عدم تعویض سردار (گروهبان) آزمون، موجب شد که از گروه خود صعود نکنیم و از ژاپن عقب بمانیم؛ اجنبی‌پرستان دست به‌کار شدند و به جای نقد واقع بینانۀ عملکرد کیروش، تلاش کردند تا از یک مربی مغرور و لج‌باز، اسطوره بسازند و او را در تیم ملی حفظ کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در برنامه‌های تلویزیونی به مهمانانی که دعوت می‌شدند، توصیه و القا می‌شد که حفظ کیروش را از اوجب واجبات بدانند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاملاً مشخص است که بعد از ابقای کیروش با یک قرارداد گران جدید، اجنی‌پرستانْ دوباره دست به کار خواهند شد و حریفان تیم ملی را بسیار قدرتمند خواهند نمایاند تا عدم دست‌یابی به قهرمانی توسط کیروش را پیشاپیش توجیه کرده باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باید از اجنبی‌پرستان محترم(!) پرسید: اگر کیروش نمی‌تواند تیم ملی را قهرمان آسیا کند و اگر این عدم توانایی کاملاً طبیعی است، پس اساساً برای چه به او پیک دادید تا بتواند یک قرارداد نجومی جدید منعقد کند و سلطنت خود را بر فوتبال کشور استمرار بخشد؟ آیا در پس پرده خبری هست که ما از آن بی‌خبریم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بخش آخر کار هم کاملاً مشخص است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اگر بر اساس برآورد اجنبی‌پرستان، کیروش از دست‌یابی به قهرمانی عاجز بماند، به عادی سازی ماجرا می‌پردازند و همزمان تلاش می‌کنند تا با بزرگ‌نمایی یکی دو نقطه قوت بی‌ارزش، که احتمالاً در عمل‌کرد تیم ملی ثبت خواهد شد، همچنان به کار اسطوره سازی خود ادامه دهند و زمینه را برای انعقاد قرارداد نجومی بعدی کارلوس کیروش، آماده سازند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اگر هم دست بر قضا تیم ملی قهرمان شد، که دیگر اجنبی پرستان به غایت آمال خود خواهند رسید و در بوق و کرنا می‌کنند که دیدید ما درست می‌گفتیم؟ فقط با این مربی پرتغالی است که ما می‌توانستیم به قهرمانی برسیم و گرنه باید ۲۰ سال دیگر در انتطار قهرمانی می‌ماندیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در چنین فرضی می‌توان گفت:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تغاری بشکند ماستی بریزد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شود دنیا به کام کاسه لیسان.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-04T07:47:59+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم منافقین بازار را شناسایی کنید http://peirang.mihanblog.com/post/477 <div style="text-align: justify;"><font style="" size="3" color="#333300">در ماجرای آشوب بازار تهران، عده ای کار را به اغتشاش و مقابله با قانون کشاندند؛ در میان این عده، خانوادۀ منافقین اعدام شده و فراری، جوانان فریب خورده، جاسوسان و اراذل و اوباش سابقه دار نیز مشاهده می شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#333300">لطفاً با مشاهدۀ&nbsp;</font></font><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/477" target="" title="عوامل اغتشاش بازار تهران"><font size="3" color="#ff0000">ادامۀ مطلب</font></a><font size="3" color="#333300">&nbsp;<u style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[</span></u><u style="text-align: right;"><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://peirang.mihanblog.com/post/477" target="_blank"><span lang="FA" style=""><span style="text-decoration-line: none"><span style="text-decoration-line: none">+</span></span></span></a></span><span lang="AR-SA">]</span></u>&nbsp;چنانچه در عکس های منتشر شده، قادر به شناسایی کسی می باشید، پلیس را یاری فرمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#003300"><br></font></div> text/html 2018-07-02T01:25:07+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم چرا «عادل» علیه دشمن نیست؟! http://peirang.mihanblog.com/post/476 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 8.0pt;margin-left:.5in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style=""><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 0);"><font size="2">اشاره</font></span></b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 0);"><font size="2">: این یادداشت به قلم «آرش فهیم» می باشد که در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.</font><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330680818/Adel.