جانم فدای امام خامنه ای

بسیجی امام خامنه‌ای - مطالب ابر شهادت
بسم الله الرّحمن الرّحیمن و القلم و ما یسطرون
Iranian hashtags: Ayatollah al ozma Imam Khamenei ; Imam Komeini ; Ayatollah Ruhollah Khomeini ; Islamic republic of Iran ; Leader ; Shahid ; Martyr ; Tehran ; Qom ; seyed mohammad khatami ; hasan rohani ; hashemi Rafsanjani ; mehdi karrobi ; Ahmadi nejad ; hoseinali montazeri ; sanei ; dr. ebrahim yazdi ; mehdi bazargan ; Mahdi ; mosaddegh ; nategh nori ; amir kabir ; reisi ; sardar aziz jafari ; Mohsen rezaei ; rashid ; haji zade ; Tehrani moghaddam ; Ahmadi roshan ; shahriari ; rezaei nejad ; Iranian ; Hezbollah ; hizbollah ; allah ; Imam Ali ; Ahvaz ; karaj ; najaf abad ; Isfahan ; kashan ; fordo ; dehloran ; khoozestan ; oil ; petroliom ; war ; f14 ; qaher ; ghaher 313 ;
امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی): اگر چنانچه ما بر روى توان خودمان تكیه كنیم، استقامت آنها در هم خواهد شكست؛ این را بدانند! تا وقتى كه ما چشم‌مان به دست دیگران باشد، به جایى نمی‌رسیم. (28 بهمن 1392)
تاریخ نگارش: سه شنبه 1397/08/15 - ساعت: 21:33

استشهادی ها بخوانند !

بسم الله النّور

در جبهه کسانی که نماز شب نمیخواندند یا وانمود میکردند که نمیخوانند، به شوخی میگفتند: «ما نمیخواهیم شهید شویم!» و واقعاً نماز شب این قدرت را دارد که شخص را تا مقام شهادت بالا ببرد.

مطمئن باشید توفیق خواندن نماز شب به راحتی به دست نمیآید و گناه نکردن در طول شبانه روز و خداترسی و توبۀ حقیقی، این توفیق عظیم را ممکن میسازد.

 

نکتۀ بعد این است که فرد باید شهادت را از عمق وجود بخواهد. ذره ای تردید در اعمال و رفتار، موجب میشود که فرد در خلوص و پاکی خود شک کند و شهادت را با تمام وجود استدعا نکند. به عبارتی، شهادت هدیهای است از طرف خدا که ابتدا شخص باید بپذیرد و بعد به آن برسد.

 

عدهای هم تصور میکنند که شهادت راه میانبُر برای رسیدن به کمال است، در صورتی که اینگونه نیست؛ چرا که منش، اندیشه، عبادات و اعمال مؤمن است که او را لایق شهادت میکند. یعنی درست است که شهادت بهترین راه رسیدن به معبود است، ولی تا مؤمن لیاقت و آمادگی آن را پیدا نکند، به آن نخواهد رسید. پس شهادت راه میانبُر نیست و سالک باید تقوا پیشه کند و در پیشگاه باری تعالی بندگی خالصانه بهجای آورد تا این توفیق نصیبش شود و این گونه نیست که کسی خود را غرق در آلودگیها سازد و بعد به عنوان یک راه میانبُر، طالب شهادت باشد.
نظرات() تاریخ نگارش: سه شنبه 1397/08/15 - ساعت: 21:28

استشهادی ها نخوانند !

بسم الله النّور

«نشستن در منزل و بهرهمندی از انواع نعمتهای دنیا و تفرج در اینترنت و دم زدن از شهادت» بسیار آسان است؛ اما «خوش بود گر محک تجربه آید به میان / تا سیه‌روی شود هر که در او غِش باشد».

 

تصور کنید در یک کانال به عمق یک متر و عرض 70 سانتیمتر هستید، دشمن با شلیک موشک و تیر مستقیم در حال پیش روی است و باران خمپاره بر سر کانال تمامی ندارد. تازه بعضی خمپاره ها هم زمانی هستند، یعنی قبل از خوردن به زمین در 15-10 متری بالای کانال و بالای سر شما منفجر میشود و ترکشهایش به طرفتان میآید. در چنین شرایطی زمین مثل گهواره در حال تکان خوردن است، صدا به صدا نمیرسد، صورت شما از دود انفجار عین زغال سیاه است، آب و غذا میل ندارید و تازه باید با دشمن هم بجنگید. در عین حال بالگردهای دشمنان سر میرسند و موشک از پی موشک زوزه کشان به مهمانیتان میآید.

در این شرایط استشهادی واقعی مشخص میشود؛ یعنی اگر کسی در این شرایط جا نزد و همچنان شهادت را درخواست کرد، او یک استشهادی واقعی است!

 

پ.ن: یادداشتی که پیش روی شماست، تخیلی نیست، صحنهای است که بنده خود در عملیات کربلای 5 و در شلمچه تجربه کردهام.
نظرات() تاریخ نگارش: سه شنبه 1397/08/15 - ساعت: 13:56

با چه رویکردی زندگی نامۀ شهیدان را بنویسیم؟!

بسم الله النّور

 شهیدان زنده اند الله اکبر

وقتی سخن از نگارش کتاب زندگی شهیدان است، اغلب این ابهام وجود دارد که باید زندگی یک شهید را کاملاً قدسی و دست نیافتنی نشان داد و یا برعکس، باید شهید را دارای اشکالات فراوان نشان داد تا مخاطب با همذات پنداری، مسیر شهیدان را برگزیند؟!

باید عرض کرد که دو انگارۀ غلط در این زمینه وجود دارد:

۱- گروهی از نویسندگان خیال میکنند که جامعه فکر میکند هر که شهید شده با بقیه فرق داشته و ما اگر زندگی شهیدان را پر از نقاط درخشان تصویر کنیم، مردم شهیدان را غیر قابل دستیابی خواهند دانست و در نتیجه دیگر کسی در این مسیر گام بر نمیدارد.

۲- هنگام نوشتن باید اشکالات شهید را کشف کرد و آنها را نوشت تا مخاطبین بدانند شهیدان نیز اشتباه داشتهاند.

*

در مورد نخست باید عرض کرد که هیچ کس – به ضرس قاطع عرض می کنم که هیچ کس – گمان نمیکند که شهیدان بری از خطا و اشتباه بودهاند و اگر در اثری فقط نقاط قوت و مثبت شهید هم بیان شود، همان نکات برای مخاطبین قابل استفاده خواهد بود و هر مخاطب دستکم در ضمیر ناخودآگاه خود به روشنی میداند که شهیدِ مورد نظر ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، اما خصوصیات ممتاز بیان شده می تواند راهگشا باشد.

 

در مورد دوم، متأسفانه شاهد بودهایم که برخی نویسندگان، با  پررنگ کردن اشکالات و یا حتی با اشکال تراشی، چنان شهید را وارونه و دارای اشکالات فراوان جلوه دادهاند، که انسان تعجب میکند آن همه خصوصیات مثبت که در زندگی واقعی شهید وجود داشته، چگونه قربانی قلم نویسنده شده است؟ نویسندهای که بنا داشته شهید را پر از خطا و اشتباه جلوه دهد.

 

گاهی شاهد بوده‌ایم که مقام معظم ولایت نیز که همواره حامی نویسندگان دفاع مقدس بوده‌اند، به صورت موردی، به برخی از این کتاب‌ها ایراد وارد کرده‌اند.

*

واقعیت چیست؟

واقعیت این است که «شهادت» عالیترین درجۀ عروج یک مؤمن است و فقط کسانی به این مدال دست مییابند که ویژگیهای معنوی بارزی داشته باشند. از این رو کاملاً طبیعی است که وقتی زندگی یک شهید را بررسی میکنیم، برعکس آن انگارۀ غلط، با یک سلسله ویژگیهای مثبت و درخشان انسانی و معنوی مواجه میشویم؛ پس آیا سادهاندیشی نیست که یک نویسنده در مواجهه با یک شهید، به دنبال خطاها و اشکالات احتمالی باشد، آن هم با این دستاویز که مخاطب بهتر هدایت شود؟!

برای مثال بنده یک بار در یکی از کلاسهایم در قم، به هنرجویان تکلیف دادم که بروید و تحقیق کنید و از زندگی سردار شهید زینالدین (سردار شهیدان سپاه و بسیج قم) اشکالاتی را پیدا کنید تا در کتاب ایشان استفاده کنیم.

فکر میکنید نتیجه چه شد؟ نه تنها هیچ کدام نتوانستند حتی یک اشکال از شهید زین‌الدین پیدا کنند، بلکه نقاط قوتی از زندگی شهید به دست آمد که تا آن زمان مغفول مانده بود.