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">در طول تاریخ کم نبوده‌اند افرادی که یک نظر یا تز را صادر کرده‌اند اما خودشان در مرحله عمل، نظر خود را نفی و باطل کرده‌اند. عادل فردوسی پور یکی از این افراد است. او کتابی با عنوان «فوتبال علیه دشمن» را ترجمه کرده که پندار «فوتبال برای فوتبال» را مردود می‌داند و نشان می‌دهد که این ورزش جذاب و مهیج، فراتر از یک سرگرمی، به عنوان اهرمی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند. اما فردوسی پور در برنامه «2018» که به نمایش و تحلیل مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه اختصاص دارد برخلاف محتوای کتابش کار می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">نکته مهم این است که پخش مجموعه رقابت‌های ورزشی مثل المپیک و جام جهانی از تلویزیون، یک بازتاب رسانه‌ای است. مردم هنگام تماشای یک مسابقه فوتبال از تلویزیون، بیش از یک رقابت ورزشی، درحال دیدن یک محصول رسانه‌ای هستند که شبکه‌ای از مفاهیم و پیام‌ها را در خود دارد. رسانه‌ها در این روزها که گرمای جام جهانی به اوج خودش رسیده از این پدیده برای اهداف تجاری و سیاسی خود بهره می‌برند. امروز دیگر سخن گفتن از ابعاد ایدئولوژیک این گردهمایی تکراری است. غربی‌ها بیش از سایرین به این مسئله پرداخته‌اند. مثلا روزنامه گاردین انگلیس چند سال قبل از جام جهانی به عنوان «جام نمایش سرمایه‌داری» یاد کرد. فرهنگ و سبک زندگی ضامن سرمایه‌داری تنها از طریق تبلیغات تجاری و سلبریتی‌ها و سریال‌ها و فیلم‌های هالیوودی نیست که جهان را در می‌نوردد، بلکه فوتبال حرفه‌ای نیز نقش موثری در این میان ایفا می‌کند. حداقل اینکه به واسطه حجم بالای تبلیغاتی که پیرامون مسابقات به وجود می‌آید، می‌توان نسبت نزدیک مسابقات فوتبال با نظام سرمایه‌داری جهانی را لمس کرد. رسانه‌ها عامل اصلی تبدیل فوتبال و حواشی آن به یک جریان فرهنگی هستند. رسانه‌ها، ازجمله برنامه‌های تلویزیونی، فیلترهایی هستند که جنبه‌های فرهنگی و زیستی مسابقات فوتبال را برجسته می‌سازند. وقتی از نزدیک و در یک ورزشگاه به تماشای یک رقابت می‌نشینیم، بسیاری از جزئیات را نمی‌توانیم ببینیم، اما پخش تلویزیونی فوتبال باعث می‌شود که حتی نوع آرایش بازیکنان تیم‌ها هم تبلیغ شود. به همین دلیل هم سناریوهای رسانه‌ای می‌توانند جریان سازی فرهنگی فوتبال را تغییر دهند. یک برنامه ورزشی، در صورت برخورداری از اتاق فکر قوی و صاحب استراتژی و مجریان و گزارشگران صاحب نظر و مولف، می‌تواند علاوه‌بر بالابردن لذت تماشای فوتبال نزد مردم، موجب افزایش خودآگاهی و فرهنگ جامعه نیز شود. مسئله‌ای که متأسفانه برنامه «2018» حداقل از نظر رویکرد فرهنگی و اجتماعی، از آن محروم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">برنامه «2018» طی بیش از یک ماه، از اواسط هر روز تا بامداد فردا، مهمان خانه‌های مردم بود. جذابیت ذاتی فوتبال از یک طرف و حضور تیم ملی کشورمان در این گردهمایی مهم و بزرگ جهانی باعث بیشتر شدن توجه مردم به این برنامه است. مخاطب اصلی این برنامه نیز کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که ظرفیت کم نظیری را فراهم کرده. اما رسانه ملی این فرصت را از دست داده است. فردوسی پور هر شب به تعداد میلیونی پیام‌های ارسال شده به این برنامه افتخار می‌کند. اما باید از او سؤال کرد که خودش چه میزان به سطح هوشیاری و فکر این جمعیت گسترده از مردم که بیشتر آنها هم نونهالان و جوانان هستند اضافه کرده است؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل زرد می‌شود<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">مهم‌ترین ویژگی برنامه «2018» از نظر فرهنگی و رسانه‌ای، ناهمگونی و فقدان هویت است؛ این برنامه، یک محصول فرهنگی بی‌جهت است که از نظر محتوایی، شلخته به نظر می‌رسد. انصافا باید گفت که برخی لحظات برنامه، قابل توجه است. بخش آنالیز که به تحلیل تاکتیک تیم‌ها یا فضای کلی مسابقات می‌پردازد، نکات آموزشی خوبی را در بر دارد. همچنین کارشناسان قدیمی برنامه، گاهی مواقع تفسیرهای تأمل برانگیزی را ارائه می‌دهند. اما همه جنبه‌های مثبت برنامه در چارچوب «فوتبال برای فوتبال» قرار می‌گیرد. این درحالی است که رسالت اصلی برنامه‌ای چون «2018» که قرارگاه اصلی فوتبال در سیمای جمهوری اسلامی طی روزهای جام جهانی محسوب می‌شود این است که در کنار تحلیل‌های فنی ، فوتبال را در خدمت آرمان‌های ملی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم قرار دهد. یا حداقل به قول فردوسی پور، «فوتبال علیه دشمن» باشد. برنامه «2018» در این زمینه نه تنها دستاورد چندانی نداشته که بسیاری مواقع، برخلاف رسالت فرهنگی و رسانه‌ای خود عمل می‌کند. طرح شوخی‌های بعضا نازل و متلک پرانی‌های پیش پا افتاده ازجمله مواردی است که این برنامه را به سمت یک مجموعه زرد و بی‌محتوا سوق می‌دهد. مصاحبه‌های فردوسی پور با ستاره‌های تیم ملی، فاجعه هستند. بیشتر پرسش‌های فردوسی پور از بازیکنان تیم ملی را مواردی چون «فکر می‌کردی تیم ملی چنین نتایجی کسب کند؟»