در این صورت تکلیف نویسنده چیست؟ آیا بر اساس آن انگارۀ غلط باید برای سردار شهید زین الدین یک یا چند اشکال بتراشد تا با به زعم خود شهید را دست یافتنی جلوه دهد؛ و یا باید به حقیقت وفادار بماند و ویژگیهای درخشان شهید را به مخاطب عرضه کند؟!

کاملاً معلوم است که نویسنده وظیفه دارد به حقیقت وفادار بماند.

 

چه باید کرد؟

به نظر بنده یک نویسنده در مقام روایت زندگی یک شهید، باید خالی از ذهن به صید ماجراهای زندگی و ویژگیهای اخلاقی شهید برود. در این صورت، خودبهخود با هجم عظیمی از ویژگیهای مثبت روبهرو خواهد شد؛ اگر هم در حین بررسی، به اشکال یا اشکالاتی برخورد، هیچ اشکالی ندارد که در جای خود روایت شود، چون اگر نویسنده به حقیقت وفادار باشد، آن اشکالات در مقابل عظمت باطنی و شخصیت الهی شهید بسیار کوچک خواهد بود و طبیعی است جبهه گیری نویسندۀ راوی شهیدان، به گونهای نخواهد بود که اشتباه احتمالی یک شهید را به این دلیل که قبلها و پیش از سیر تکاملی شخصیت شهید، از یک شهید صادر شده، موجّه و قابل الگو برداری جلوه دهد.

*

نکتۀ مهم در مورد ارائۀ الگو:

نخستین انگارۀ غلطی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد، این است که گروهی از نویسندگان خیال میکنند که جامعه فکر میکند هر که شهید شده با بقیه فرق داشته و ما اگر زندگی شهیدان را پر از نقاط درخشان تصویر کنیم، مردم شهیدان را غیر قابل دستیابی خواهند دانست و در نتیجه دیگر کسی در این مسیر گام بر نمیدارد.

در این زمینه گفتنی است که قرآن عظیم پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و اله و سلّم) را اسوۀ حسنه معرفی میکند. حضرت صدیقۀ طاهره (سلام الله علیها) و ائمۀ اطهار (علیهم صلوات الله اجمعین) هم به همین گونه اند.

آیا با این که میدانیم چهارده معصوم (علیهم السلام) کمترین خطا و اشتباهی نداشتهاند، آیا روایت زندگی ایشان نمیتواند راهگشای مردم خداجو باشد؟

میدانیم و میدانید که اتفاقاً روایت زندگی و سیرۀ معصومین (علیهم السلام) بهترین مصحف هدایت انسانها خواهد بود.

پس این توجیه که اگر در زندگی شهیدان، نکات تیره و خاکستری بیان نشود، آن کتاب برای مخاطبین قابل استفاده نخواهد بود، به کلی غلط است.

 

و الحمد لله ربّ العالمین.
نظرات() تاریخ نگارش: یکشنبه 1395/02/12 - ساعت: 00:40

یکی از محافظین امام خامنه ای به درجه رفیع شهادت نائل آمد

بسم ربّ الشّهداء و الصّدّیقین

شهید سرهنگ حسن اکبری 

سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری از افسران باتجربه و محجوب سپاه ولی امر (عج) و از محافظان فرماندهی معظم کل قوا، در حال انجام ماموریت آموزشی و تمرینی - به دلیل نقص فنی سلاح - به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

روابط عمومی کل سپاه با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری به محضر ولی عصر (عج) و نائب برحقش امام خامنه ای عزیز مدظله العالی ،خانواده معظم و همرزمان آن شهید ارجمند اعلام کرد آیین های تشییع و تدفین پاسدار رشید اسلام شهید حسن اکبری، متعاقباً به آگاهی امت حزب الله خواهد رسید.
نظرات() تاریخ نگارش: سه شنبه 1395/01/10 - ساعت: 16:26

ای کاش خواب نبود !