، «با چه کسی در تیم ملی صمیمی‌تر هستی؟» و... در بر می‌گیرد. یعنی جنس سؤالات فردوسی پور در این مصاحبه‌ها در سطح ژورنالیست‌های آماتور و تازه کار و گفت وگوهای نشریات زرد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل تاریخ را تحریف می‌کند<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">اوج ابتذال در برنامه «2018» بخش‌های معرفی کشورهای حاضر در جام جهانی است. این بخش‌ها به قدری ضعیف و تحریف آمیز هستند که گویی سفارت‌خانه کشورها در تهران به فردوسی پور سفارش داده‌اند که برای آنها تبلیغ کند! نویسنده متن معرفی کشورها در این برنامه، یا بسیار ناآگاه و بی‌اطلاع است یا عامدانه به تحریف و سانسور تاریخ کشورها می‌پردازد. مگر می‌شود از تاریخ انگلستان گفت و از استعمار نگفت؟ چطور می‌توان مدعی مرور تاریخچه فرانسه شد و هیچ‌اشاره‌ای به جنایت‌های این کشور در الجزایر نکرد؟ مگر می‌شود از کره جنوبی گفت و به این واقعیت مهم در تاریخ معاصر این کشور‌اشاره نکرد که به خاطر سلطه آمریکا، آمار فساد و فحشا در این کشور به مرز بحران رسید و... به این ترتیب این بخش هم که می‌توانست ارزش افزوده‌ای تاریخی و جامعه شناختی برای مخاطب داشته باشد، هدر رفت. اتفاقا همزمان با «2018» مجموعه مستندی با عنوان «به وقت جام» در حال پخش از شبکه سوم سیماست. این مجموعه برخلاف برنامه فردوسی پور، واقعیت‌های مهم تاریخی معاصر کشورهای حاضر در جام جهانی را بدون هیچ سانسوری نمایش می‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل ایدئولوژیک می‌شود<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA">گزارش مسابقه تیم‌های ملی ایران و مراکش در دومین روز جام جهانی 2018 مصداق یک گزارش ایدئولوژیک بود. وقتی در همان دقایق ابتدایی، عادل فردوسی پور آرزو کرد که ‌ای کاش بازی در همین لحظه تمام شود تا بازنده نشویم، به برخی از رویکردهای سیاسی شباهت یافت. ادبیات، لحن و گفتار وی در این لحظات، دقیقا برآمده از نوعی ذهنیت است که از مبارزه وحشت دارند و از ترس باخت به مساوی راضی هستند. بیان عادل در این گزارش، با ذات فوتبال که مبتنی بر مبارزه و حماسه است، نسبتی نداشت. حتی گزارشگر یکی از شبکه‌های خارجی در پایان بازی ایران و مراکش به ماجرای تحریم‌ها علیه فوتبال ایران‌اشاره کرد و اینکه تیم کشورمان توانست با وجود این مسائل، بازی را برنده شود. اما گزارشگر صداوسیما چرا خاموش بود؟ عجیب است که فردوسی پور با 20 سال فعالیت رسانه‌ای در زمینه فوتبال و این همه تجربه داخلی و بین‌المللی، از این غافل شد که فوتبال، مثل یک درام، فراز و نشیب‌های زیادی دارد و هیچ تیمی از قبل، بازنده و برنده نیست. چه بسا تیم‌هایی که ابتدا حمله می‌کنند و انتها می‌بازند و چه بسیار تیم‌های ضعیفی که ابرقدرت‌ها را شکست دادند. اما دیدگاه فردوسی پور در این بازی، شبیه سیاستمدارانی بود که از قدرت‌ها می‌ترسند. اما تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌های جام جهانی برخلاف ایدئولوژی شکست عمل کرد. این تیم اهمیت قدرت دفاعی و مقاومت را ثابت کرد و نشان داد که حتی در اوج تحریم و تحدید هم می‌توان با تکیه بر استقامت نیروها و عزت نفس و غرور ملی، قوی‌ترین‌ها را هم مقهور کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><u><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">وقتی عادل به کمک دلال‌ها می‌آید<o:p></o:p></font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><font size="3">یکی از جنبه‌های منفی برنامه «2018» که قبلا طی خبری در روزنامه کیهان به آن پرداخته بودیم، شبیه شدن استودیوی این برنامه به محل برگزاری قرعه‌کشی بلیت بخت آزمایی است. گزارشگر خوبی مثل محمدرضا احمدی، مجبور است که در این برنامه دائم به تبلیغ اسپانسر بپردازد و به طور مکرر و بیش از حد متعارف، توجه مردم را به جوایز گزاف جلب کند. دعوت از فوتبالیست‌های بازنشسته و از رده خارج خارجی به این برنامه نیز، بیش از خدمت به فوتبال نوعی کارچاق کنی برای دلال‌هایی است که از این طریق، چند صد میلیون تومان به جیب می‌زنند و پول ملی را بیهوده از کشور خارج می‌کنند. وقتی حضور پویول در برنامه لغو شد ، فردوسی پور به جای توضیح صادقانه درباره این مسئله، باز هم شبیه افراد آماتور و سطح پایین قهر کرد و بعد هم سعی نمود همان دروغ بزرگ مربوط به موی پویول را مطرح کند.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-29T09:30:41+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم سخنی با بازدیدکنندگان ارجمند http://peirang.mihanblog.com/post/474 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA">بسم الله النّور</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330446550/OsoolGara.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">سلام علیکم و رحمة الله؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">با سپاس و تقدیر از عزیزانی که در این وبلاگ حضور می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌یابند، نکاتی را به عرض می‌رسانم:</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">۱</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">نام این وبلاگ تغییر کرد، خیلی وقت بود که باید این اتفاق می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌افتاد! خیلی از دوستان می‌دانند که این حقیر بیش از </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> وبلاگ دارم و زمان‌هایی بوده است که روزانه حدود </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۲۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> وبلاگ را به روز می‌کردم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در چنان شرایطی، نام این وبلاگ «داستان نویس اصول‌گرا» شد تا محتوایش ادبیات داستانی باشد؛ اما به مرور تصمیم بر این شد که این وبلاگ منحصر به موضوع ادبیات داستانی نباشد. وقتی که این اتفاق افتاد، به صورت طبیعی باید اسم وبلاگ تغییر می‌کرد، اما تا امروز سر جای خودش بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">۲</font></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این‌جانب بر نوشتن در وبلاگ اصرار دارم! بُرد وبلاگ را از سایت بسیار بیشتر می‌دانم، مضاف بر این‌که تعداد وبلاگ‌های یک نویسنده قابل کم و زیاد شدن و تعطیل شدن در مواقع لازم است.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شبکه‌های اجتماعی نیز آن قدر ارزش ندارند که کسی مستقلاً به خاطر آن‌ها بنویسد، مگر این‌که کسی وبلاگ یا سایت داشته باشد و برخی از مطالبش را در شبکه‌های اجتماعی نیز بازنشر دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مطالب در شبکه‌های اجتماعی قابل جست‌وجو (سرچ) نیست و اگر کسی صرفاً برای شبکه‌های اجتماعی بنویسد، بعد از مدتی مطالبش در چاه ویل آن شبکه‌ها گم و به دست فراموشی سپرده خواهد شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۳</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اجازه می‌خواهم از تمام عزیزانی که مطالب این حقیر را دنبال می‌کنند و با نقد و نظر و روحیه بخشی، بنده نوازی می‌کنند، تشکر کنم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۴</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌دانم و متوجه شده‌ام که گاهی برخی بزرگان هم سری به این وبلاگ می‌زنند. خاضعانه از ایشان تشکر می‌کنم و از محضرشان طلب دعای خیر دارم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۵</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">گاهی نیز عزیزانی که شایستۀ لقب آقازادگی هستند قدم رنجه می</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌کنند؛ ضمن تشکر از ایشان، خواهش می‌کنم که بخش نظرات این وبلاگ را محلی برای آزمودن این حقیر و تحلیل‌های روان‌شناسانه قرار ندهند؛ چرا که اساساً فضای مجازی بستر مناسبی برای ارزیابی دقیق نویسندگان نیست.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۶</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بنده به صورت روزانه یا هفتگی با هجمه و توهین ضدانقلاب و معاندین نظام و ولایت مواجهم و طبیعی است که در ضیق وقت، مجبورم چهرۀ تهاجمی به خود بگیرم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از این رو گاهی برایم میسر نیست تا نظرات اختلافی را با صبر و سعه صدر فراوان تحویل بگیرم و مجبورم در کمترین زمان پروندۀ آن نظرات را ببندم و حرف آخر را اول بزنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#000099;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">۷</span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#000099;mso-bidi-language:FA">به دشمنان، منافقان و وطن فروشانی که با انگیزۀ تأثیر گذاری بر این</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">‌جانب به این‌جا می‌آیند، توصیه می‌کنم که وقت خود را تلف نکنند، چون هر چه بیشتر تلاش کنند، بیشتر سرخورده و سرشکسته خواهند شد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#000099; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این حقیر با بصیرت و شجاعت کامل، مطیع امر امام خامنه‌ای هستم و آرزو و افتخارم این است که جان ناقابل خویش را در رکاب ایشان، تقدیم حضرت دوست کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">«گر دلارام می‌زند شمشیر، سرببازیم و رخ نگردانیم».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمترین بسیجی:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امیر عباس جعفری مقدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> تیر </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۳۹۷</span></p> text/html 2018-06-26T07:56:26+01:00 peirang.mihanblog.com امیر عبّاس جعفری مقدّم اگر اشتباهات کیروش نبود، صعود می کردیم http://peirang.mihanblog.com/post/472 <p align="center" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom: 4.5pt;margin-left:0in;text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><font size="1">بسم الله النور</font></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 4.5pt 0.5in 4.5pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">1</font><font size="3" style="color: olive;">-</font><span style="color: olive; font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">اگر اشتباهات کیروش نبود صعود کرده بودیم؛ فاصله ما تا برد اسپانیا و پرتغال، ناقص بودن تیم بود. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">کیروش چند بازیکن ارزشمند را در تهران جا گذاشت تا از همین فاصله ضربه بخوریم و باز هم از صعود به مرحله بعد باز بمانیم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">. ما می توانیم چند صباحی از اتفاقاتی که باعث خوب شدن حس و حال مان شد لذت ببریم، اما این که حذف شدیم و در جامی که می توانستیم از مرحله گروهی صعود کنیم، با اشتباهات کیروش صعود نکردیم، یک واقعیت است که کیروشی پورها سعی در مخفی کردنش دارند.</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:.5in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><font size="5">2</font><font size="3">-</font><span style="font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">آیا تیم ما خوب بازی کرد؟ بله </span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">نفراتی که در زمین حاضر بودند واقعاً تلاش کردند و بهترین بازی شان را ارائه دادند؛ اما واقعیت این است که ما چند تن از بهترین بازیکنان ایران را به خاطر خودخواهی و لجبازی کیروش در تیم نداشتیم. </span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">سید جلال (بهترین دفاع آخر ایران) و وریا غفوری را نداشتیم، سروش رفیعی هم کنار گذاشته شد، آقای گل لیگ برتر (علیپور) هم اصلاً به حساب نیامد، تبریزی هم به هیچ وجه دیده نشد و ... .<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive;mso-bidi-language: FA"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">3</font><font size="3" style="color: olive;">-</font><span style="color: olive; font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">کیروش سه مربی بزرگ را رقیب خود می داند: «قلعه نویی، برانکو و شفر». او تا آن جا که توانست بازیکنان این سه مربی را کنار گذاشت. کیروش ابتدا با رقبای ذهنی اش می جنگد و سپس نیم نگاهی به دروازه حریفان دارد</span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive;mso-bidi-language: FA"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 4.5pt 0.5in 4.5pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span class="textexposedshow" style=""><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">4</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">گل اسپانیا از جایی به ثمر رسید که وریا و سیدجلال را نداشتیم.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"> پنج موقعیت در بازی با اسپانیا و چند موقعیت در بازی با پرتغال را خراب کردیم، چون آقای گل لیگ برتر در تهران جامانده بود و چون </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">کیروش با غرور و تعصب، «سردار آزمون» ناآماده را بدون تعویض در تیم حفظ کرد و حتی قوچان نژاد را که خودش روی نیمکت نشانده بود، به بازی نفرستاد تا نتوانیم گل تاریخ ساز را به ثمر برسانیم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">، شاید او منتظر یک گل شانسی از «گروهبان(!) آزمون» بود تا بدین وسیله دهان حق گو<span class="textexposedshow">یان را ببندد</span></span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p></o:p></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span class="textexposedshow"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive"><font size="3">&nbsp;</font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:.5in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span class="textexposedshow" style=""><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">5</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive">با تأسف فراوان، </span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red">در بازیکنان انتخابی کیروش نفراتی حضور داشتند که به گفته اعضای تیم مصدوم بودند و هرگز به بازی نمی رسیدند و نرسیدند</span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive">، کیروش این ها را توریست روسیه کرد، تا بازیکنان رقبای خیالی اش (برانکو، شفر و قلعه نویی) را کنار بگذارد. حالا </span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red">از این هم که دو بازیکن حامی صهیونیست ها در تیم حضور داشتند و با بستن بازوبند کاپیتانی، شرف فوتبال ایران را لکه دار کردند، می گذریم!</span></span><span class="textexposedshow" style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p></o:p></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:4.5pt;margin-right:0in;margin-bottom:4.5pt; margin-left:0in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5" style="" color="#ff0000">6</font><font size="3" style="color: olive;">-</font><span style="color: olive; font-size: medium; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">عجب دور باطلی داریم! در وانفسای مشکلات اقتصادی و </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">به جای رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، باز هم یک قرارداد ترکمانچایِ نجومی با کارلوس کیروش منعقد می کنیم </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">و اختیار فوتبال خود را به این دیکتاتور می سپاریم. با این وضعیت، از همین فردا باید شروع کنیم و تلاش کنیم برای جام جهانی 2022؛ و سپس کیروش قبل از جام جهانی بعدی، به بهانه جوان گرایی، چند بازیکن ارزشمند را کنار بگذارد و بعد به خاطر ناقص بودن تیم، میلیمتری حذف شویم،</span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">و بعد از فردای حذف شدن، تلاش کنیم برای جام جهانی 2026.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5">7</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">این که یک اجنبی بیاید دلارهای آغشته به خون شهیدان ما را درو کند و دیکتاتور صفت، بازیکنان کلیدی ما را خط بزند عجیب نیست؛ این هم که در جام قبلی و در بازی با آرژانتین، دژاگۀ آماده را بیرون بکشد تا مسی آزاد شود و گل بخوریم عجیب نیست؛ این هم که در این جام با لجبازی تمام، آزمون را در ترکیب حفظ کند و حتی قوچان نژاد را که خودش روی نیمکت نشانده بود، به بازی نفرستد تا نتوانیم گل تاریخ ساز را به ثمر برسانیم، عجیب نیست؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">عجیب این است که رسانه های ما از کیروش بت می سازند و یک مربی نسبتاً خوب اما لجباز و دیکتاتور را، به عنوان برترین و موفق ترین مربی فوتبال جهان جا می زنند&nbsp; و کمترین انتقادی را به او وارد نمی دانند!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:olive"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff6666" style="" size="5">8</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: olive;">کیروش ها و کیروشی پورها می آیند و می روند؛ جام های جهانی هم همین طور؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">آنچه می ماند کشور عزیزمان است</span><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">پاینده و پیروز باد «جمهوری اسلامی ایران».</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:olive"><o:p></o:p></span></p>