 مدیحه سرایی حاج احمد واعظی در حرم امام رضا - نوروز 1395

روز اول فروردین در دیدار حضرت آقا در حلقۀ سه بودم. با این‌که شرایط ریوی و یکی دو جراحت یادگاری کوچکِ دیگر مساعد حضور در تلاطم جمعیت نیست، اما حضور در میان امت حزب الله که مشتاق دیدار امام‌شان هستند، لطفی دارد که تحمل ناملایمات را آسان می‌سازد. فقط در این قسمت است که مثلاً می‌توانید ببینید آن جوان که از تبریز آمده است، حاضر است همۀ متلک‌ها و اعتراضات را - که گاهی دوستانه هم نیست - به جان بخرد و بگوید که «من باید بروم جلو!» تا بتواند سیمای آسمانی رهبرش را بهتر ببیند. در این وضعیت است که شما می‌توانید بذله‌گویی‌ها و اختلاط‌های دوستانۀ امت حزب الله را شاهد باشید که مشتاقانه منتظر حضور مرادشان هستند ... .

حالا که سخن از حاشیه‌هاست، اجازه بدهید قبل از بیان نکتۀ اصلی اشاره‌ای بکنم تا بدانید حضور در میان جمعیت مشتاق چه حال و هوایی دارد: در ایام فاطمیه که مراسم عزاداری با میزبانی امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار می‌شد، یکی از دوستان طی تماسی با مهربانی گفت: «توی تلویزیون در حلقۀ دو دیدمت، کوفتت بشود!» بعد از دیدار روز اول فروردین و بعد از اقامۀ نماز مغرب و عشاء، برایش پیامک فرستادم: «سلام و تبریک و نایب الزیاره بودم و فلان / عصر حلقه سه بودم، دو بار خفه شدم چند تا ضربه کاری خوردم که هنوز یک پایم درد می‌کند و فلان. / حالا دلت (!) خنک شد؟!».

بگذریم؛ وقتی منتظر تشریف فرمایی امام خامنه‌ای بودیم، آن همه مسحور زیبایی‌ها بودم و آن همه – خودجوش - درگیر راست و ریست کردن نظم جمعیت بودم که درست متوجه نشدم مدّاحی که آمد و جمعیت را به فیض رساند که بود، حتی متوجه اشعار خوانده شده هم نبودم، به جز آن فراز که شعار مرگ بر اسرائیل و فراز دیگر که شعار مرگ بر امریکا را به دنبال داشت.

از مشهد که بازگشتم، در نخستین شب خواب دیدم که حاج احمد واعظی در حال مدّاحی است و اشعاری در وصف شهیدان مدافع حرم می‌خواند، در میان ابیات ناگهان با عنوان «امیرعبّاس» نامی هم از این حقیر برد؛ به گمانم فامیلی را هم ذکر کرد. شعر تا حدودی قوی و زیبا بود و حیف که حتی مصرعی از آن به خاطرم نماند.

صبح روز بعد کنجکاو شدم، بررسی کردم دیدم ذاکری که دقایقی قبل از تشریف فرمایی نایب حضرت حجت (عج) در محضر حضرت ثامن الحجج (ع) مداحی کرده است، کسی نبوده جز «حاج احمد واعظی» که از قضا استقبالی نیز از شهیدان مدافع حرم داشته است.

ای کاش آنچه دیدم در خواب نبود! آیا آن روز خواهد رسید که امیرعباس به شهادت رسیده باشد و روحش در مجلس ختم خود حاضر باشد؟!

دعا بفرمایید.

دانلود مدیحه سرائی حاج احمد واعظی:

ü       کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 287.8 MB [+]

ü       کیفیت متوسط و فرمت Mpeg و با حجم49.1 MB[+]

ü       کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 35.6 MB [+]

اشعار خوانده شده توسط حاج احمد واعظی:

باز با لطف ذات حی جلیل

سال ما شد در این حرم تحویل

حرم حضرت امام رضا

گل احمد ز بوستان خلیل

حرم ثامن‌الحجج که مدام

آستان‌بوس اوست جبرائیل

بارگاه رفیع شمس شموس

که در او هر ستاره چون قندیل

آستانی ز آسمان برتر

روضه‌ای غرق جلوه‌های جمیل

حرم و عید و رهبر و مردم

صحنه‌ای ساخته بدون بدیل

سال‌ها بوده است این دیدار

در همین روضه این مکان جلیل

رهبری که به عشق این مولا

نعره زد با اهالی تذلیل

که پس از بیست و پنج سال دگر

نیست جایی به نام اسرائیل

تا به آن روز لحظه‌ای نشود

مرگ بر آمریکای ما تعطیل

هست یاد مدافعان حرم

بین ما تا به صور اسرافیل

بار الها رسان تو مهدی را

کن، برای ظهور او تعجیل
نظرات() 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات